666

Jaký div, když nám Písmo řekne, že 666 (9) je číslo člověka i šelmy?

Předmluva s úvahou:

Věřím, že se konečně "zaklínadla" prolomí naší vírou a vědomím lásky. "666" bylo zneužito člověkem. Číslo samotné je vždy a stále číslem o třech šestkách (nebo švestkách?). Číslo je číslo, a to platí, stalo se "pouze" to, že mu kdysi kdosi (člověk) vdechl jakousi ďábelskou sílu s vidinou možnosti ovládání světa pro vlastní prospěch - a tak tedy znovu: číslo je stále číslem a pouze duch (vědomě zaměřená myšlenka = kouzlo, zaklínadlo) může nad tímto číslem vytvořit oponu, které "kdosi" (dále zaklínač) vdechl ďábelskou tajemnost, strašidelnost, vražedný strach a poddajnost v poddanosti, aby nimi ty šestky "očaroval" (šestky opravdu za nic nemohou). Ten strach je něco jako "ďábelská mlha dechu zaklínače Nedobroděje" před šestkami. To mělo a má jediný úkol a cíl = stvořit tak vlastní vizi zaklínače: vyvolat bolestný strach v lidech z neznámého a tajemného, tím je ideálně plně ovládnout (také: strach nebo odpor z nadpřirozena vytvořený člověkem). V neprozkoumané oblasti lidských pudů, chtíčů, instinktů leží otevřená možnost k ovládání člověka, pokud je člověk sám nepozná a neuchopí. Člověk se za pudy a chtíče často velmi stydí a skrývá je celý život, a protože jim nerozumí, přenechává starost o ně druhým; rád se krmí předhozenými lapači pokušení od zaklínače a jeho posluhujících, a to jen proto, že jim nechápe a nějak nerozumí, neumí s pudy pracovat, neví k čemu vlastně slouží, odvrhuje je. Nechce je ze strachu z nich ovládat pro vlastní růst a rozvoj, protože si myslí, že jsou "podlé" a nechutné (vidí jen jednu stranu), a že by mu mohly ublížit. Tak zaklínač najde vždy nějakou pochutinu, formu pokušení, kterou člověka nevědomého uloví. A co si budeme povídat, rozhlédněte se kolem, docela se mu to daří, že? Zaklínadlo, čáry, máry...NIKDY nic z toho NEFUNGUJE, POKUD toMU VY SAMI NEUVĚŘÍTE. Věříte-li v sebe, vědomí sebe, vaší vlastní "plnosti" je vaším nejhodnotnějším a nejcennějším pokladem, kterou vytváříte skutečnou ochranu a nelze vás "očarovat, zaklet, podvést, zneužít" apod. Zcela se vytrácí možnosti ovládání vás někým jiným! Jak naivní je představa, že tři šestky mají nějakou moc... Čísla jsou skvělými zpravodaji, sdělovateli, informačním střediskem i prostředkem, kde jen vy čtete nebo můžete číst, jakou zprávu konkrétně vám vysílají. Jsou prosté, a to je krásné, čisté. Vše je jen na vás, na každém z vás. Mohou být třeba studijním materiálem. (Může vám ublížit kniha? Může jen tehdy, pokud to dovolíte. Ale ona sama po vás nikdy nevyskočí.) Jedno je jisté, čísla nedýchají!!! Za nimi dobře ukrytý dýchá zaklínač. Ale dýchat máte VY. Je to podobné svěcené vodě a podobenství můžete najít mnohem více. Vodu "svěcenou" mám na mysli tu v kostelech a pod. Nikde jinde svěcená voda není. Je ve vás. Pravou vodu si můžete vytvořit jen VY SAMI, nikdo jiný... I to nám sdělil Kristus v pravém významu jeho slov. Zamysleme se čemu věříme, čím se necháme ovládat a tomu pak i věřit. Necháváme se zavádět a bloudit v čemsi jakoby neznámém, přestože to můžeme poznat a znát, a protože se to zdá být neznámé, podvědomě (zase ty neprozkoumané pudy a instinkty) se bojíme utopení se ve vlastních kořenech? To je divná věta, že? Copak nám to chce jenom říct? To všechno se děje jen proto, že nás zaujal (zajmul) cizí dech (myšlenka a tvoření z myšlenky), zakryl oči i zdravý rozum, zakázal pohlédnout do studnice pokladů a vzít si, co naše je? Ano. Poněvadž se tam nachází veliká, obsáhlá síla člověka, která by ho mohla odhalit. Prostudujte pozorně archetyp Blázna a Mága a jejich vývoje.

