Číslo 1, 2 a 3

ČÍSLO 1
Číslo 1 vibruje se Sluncem.                     To reprezentuje tvořivost, ochranu a laskavost.
1 je číslem prvotní akce, počátečním základem všech ostatních čísel.
Osoba nebo jednotka je ovlivňována číslem 1, jestliže se narodila 1., 10. nebo 28. dne kteréhokoliv měsíce v kterémkoliv roce.
Lidé nebo jednotky narozené 1. jsou číslem 1 zřetelně poznamenáni.
Stejně tak ti, kteří se narodili 10., 19. nebo 28. dne v měsíci, ale navíc budou muset během svého života rozřešit karmickou záhadu složeného čísla 10, 19 nebo 28.
To stejné platí pro jednoduché a složené číslo jména analyzované osoby nebo jednotky.
Postoje a charakteristické znaky č. 1 se budou opakovaně projevovat v chování člověka nebo jednotky a nejrůznějším způsobem budou působit na jejich osobnost v závislosti na individuálním
znamení.

Když je slunečním znamením: LEV: vibrace 1 zesiluje osobnostní rysy slunečního znamení.
VODNÁŘ: vibrace 1 někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze využít
k vyvážení povahy slunečního znamení.
SKOPEC, STŘELEC, BLÍŽENEC, VÁHA: vibrace 1 dobře harmonizuje s charakterem, motivací a
osobnostním modelem slunečního znamení.
ŠTÍR, BÝK, PANNA, RAK, RYBA, KOZOROH: vibrace 1 je v ostrém kontrastu se základními
instinkty slunečního znamení. Když se to občas projeví, chování osoby nebo jednotky je ve vztahu k
běžným nebo přirozeným projevům slunečního znamení tak neobvyklé, že to ostatní ohromí a často
to překvapí i samotnou osobu číslo 1.

VÝZNAM VIBRACE ČÍSLA 1
Následující definice č. 1 platí jak pro lidi tak pro jednotky.
Lidé 1 mají silný smysl pro vlastní hodnotu a výraznou nechuť ke kritice své osoby. Člověk 1 vyžaduje respekt - a obvykle se mu ho dostane; je odhodlán ztrvat na organizování a řízení všeho a
všech okolo a kolem. Jeho skrytou touhou je být vynalézavý, tvořivý a výrazně originální. Tito lidé jsou velmi rozhodní ve svých názorech a umí být tvrdohlaví, když jim někdo maří plány. Nemají rádi omezování a musí se cítit volní. Téměř vždy se dostanou do vedoucí pozice v čemkoliv, co dělají. V
opačném případě se stáhnou do kouta, kde si utěšují své pošramocené ego a zraněnou ctižádost. Vyžadují, aby k nim vzhlížel jejich partner, přátelé, příbuzní, spolupracovníci - dokonce i jejich
nadřízený! Rádi ochraňují slabé, brání bezmocné a vezmou na sebe starosti druhých, jestliže ti "druzí" budou
dělat přesně to, co jim osoba č.1 diktuje. Vědí všechno lépe než kdokoliv jiný a svoje názory považují za inteligentnější, ne-li dokonalé. Ve velké většině mají pravdu, což pochopitelně ty, které
poučují, velmi obtěžuje. V poučování jsou nepřekonatelní. Lidé 1 jsou ale také neuvěřitelně přístupní ke komplimentům (opravdovým, ne falešným, a rozdíl jsou schopni rozpoznat). Kvůli opravdovému ocenění by se přetrhli, jak se snaží vyhovět. Hrdost je jejich nejslabším místem. Když je jejich hrdost zraněna, lidé 1 ztrácejí veškeré zábrany a stávají se nanejvýš nepříjemnými. Když
jsou oceňováni a respektováni, nikdo nemůže být štědřejší a shovívavější. Pokud jsou však ignorováni, mohou být nebezpeční. Milovat a být milován je pro ně životně důležité, jako vzduch,
který dýchají.
Ačkoliv jsou ve své podstatě snadno zranitelní, nepřátelům rychle odpouštějí, když se skloní a omluví (nepřítel). Jediným způsobem, jak zvítězit v konfrontaci s osobou 1, je být pokorný, říct, že je vám to opravdu líto, a bude vám velkoryse prominuto. Důvěrnosti od neznámých lidí nese osoba 1 nelibě, ale je přehnaně vřelá a plná náklonnosti k těm, které miluje a kterým důvěřuje. Má ráda děti a mladé lidi, ale často je s dítětem spojen jistý smutek. Také má rád vybrané oblečení, šperky a reprezentativní auta. Dokonce i v klášteře žijící mnich s vibrací 1 bude udržovat svoji kutnu v pořádku a provaz kolem pasu nebude nikdy potrhaný nebo roztřepený. Všichni lidé č. 1 jsou
obdařeni vrozeným smyslem pro důstojnost.

