cs

Radka Ardenae: O SNECH A      O ŽIVOTĚ  

Představuji vám tři knižní tituly, na kterých pracuji:

Kniha "Konec spasitelů" popisuje velmi čtivým způsobem události v jejím životě: jakým způsobem zasáhly a donutily ji k proměnám, a jak se tím vším učila procházet a vyrovnávat. Popisuje příběh jednoho velmi bohatého života od  bodu touhy k sebezničení na mnoho způsobů, až k prvotnímu nádechu "znovuzrození".

Ve dvou dalších knihách: "Představ si svůj sen" a "Významy (nejen) snových symbolů od A do Žet" se věnuje praktikám k výkladu snů a významu symbolů, popisuje poznatky a zkušenosti z práce jak s vlastními sny, tak ze sny klientů a zveřejňuje z toho vzniklé výsledky významů snů. A věřte, stojí to za to.

Je zkušenou a opravdu hlubinnou "analytičkou snů". Skvěle "vidí, slyší, cítí - vnímá", všechny smysly jsou otevřeny. Věnuje se také studiu mimořádných stavů vědomí.

Vede kurzy "O snech" a "Výklady snů", organizuje besedy a přednášky zaměřené na duchovní stránky člověka a téma snů s tím spojené, tak o objevování a nalezení pravých hodnot v lidském životě s možnostmi proměn v životech nejen těch, kteří utrpěli nějakou ztrátu, nemoc či jiné nepříjemnosti ztrpčují život, ale samozřejmě i pro všechny další, kteří například hledají vyšší duchovní směr (poslání).

1. kniha: Představ si svůj sen (jak pracovat se sny)

2. kniha: Významy snových symbolů od A-Ž (obsáhlý abecední seznam snových symbolů s podrobným popisem významů)

3. kniha: Konec spasitelů (autobiografie)


                                                         ******

Osobní setkání s PhDr. Martou Foučkovou, která ji dále vedla v dalších krocích k hlubinné psychologii, terapiím a práci se sny (C. G. Jung), kterým se věnuje dodnes, se stalo rozhodujícím. Hluboké poznání lidské psýché a získané bohaté zkušenosti využívá ve své praxi - v terapiích a výkladech snů. Je zkušenou a pečlivou "analytičkou snů". Věnuje se dlouhodobě studiu mimořádných stavů vědomí. Vede kurzy o snech a o jejich analýze, organizuje besedy a přednášky zaměřené na téma sebepoznání díky snům a hodnot v lidském životě. Ve své terapeutické praxi kombinuje poznatky z oblastí psychologie a duchovního světa. Hlavní cestou je propojení hlubinné psychologie s duchovní vědou a s přírodou. Vede klienty k nalezení sebeurčení (cesta k odhalení pravého Já) díky rozpoznání a využití vlastního vnitřního potenciálu.


Zde se můžete registrovat a získat přístup ke všem stránkám:

Dokud člověk neučiní z nevědomého vědomé, bude to řídit jeho život a bude to nazývat osudem.

Nikdy skutečně nevidíme ostatní lidi.

To, co místo nich vidíme, jsou pouhé aspekty nás samých vrhaných na ně ve formě stínů, projekcí a vlastních asociací. Je děsivé si uvědomit, že nedílnou součástí každého člověka je jeho stín, spojovaný se slabostmi a nedostatky, který je ale zároveň také zdrojem pozitivně démonického dynamismu. To, co nás po léta brzdí, táhne ke dnu a drží na místě, se lusknutím prstů může proměnit ve zdroj naší životní síly. Tajnou přísadu života.

Je ovšem třeba plné přijetí a hluboké spojení vlastního stínu. Jenže náš stín může být tak silný a děsivý, že nás dokáže uvrhnout do hlubokých pochyb o tom, kým skutečně jsme. A jeho přijetí a sloučení může být na léta, či desetiletí. A nikdo, absolutně nikdo z nás nestojí mimo černý kolektivní stín lidstva ve světě, který je ještě pořád plný černých ovcí a obětních beránků, tak jako se dřív hemžil čarodějnicemi a vlkodlaky. Vše, co odmítneme ze sebe se dříve, či později objeví ve vnějším světě jako konfliktní událost.