 To nejsou věci, čísla, planety...ale lidé, kteří zneužili jejich symbolů, významů, informací k provádění rituálních obřadů s obětištěm. Na obětiště pokládají koho? Vaše nevědomí.

Ano, všechny čísla mají nějaký význam nesoucí vibrace, informace. To je jejich účel. Jsou pomocníky. Vše se dá zneužít, bohužel, i to je lidský "úděl", dokud neprohlédneme. Pojďme se na "6" mrknout blíže, nedávno jsem k šestkám dávala příspěvek (6. 6.), nyní rozšiřuji  "drobným" doplněním:

Šest = (3x2; tři dvojky), muže a ženy - znamení generace a evoluce; tři aspekty Boží osoby - bytí, vědomí a láska...vše je 3x, přemýšlejte o tomto významu - je totiž tolik "božský" a lidský v laskavosti a milosti, jak jen může být. Není v původu šestky nic jiného...a ptáte se, co znamená teda ta šelma - znamení tří 6? Plného Člověka, lidskou bytost, podstatu, život - sebepoznání. Zde můžete pro začátek poznat zaklínače a jeho dech před nimi (námi). Poznáním zaklínače procházíte branou hlídanou smečkou jeho přisluhovačů. V této chvíli nelze couvnout. A uvidíte se a poznáváte v celé, plné velikosti... Zatím vidíte obraz skutečného sebe. Vejděte, prosím, cesta zde nekončí, právě začíná.

V symbolu šestek můžete číst a vidět možnou proměnu šelmy v plnou lidskou bytost bez omezení (jak vzniká, vyvíjí se díky šelmě v nás "vysoká, moudrá" lidská bytost...3x): 3x2 je VĚDOMÁ lidská bytost, která VÍ o svých schopnostech a nezneužívá je, poněvadž již z šelmy vyrostla... Všechno jiné další za tím je záměrnou manipulací člověka k nějaké formě otroctví - nevíry v sebe. A šestky za to nemůžou, ani Bůh, který je nám předložil jako knihu k prostudování a pochopení a boží vytrvalostí sleduje, kdy to konečně lidé pochopí... Ďábel je ten, kdo zneužívá symbolů, mění jejich pravý význam k vlastnímu prospěchu a moci a nazval to "čáry a máry", a sám se i po-jmenoval... Jedna 6: vibruje s planetou Venuše. Venuše představuje ženskou podstatu, soucit a (dokud se Venuše nevzdá své vlády nad Býkem, až bude objevena planeta Pan-Horus) také peníze (peníze jsou formou cennosti).6 JE ČÍSLEM LÁSKY.2 šestky, 2x6 - zdvojená jedna šestka, šestka silnější o další šestku:2 x 6 = 1212 = 3!Tak nám pomalu vzniká ono známé 3 - 6 - 9 (devět = 18 = 3 x 6)Ale vraťme se k 2 x 6 = 12:Informuje o tom, že člověk je a bude, dokud neprojde dvěma a následně třemi šestkami - poznáním, obětován plánům nebo intrikám ostatních (to jsou ona "čáry, máry") a podrobněji nese tento význam, se kterým jen vy můžete naložit jak chcete, pro hlubší zprávy zde: https://www.ardenae.cz/dvanact/https://www.ardenae.cz/666/Tři šestky ukončují devítkou ze složené 18... 18 je spojena s Lunou a vodou. 9 vibruje s planetou Mars. Ten reprezentuje agresivní akci (duch, dech, průnik - vlastnost myšlenky i spermií, samozřejmě ), pronikání, odvahu a konflikt. 9 je číslem originality a iniciativy a také protikladných vlastností - zranitelnosti a naivity.Zde se nachází hluboká a důležitá informace, opakuji: 9 je číslem originality a iniciativy a také protikladných vlastností - zranitelnosti a naivity.