ČÍSLO 2
Číslo 2 vibruje s Měsícem. Ten reprezentuje představivost, rodičovství a citlivost. 2 je číslem koncepce, narození dítěte a snů.
Osoba nebo jednotka je ovlivňována číslem 2, jestliže se narodila 2., 11., 20. nebo 29. dne kteréhokoliv měsíce v kterémhokoliv roce.
Lidé nebo jednotky narozené 2. jsou číslem 2 zřetelně poznamenáni.
Stejně tak ti, kteří se narodili 11., 20. nebo 29. dne v měsíci, ale navíc budou muset během svého života rozřešit karmickou záhadu složeného čísla 11, 20 nebo 29.
To stejné platí pro jednoduché a složené číslo jména analyzované osoby nebo jednotky.
Postoje a charakteristické znaky č. 2 se budou opakovaně projevovat v chování člověka nebo jednotky a nejrůznějším způsobem budou působit na jejich osobnost v závislosti na individuálním
znamení.

Když je slunečním znamením:
RAK: vibrace 2 zesiluje osobnostní rysy slunečního znamení.
KOZOROH: vibrace 2 někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze
využít k vyvážení povahy slunečního znamení.
ŠTÍR, RYBA, PANNA, BÝK: vibrace 2 dobře harmonizuje s charakterem, motivací a osobnostním
modelem slunečního znamení.
SKOPEC, VÁHA, BLÍŽENEC, VODNÁŘ, LEV: vibrace 2 je v ostrém kontrastu se základními
instinkty slunečního znamení. Když se to občas projeví, chování osoby nebo jednotky je ve vztahu k
běžným nebo přirozeným projevům slunečního znamení tak neobvyklé, že to ostatní ohromí a často
to překvapí i samotnou osobu číslo 2.

VÝZNAM VIBRACE ČÍSLA 2:
Platí jak pro lidi, tak pro jednotky.
Lidé 2 jsou snílkové, s tendencí bát se neznámého nebo cizího.
Jsou velmi nápadití a vynalézaví, ale v uskutečňování svých plánů a nápadů nejsou vždy tak důslední, jak by měli být. Ne ve všech případech, ale většinou nejsou lidé 2 tak silní jako ti, kteří se
narodili pod jednoduchým číslem narození 1, 9, 3 nebo 6. Lidé 2 mají velmi romantickou povahu a jsou tajně tím, komu se říká "mystik". Mají vysoce
vyvinutou intuici. Jeden z povahových rysů lidí 2, na který by si měli dávat pozor, je "strach ze stínů strachů". Osoba 2 se obává každého myslitelného druhu ztráty: ztráty lásky, majetku, peněz,
přátelství, zaměstnání - ztráty milovaných smrtí nebo jiným způsobem odloučení.
Tito lidé potřebují mít domov jako základnu, a ačkoliv se rádi pouštějí do světa, kdykoliv to finanční situace dovolí, musí mít domov, kam se mohou vrátit. Osoba 2 nemůže být v žádném případě
"rytířem štěstěny", který má domov tam, kde si pověsí klobouk. Jsou nesmírně oddaní nebo vázaní ke svým rodičům (ať v pozitivním nebo negativním smyslu), zvláště k matce. Sami jsou ideálními
rodiči, ale musí si dávat pozor, aby svoje děti nedusili majetnickou láskou.
Je to vibrace "slepičí polévky", protože všem lidem 2 velice záleží na zdaru jejich přátel a příbuzných. Kolem všech poletují a dávají pozor, aby se nenachladili, aby zbytečně neutráceli
peníze a tak podobně.
"Vezmi si horkou polévku a natáhni si pořádně čepici, obuj pořádné boty, nebo umřeš na zápal
plic."
Lidé 2 jsou velmi opatrní, nesnášejí hazard a neradi riskují. Milují peníze, ale rádi je získávají bezpečným, spolehlivým způsobem, potom je opatrně investují, aby se jim mohly množit prostřednictvím divident a úroků. Jsou tajnůstkáři a nikdo nikdy netuší, jaký by mohl být jejich další krok. Jsou experty na vytahování tajností z ostatních, ale sami nedovolí, aby někdo narušoval jejich
vlastní soukromí. Přešlapují kolem, aby se pak vrhli ke svému cíli s překvapivou agresivitou. Vypadá to, že se na ně peníze lepí jako lepidlo, takže téměř nikdy nenajdete osobu 2 (nebo osobu 8), která by pobírala podporu v nezaměstnanosti nebo vlastnila potravinové lístky. Tito lidé velmi rádi
pomáhají druhým lidem (zvláště v kruhu rodiny) a jsou nakloněni vedení charitativních akcí, ale mrazí je při pouhém pomyšlení, že by oni sami měli podobnou pomoc přijmout. To by znamenalo promrhat všechny svoje statky, což je pro vibraci 2 ten největší hřích. Když se lidé 2 naučí překonávat strach, majetnické sklony a zbytečnou opatrnost, jejich představivost, adaptabilita a intuice je mohou dovést k naplnění všech jejich snů.

