Ardenae: O SNECH A O ŽIVOTĚ  

Radka Ardenae se zajímá o hlubinnou analytickou psychologii a významu snů v lidském životě od roku 2000. Ke studiu psychologie a hlavně dalšího rozvoje do oblasti Hlubinné psychologie (C. G. Jung) ji přiměla tragická zkušenost, o které se rozepisuje v knize Konec spasitelů, a následně osobní setkání s PhDr. Martou Foučkovou, která ji vedla v dalších krocích. Ve svých dvou dalších knihách o snech, viz níže, Radka popisuje poznatky a praktické zkušenosti z práce se sny a zveřejňuje i výsledky významů snů jak v terapeutickém prostředí, tak v běžném životě.

Poznání a zkušenosti zhodnocuje ve své práci se sny. Je zkušenou a pečlivou "analytičkou snů". Věnuje se také studiu mimořádných stavů vědomí.

Vede kurzy O snech a práci se sny, organizuje besedy a přednášky zaměřené na téma snů a hodnot v lidském životě s možnostmi proměn v životech těch, kteří utrpěli nějakou ztrátu.

Ve své terapeutické praxi kombinuje poznatky z mnoha oblastí současné psychologie, hlavním oborem však zůstává hlubinná psychologie. Pomáhá klientovi nalézt sebeurčení (cesta k odhalení pravého já) a rozpoznat vlastní potenciál.

Radka představuje tři knižní tituly:

1. kniha: Představ si svůj sen (jak pracovat se sny)

2. kniha: Významy snových symbolů (obsáhlý abecední seznam snových symbolů s podrobným popisem významů)

3. kniha: Konec spasitelů (autobiografie)

Doporučuji, v lásce Marta.

Zde se můžete registrovat a získat přístup ke všem stránkám:


Radka Ardenae:

"...chci z celého srdce poděkovat. Za zájem, registrace, dary, díky kterým se může vše mnohem rychleji rozhýbat - jak v mém psaní tak k blížícímu se vydání knih.

Když jsem se rozhodla vydat tyto knihy, vycházející z mnoha deníků překypujících záznamy, poznámkami, výklady a výsledky z praxe mnoha let, uvědomila jsem si, že vše způsobila v jistý okamžik zvláštní směs pochybností, inspirace a vzrušení. Jiskra zažehla touhu, aby byla má vnitřní vášeň konečně propuštěna a uskutečněna.

Měla jsem zábrany. Obávala jsem se rozruchu v již rozbouřených vodách náboženství, různých filozofií a vědeckého myšlení.

Vzala jsem klíč, strčila jej do zámku, otočila klíčem vpravo, vypustila jako první obavy a vyšla svobodně ven.

Co ještě je za tím? Ve skutečnosti mám jen velmi malou kontrolu nad zapisovaným materiálem, který mnou protéká jako průplavem. Takže díky knihám si dovolím přesunout část "viny" nebo "zásluh", že jsem je strkala do šuplíku a jen toužila po tom, že se to někdy stane, a třeba to někdy udělám - že přestanu psát jen pro klienty a do oblíbené zásuvky. Pochopila jsem v ten zvláštní okamžik, že to, co jsem dostala darem, se zastavilo v bodě touhy a snažení. A že ta doba už trvá dlouho a že právě teď skončila. Že "příště a později" nenastane. Že nastal pravý a jedinečný čas, abych se právě nyní podělila o mnohé osobní pocity a zkušenosti s vámi, čtenáři, protože vám důvěřuji. A tak se řídím tímto instinktem. Jsem k vám takto blíž, tak jako vy se jistě cítíte - nebo cítit budete - blíže mně."

Ještě dřív, než budou knihy publikovány, se můžete registrovat, využívat členství anebo mne podpořit příspěvkem pro tvorbu a vydání knih. 

Můžete být přímo u toho, číst a studovat již nyní, a využívat výhod členství:

- vedení při práci se sny v terapiích i v běžném životě

- širší výukový program v rámci výkladu snů a hlubinné psychologie; využití v psychoanalýze

- sdílení se členy

- odborné konzultace

- nové příspěvky a odborné články, besedy a semináře on-line.

 1. kniha: Představ si svůj sen (Jak pracovat se sny)

2. kniha: Významy snovým symbolů (Abecední seznam snových symbolů s významy.

3. kniha: Konec spasitelů (autobiografie)

Děkuji všem mým učitelům - mistrům.

Radka Ardenae

Máte-li zájem o výklad snu nebo jiné služby, ozvěte se: Kontakt

Když si svůj vnitřní stav neuvědomíme, přihodí se nám navenek jako osud.
Když si svůj vnitřní stav neuvědomíme, přihodí se nám navenek jako osud.

Dokud člověk neučiní z nevědomého vědomé, bude to řídit jeho život a bude to nazývat osudem.

Nikdy skutečně nevidíme ostatní lidi.

To, co místo nich vidíme, jsou pouhé aspekty nás samých vrhaných na ně ve formě stínů, projekcí a vlastních asociací. Je děsivé si uvědomit, že nedílnou součástí každého člověka je jeho stín, spojovaný se slabostmi a nedostatky, který je ale zároveň také zdrojem pozitivně démonického dynamismu. To, co nás po léta brzdí, táhne ke dnu a drží na místě, se lusknutím prstů může proměnit ve zdroj naší životní síly. Tajnou přísadu života.

Je ovšem třeba plné přijetí a hluboká integrace vlastního stínu. Jenže náš stín může být tak silný a děsivý, že nás dokáže uvrhnout do hlubokých pochyb o tom, kým skutečně jsme. A jeho přijetí a integrace může být na léta, či desetiletí. A nikdo, absolutně nikdo z nás nestojí mimo černý kolektivní stín lidstva ve světě, který je ještě pořád plný černých ovcí a obětních beránků, tak jako se dřív hemžil čarodějnicemi a vlkodlaky. Vše, co odmítneme ze sebe se dříve, či později objeví ve vnějším světě jako konfliktní událost.

Konfrontovat člověka s jeho stínem znamená konfrontovat ho s jeho vlastním světlem.

To vede k jedinému - přestat obviňovat ostatní z čehokoli, co na ně de facto sami projektujeme z naší vlastní nevědomé, neuchopené a nezpracované temnoty. Vše, co nás tolik irituje na druhých nás může dovést k lepšímu porozumění samých sobě. Pochopením a přijetím temnoty jako noci s černými stíny, plné nesčetných třpytivých hvězd v nás zavládne ticho a klid.

Jen ten, kdo nepochopil a nepřijal temnotu, bojí se noci.

volně dle C. G. Junga