Krátký dodatek: Kabala je moudrá vědecká "kronika" o přírodních vědách, vzniku...

I posvátná Kabala - "pojem Kabala" - byl zneužit, aby jste se báli.

                                                                     666

V astrologii harmonické aspekty nebo úhly mezi planetami jsou 30 stupňů - 60 ́ - a 120 ́.
Ty po sečtení dávají harmonické jednoduché číslo 6 nebo 3. Zatímco disharmonické aspekty napětí nebo úhly mezi planetami jsou 45 ́- 90 ́- a 180 stupňů - přičemž všechny dávají po sečtení 9. To ukazuje na to, že je důležité povznést se nad Třetí dimenzi vědomí času a s tím spojený stres (9) do šťastnějšího, více harmonického stavu bytí (6). jak jsem řekla, brzy se dozvíte víc o naléhavosti spojení mezi čísly 9, 6 a 3.
Mystikové tvrdí (a existují přesvědčivé vědecké důkazy), že všechny rozměry (uvnitř i zvenčí)
záhadné Velké pyramidy v Gíze (postavené Osirisem, ne Cheopsem, miliony let dřív, než se v
současnosti věří) - předtím než Cheops a čas změnili její rozměry - dávaly po sečtení číslo 9.
Devítce se v alchymii říká Červený drak.
Devítidenní pobožnost byl půst, který byl pořádán římskokatolickou církví, aby se odvrátily nebo
aby se předešlo katastrofám a kalamitám (potopa světa) všeho druhu, a z této ceremonie vyvěrá
katolická praxe dnešních dnů, kdy bohoslužby trvají po devět večerů.
Devátého dne pohřbívali Římané své mrtvé. Oba židovské chrámy, První a Druhý chrám, byly
zničeny devátý den v měsíci, kterému Židé říkají Ab. (Číslo 9 symbolizovalo od dávnověku alfu a
omegu, začátek a konec.) Židé, kteří se řídí ortodoxním hebrejským náboženstvím, dnes nenosí
tallith (šálu, kterou nosí židovští muži, zvláště během bohoslužeb) a phylactery (malé kožené
pouzdro, obsahující proužky ovčí kůže popsané náboženskými texty, které nosí židovští muži
během ranní modlitby), dokud slunce nezapadne devátého dne Ab. Rané hebrejské spisy říkají, že "Bůh sestoupil na Zemi, chodil mezi lidmi a mluvil s nimi - devětkrát".
Všechny tyto příklady vibrací čísla 9 by vám měly dát dostatek potravy k přemýšlení, skutečný
numerologický banket pro esoterického gurmána. Ale opravdově porozumět a plně pochopit číslo 9, k tomu nejdřív musíte proniknout významem čísel 6 a 3, vztahem jednoho ke druhému a k číslu 9.
9 je číslo Marsu - agrese - pronikání - muže.
6 je číslo Venuše - lásky - soucitné pasivity -  ženy.                                                                              (6 také vládne penězům a jiným věcem, 9 vládne jiným věcem, ale teď se zajímáme pouze o vibraci muž - žena čísel 6 a 9.)                                                                                                                Takže:
Číslo 6 symbolizuje Venuši - lásku - ženu.
Číslo 9 symbolizuje Mars - konflikt - muže.
Když se číslo 6 sečte s číslem 9, konflikt je zničen a vítězí láska. 6 + 9 = 15, a když sečteme
1 + 5, dostaneme zase 6  Venuše, láska. Láska je všechno. Při jakékoliv konfrontaci mezi Venuší a
Marsem, Venuše nakonec zvítězí. Podle Zákona vesmíru to ani jinak být nemůže. Toto je jistě nejvíc uklidňující kosmický kód - vzkaz od našich stvořitelů.
Tady máme ještě několik dalších záhad skrytých v číslech 6 a 9. Viděli jsme, co se stane, jestliže se obě čísla sečtou. 6 zvítězí. Teď je přisuňme k sobě, bok po boku, a všimněme si, že každé z nich je jako druhé, jenom otočené vzhůru nohama a převrácené jeko v zrcadle.
6 9
Když jsou 6 a 9 bok po boku, vytváří astrologický symbol pro znamení Raka, který reprezentuje
rodičovství.
Dva kruhy symbolu Raka reprezentují matčiny prsy. Forma obou čísel odráží základní tvar spermie.

