O SNECH

 Nejméně třetinu svých životů trávíme všichni ve spánku, kde prožíváme něco jako "druhý život"; měli bychom tedy tuto "odvrácenou stranu Měsíce" pokud možno poznat co nejvíce.

***

NABÍDKA

  • návod k rozklíčování hádanek snové symboliky
  • více než 500 významově bohatých archetypálních symbolů
  • výklady pro každý symbol zvlášť
  • vodítko k poznání důmyslně maskovaných a často naléhavých zpráv ve snech
  • rozbor snu krok za krokem
  • příklady rozborů snů z praxe
  • rozbory snů autorky
  • osobnostní rozvoj pomocí práce ze sny


Pokud chce člověk poznat mechanismy a obsahy nevědomí, pak cesta, která poskytuje nejlepší výsledky, je výklad snu.

Samotná interpretace snu předpokládá umění empatie terapeuta, nadání kombinovat snové obrazy, intuitivně nazírat, je nutná také schopnost orientace ve světě a znalost lidských charakterů a především tzv. inteligence srdce.

Velká část populace je si jista, že sny dokážou predikovat budoucnost a že prostřednictvím snů lze získat osobní vhled do problému. Tento názor je plně podporován bohatým zástupem šarlatánů v médiích a nepřeberným množstvím snářů a slovníků snových symbolů, ať už v internetové či tištěné podobě. Výklad snového života by však měli provádět skuteční znalci. A těch je pohříchu málo. Rozhodně by lidé neměli svěřovat své sny podivným jedincům a nezodpovědným institucím.

Úkolem psychoanalytika je dostat se pod povrchní detaily snu a interpretovat zahalený, symbolický význam snu.

Významné sny se často uchovávají v paměti po celý život a nezřídka jsou nejcennějšími klenoty v pokladnici duševních zážitků.


"...a než se vydáš zlepšovat svět, projdi si ze třikrát vlastní dům."

Peter Croy

Poznání

Světlo je nejtišší slunce na toulkách, 

kolem a napříč, hloub a výš

rozlévá pramen v okamžicích pozoruhodné tmy

V těch chvílích vítr předvádí se rád, 

oponu trhá až ke kulisám z míst, kde zrodil se vánkem 

A déšť, milovník nejznámější,

objímá, hladí, chladí až mrazí 

občas bičuje do oken milenců a milenek hlasité árie

o touhách, tužbách, ba i přáních

když vůni vlastní ve spojení

slyšet neumí

Měsíc je znalcem moudrých duetů, 

melodií úsvit jeho ladí lesk milostným 

a vítr třpytí souznění 

- první s prvním, nikdo druhý - 

a slunce souladem maluje východ svými předlouhými vlasy

Prorůstající plynou zemí Zamilovaných.


Radka Ardenae