Nechat člověka střetnout se s jeho stínem znamená představit ho s jeho vlastním světlem.


Když si svůj vnitřní stav neuvědomíme, přihodí se nám navenek jako osud.
Když si svůj vnitřní stav neuvědomíme, přihodí se nám navenek jako osud.

Když jsem se rozhodla začít psát a snad i časem vydat tyto knihy, vycházející z mnoha deníků překypujících záznamy, poznámkami, výklady a výsledky z praxe mnoha let, uvědomila jsem si, že vše způsobila v jistý okamžik zvláštní směs pochybností, inspirace a vzrušení. Jiskra zažehla touhu, aby byla má vnitřní vášeň konečně propuštěna a uskutečněna.

Měla jsem zábrany. Obávala jsem se rozruchu v již rozbouřených vodách náboženství, různých filozofií a vědeckého myšlení.

Vzala jsem klíč, strčila jej do zámku, otočila klíčem vpravo, vypustila jako první obavy a vyšla svobodně ven.

Co ještě?

Ve skutečnosti mám jen velmi malou kontrolu nad zapisovaným materiálem, který mnou protéká jako průplavem. Takže díky knihám si dovolím přesunout část "viny" nebo "zásluh", že jsem je strkala do šuplíku a jen toužila po tom, že se to někdy stane, a třeba to někdy udělám - že přestanu psát a ukládat postřehy a příběhy do mé oblíbené zásuvky (je jich několik). Pochopila jsem v ten zvláštní okamžik, že to, co jsem dostala darem, se zastavilo v bodě touhy a snažení. A že ta doba už trvá dlouho a že právě teď skončila. Že "příště a později" nenastane. Že nastal pravý a jedinečný čas, abych se právě nyní podělila o mnohé osobní pocity a zkušenosti s vámi, čtenáři, protože vám důvěřuji. A tak se řídím tímto instinktem. Jsem k vám takto blíž, tak jako vy se jistě cítíte - nebo cítit budete - blíže mně."

Ještě dřív, než budou knihy publikovány, se můžete registrovat, využívat členství a podpořit mou tvorbu příspěvkem v libovolné výši.

Můžete být přímo u toho, číst a studovat již nyní, a využívat výhod členství:

- vedení při práci se sny v terapiích i v běžném životě

- širší výukový program v rámci výkladu snů a hlubinné psychologie; využití v psychoanalýze

- sdílení se členy

- odborné konzultace

- nové příspěvky a odborné články, besedy a semináře on-line.

  • Registrace

1. kniha: Představ si svůj sen (Jak pracovat se sny)

2. kniha: Významy snovým symbolů (Abecední seznam snových symbolů s významy.

3. kniha: Konec spasitelů (autobiografie)

Děkuji všem mým učitelům - mistrům.

Radka Ardenae

Máte-li zájem o výklad snu nebo jiné služby, napište, ozvěte se: Kontakt

To vede k jedinému - přestat obviňovat ostatní z čehokoli, co na ně de facto sami projektujeme z naší vlastní nevědomé, neuchopené a nezpracované temnoty. Vše, co nás tolik irituje na druhých nás může dovést k lepšímu porozumění samých sobě. Pochopením a přijetím temnoty jako noci s černými stíny, plné nesčetných třpytivých hvězd v nás zavládne ticho a klid.

Jen ten, kdo nepochopil a nepřijal temnotu, bojí se noci.

volně dle C. G. Junga

"A chci právě vám z celého srdce poděkovat.

Za zájem, registrace, dary, díky kterým se může vše mnohem rychleji rozhýbat - jak v mém psaní tak k blížícímu se vydání knih."

Radka Ardenae (Ječmínek :D)