Je to docela logické, když si uvědomíte, že tato čísla zpodobňují ženské prsy a mužské spermie,
přičemž oba jsou intimně spojeni narozením dítěte, a že tato čísla reprezentují dva tvůrce nového
života: ženu a muže. Stejně logické je i to, že číslo Raka je 2.
Astrologické znamení Raka je ovládáno Měsícem. Naše první přistání na Měsíci se událo v červenci, měsíci Raka. Byl rok 1969, který samozřejmě ve svých dvou posledních číslech obsahuje 6 a 9.
Nyní chápeme, že 9 je převrácená 6 a 6 je převrácená 9.
"Nová verze" (nová báseň, nový hudební zvuk) je vytvořena vždy, když se cokoliv převrátí. Proto
není špatné, ale dokonale přirozené, aby muž byl citlivý - a žena odvážná.
Složené číslo 15, se ve starověku jmenovalo "číslo kouzel a mystérií". A tím opravdu je.
Ano, kouzlo a mystérium. Když se muž a žena sloučí v lásce, je to kouzlo. Jestliže jejich vzájemná
láska vede k sexuálnímu spojení, je dosaženo mentální, spirituální a fyzické extáze a je počat nový život, a to je mystérium.
Číslo 6 a jeho "půlčíslo" 3 (reprezentuje Jupitera, planetu náboženství a vládce Střelce) jsou
integrální matematickou částí mystéria devítky - trojrozměrného konceptu - kdy 9 se rovná            3 krát 3 - 6 se rovná 3 plus 3 - a 9 se rovná 3 plus 6.
Ježíš byl nalezen v synagoze při rozpravě o hlubokých esoterických záležitostech s vysokými
kněžími a rabíny, když mu bylo 12 let. 12 se sečítáním ( 1 + 2 ) zredukuje na číslo 3. Svoje kázání a
učení začal ve věku 30 let - další trojka. Byl ukřižován ve věku 33, což sečtením dá číslo 6, a to je
převrácená 9. Na kříži trpěl 3 hodiny. Devátou hodinu byl prohlášen za mrtvého. Třetího dne vstal z mrtvých.
Až se pozemšťané naučí převrátit materiální číslo 9 v harmonickou polaritu čísla 6, jedině potom
bude opravdový mír na Zemi. Pročež není nikdy dost opakování, že 6 je číslo Venuše a lásky a
láska je všechno.
Už jsem vám ukázala magické triky, které číslo 9 umí, a číslo 6, převrácená 9, je schopno
rovnocenně magického chování. Avšak než vám to ukážu, pojďme se zabývat totálním mystériem
devítky.
Mystérium devítky, tvořené pouze třemi čísly, 3 - 6 - 9, je nejhlubší ze všech záhad
demonstrovaných matematikou (výpočty) a dokázaných numerologií (interpretací).
Vzpomínáte si na člověka s trojnožkou, kdy byla objevena čísla 1 - 2 - 3, a potom 0 (nula)?
Neuvědomoval si, čím tato tři čísla jsou sama o sobě: 1 - 2 - 3 a nula shrnují náš celý trojrozměrný
svět. (Čtyřrozměrný svět věčného teď je jiná záležitost.)
Nyní si představte člověka s trojnožkou ve chvíli, kdy poprvé položil jedinou tyč na zem, aby
reprezentoval sám sebe, číslo 1 (prvotní příčina nebo stvořitel), potom přidal druhou tyč, čímž
reprezentoval svou partnerku, číslo 2, pak položil třetí tyč horizontálně, aby reprezentoval dítě, a
vzniklo číslo 3, a tyto tři tyče utvořily trojúhelník, nejstarší symbol všech náboženství, a poté dal
vzniknout číslu 0, nakreslil kruh kolem tří tyčí na zemi, aby ochránil sebe, svou družku a svoje dítě
před nebezpečím. Rozjímejte chvíli nad tímto obrazem ve vaší představivosti.