Archetypy II.

Archetypy jsou sbírkou (výběrem) charakterových vlastností člověka. C. G. Jung tímto pojmem označuje "typické formy chování", které jsou uloženy v našich myslích. 

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jen dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale...

"Na ulici jsem uviděl děvčátko, které se hladové a v tenkých šatečkách třáslo zimou. Rozčílil jsem se a řekl jsem Bohu: "Proč dovolíš něco takového? Proč neuděláš nic, abys to změnil?" Bůh mlčel. Ale téže noci mi odpověděl: "Ale samozřejmě, že jsem něco udělal. UDĚLAL JSEM TO PRO TEBE." (A. de Mello)

"Život pro mě není malý zbytek svíce, ale je to spíš druh pochodně, kterou jsem na chvíli dostal a kterou musím nechat rozhořet až na hranice možností, do té doby, než ji předám následujícím generacím." (G. Show)

"Byl bych dost dobrý, kdybych jenom chtěl být otevřeně sám sebou." (C. Rogers)

"Jakou má cenu hledání Boha na svatých místech, když jsi ho ztratil ve svém srdci?" (A. de Mello)

"Když je někdo osvícený, jsou jeho slova jako semena, plná života a energie." (A. de Mello)

Duchovní rozvoj, který začal Viselec modlitbou a meditací, a získaný kontakt s Bohem byl cestou, která vedla k sebepoznání a k poznání vlastního nitra. Dovoloval, aby Viselec nalezl své poslání a porozuměl mu. Bylo to však málo na to, aby poslání naplnil, a aby se stal plně osvíceným člověkem. K tomu byla nezbytná celková transformace, Smrt...