Abraham Lincoln (příklad)

ABRAHAM LINCOLN narozen 12. (února)         1 + 2 = 3
Složené klíčové číslo narození je 12.
Jednoduché klíčové číslo narození je 3.
A B R A H A M L I N C O L N
1 2 2 1 5 1 4 3 1 5 3 7 3 5
Součet: 16 = 7 Součet: 27 = 9
7 + 9 = 16 a 16 je složené klíčové číslo jména.
1 + 6 = 7 a 7 je jednoduché klíčové číslo jména.
Klíčová čísla A. Lincolna jsou 12 a 3 (čísla narození) a 16 a 7 (čísla jména).
12 - 16 - 3 - 7.
Vidíte, jak bylo vypočteno každé ze čtyř Lincolnových klíčových čísel. Jste si jisti jak? Pak můžeme přistoupit k částečné definici čísel, která reprezentují tuto osobu. Nejdříve se pustíme do klíčových čísel jména - jednoduchým číslem 7 a složeným 16.
Číslo 7 vyjadřuje Lincolnovu osobnost a charakter, jak se tedy jevil ostatním - zkuste mrknout na jeho životopis (napište jeho jméno do vyhledávače nabídne vám spoustu informací o této
osobnosti). Definice jednoduchého čísla 7 napovídá, že Lincoln měl pozoruhodné sny. Že měl přitažlivoat/magnetismus, který uklidňoval ostatní. Že neměl rád zametené cestičky a měl vlastní představy o náboženství a unikátní neortodoxní politické náhledy. Nezajímal se o hmotné statky, a byl požehnáním pro druhé pro své porozumění pro bolest a utrpení. Ostatní lidé se mu svěřovali se svým trápením a problémy.
Analýza jednoduchého čísla ukazuje také to, že byl bez předsudků a neodsuzoval, byl tolerantní k názorům ostatních.
Složené klíčové číslo jeho jména je 16. Je to karmické číslo a toto číslo symbolizuje rozbitou tvrz:
"Věž zasažena bleskem, z níž padá muž s korunou na hlavě. Podivná osudovost čeká na člověka, jehož plánům hrozí zkáza."
To vše se přesně hodí na prezidenta Lincolna.
(Celková analýza složeného čísla 16 obsahuje metodu, pomocí které by se mohlo vyhnout negativnímu karmickému osudu č. 16, nebo ho přinejmenším zmírnit, avšak on to neudělal.)
Analýza č. 16 vysvětluje, že si zvolil neodstranit ani  neutralizuovat svoji karmu (např. i tím, že neposlouchal své varovné sny). V definici Lincolnova jednoduchého klíčového čísla 7 jeho jména je také varování, aby nenosil černou nebo tmavé barvy, avšak právě této barvě dával přednost. Nosil černé pláště, černé kalhoty a černý klobouk, ačkoliv ostatní černou příležitostně zpestřili jinými barvami, v soukromém životě, doma a tak pod. Avšak Lincoln ne.
Přesuňme se od klíčových jmenných čísel - jednoduchých a složených - ke studiu jeho čísel narození. Lidé, kteří se narodili v den, který má jednoduché číslo, nemají složené číslo narození, pouze jednoduché (později, v druhé polovině tohoto kurzu, budeme rozebírat datum narození hlouběji). Ti, kteří se narodili ve dni, které má dvojité číslo, mají obojí, jednoduché i složené číslo narození. Lincoln je druhý případ.
Den Lincolnova narození je 12. únor. Takže složené klíeného číslačové číslo narození je 12 - a jednoduché klíčové číslo narození je 3 (12 - 1+2=3). Když čtete význam jednoduchého čísla 3 a složeného č. 12 v definicích jednoduchých a složených
čísel, dostanete ještě jasnější obrázek tohoto muže. Definice jednoduchých a složených čísel bude k dispozici v následující lekci, můžete si jeho čísla 3 a 12 přečíst pro celkovou představu.
Částečným významem 3 je osoba, která zakládá každou akci na velkém ideálu a která má "nehorázně neotesané vyjadřování". Lidé 3 bývají zkoušeni testy o fyzické síle. Za svého mládí se
Lincoln přihlásil do několika takových soutěží - a tak máme Lincolna siláka, který všechny poráží v soutěžích sekání špalků a v indiánském přetahování se. Definice 3 popisuje popisuje osobu, která je podivnou směsí moudrého filosofa a štěstím potrefeného klauna. Opět to dobře padne na Lincolna.
Definice 3 dále prozrazuje, že tito lidé jsou zdrceni, když jsou jim odepřeny možnosti vyššího vzdělání. Lincoln neměl prakticky žádné formální školy a byl tímto nedostatkem zdrcen. Avšak nedovolil, aby tím byl poražen. Sedl a horkotěžko nastudoval zákony sám a stal se nejúspěšnějším právníkem své doby - vynikajícím příkladem pro každého, kdo sdílí Lincolnovo jednoduché klíčové číslo 3. (Lidé 3 jsou skálopevně rozhodnuti získat vyšší vzdělání, a toho také obyčejně dosáhnou, avšak jsou zklamanější než ostatní, když je jim vzdělání odepřeno.)
Abraham Lincoln byl Vodnář a jeho jednoduché číslo 3 harmonizuje s jeho slunečním znamením Vodnáře.
Co se týká jeho složeného čísla narození 12, prostudujte si definici čísla 12 a dozvíte se toho o Lincolnovi ještě mnohem víc. Částečný význam čísla 12 je: Obětování nebo oběť - ten, kdo je obětován kvůli plánům a intrikám ostatních.
Lincolna obklopovalo velké množství politických intrik a zrad, když byl prezidentem. Studujte tuto krátkou ukázku analýzy čísel narození a jmenných čísel Abrahama Lincolna pozorně,
dokud ji plně nepochopíte, protože je to nejlepší způsob, jak se naučit všechny nuance vypočítávání klíčových čísel osoby nebo jednotky, kterou máte zájem analyzovat - zvláště pak svých čísel.