ČÍSLO 3
Číslo 3 vibruje s planetou Jupiter. Ten reprezentuje idealismus, vyšší vzdělání, cestování do ciziny a náboženství.
3 je číslem optimismu, pohybu, rozpínavosti - Svaté trojice těla, mysli a ducha.
Osoba nebo jednotka je ovlivňována číslem 3, jestliže se narodila 3., 12., 21., 30. dne kteréhokoliv měsíce v libovolném roce.
Lidé nebo jednotky narozené 3. jsou číslem 3 zřetelně poznamenáni.
Stejně tak ti, kteří se narodili 12., 21., nebo 30. dne v měsíci, ale navíc budou muset během svého života rozřešit karmickou záhadu složeného čísla 12, 21 nebo 30.
To stejné platí pro jednoduché a složené číslo jména analyzované osoby nebo jednotky.
Postoje a charakteristické znaky č. 3 se budou opakovaně projevovat v chování člověka nebo jednotky a nejrůznějším způsobem budou působit na jejich osobnost v závislosti na individuálním
znamení.
Když je slunečním znamením:
STŘELEC: vibrace 3 zesiluje osobnostní rysy slunečního znamení.
BLÍŽENEC: vibrace 3 někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze
využít k vyvážení povahy slunečního znamení.
SKOPEC, LEV, VODNÁŘ, VÁHA: vibrace 3 dobře harmonizuje s charakterem, motivací a osobnostním modelem slunečního znamení.
RYBA, PANNA, KOZOROH, ŠTÍR, BÝK, RAK: vibrace 3 je v ostrém kontrastu se základními instinkty slunečního znamení. Když se to občas projeví, chování osoby nebo jednotky je ve vztahu k běžným nebo přirozeným projevům slunečního znamení tak neobvyklé, že to ostatní ohromí a často to překvapí i samotnou osobu číslo 2.

VÝZNAM VIBRACE ČÍSLA 3:
Platí jak pro lidi, tak pro jednotky.
Lidé 3 zakládají každou činnost (i když jsou na scestí a akce je negativní) na velkém ideálu. Usilují o pravdu a nic než pravda je neuspokojí, ať ji hledají v lásce, v přátelství, v kariéře, v politice nebo náboženství. Nedají se tak snadno odbýt vyhýbavými odpověďmi nebo podvodem, a rozpoznají lež, zatajování nebo nečestnost na hony daleko. Někteří z nich pravdy dosáhnou, jiní jsou svedeni k tomu, že uvěří svým iluzím, nikdy však nepřestanou hledat.
Vibrace 3 je pronikavě nezávislá, usiluje o naprostou svobodu projevu a pohybu, potřebují se setkávat s jinými lidmi a vidět svět, dozvědět se veškeré poznatky o každé zemi a jejich obyvatelstvu, o každém intelektuálním směru, každé filosofii. Mají tendenci vidět všechno z té lepší stránky a jejich optimismus je nakažlivý. Dokonce i Kozorozi s 3 jako číslem narození šokují sami sebe příležitostnými výbuchy optimismu. Díky této zářivé výpravě za pravdou je osoba 3 buď agnostikem, ateistou nebo je hluboce oddaná
náboženským principům, jako například jeptišky, kazatelé, mniši atp.
Náboženství je důležitou součástí života osoby nebo jednotky 3, ať je vášnivě a fanaticky přijato, nebo trpce odmítnuto. Nikdy nejde o neutrální přístup.
Osoby a jednotky 3 inspiruje fyzická výzva; sporty u nich hrají důležitou roli. Vibrace 3 způsobuje, že jsou šokujícím způsobem neotesaní v mluveném projevu, upřímní až přehnaně a cítí se hrubě uraženi dvojakostí jakéhokoliv druhu. Chovají opravdovou lásku ke zvířatům a mají silnou tendenci chránit odstrkované lidi se stejnou oddaností, kterou prokazují svým psům, koním a jiným domácím mazlíčkům. Vyznačují se výraznou lhostejností k rodinným poutům a manželství funguje jen tehdy,
je-li svoboda absolutní.
Vibrace 3 je spojena se zkouškami fyzické síly, hazardem a riskováním, ať už v kasinech nebo na burze. Osoba nebo jednotak je ochotna riskovat a sázet se absolutně o cokoliv. Její překypující
optimismus je kouzelně nakažlivý.
Lidé nebo jednotky 3 se často projevují jako podivná kombinace moudrého filosofa a šťastného blázna, někdy postrádají smysl pro odpovědnost. Některé z cílů, snů a tužeb jsou vážné; jiné jsou pošetilé a lehkomyslné. Vzdělání znamená pro osoby 3 velmi mnoho, jsou zdrceni, pokud je jim z
jakéhokoliv důvodu znemožněno vyšší studium. Jsou vynikajícími "domácími poradci" nebo profesionálními právníky, poněvadž planeta Jupiter, reprezentovaná číslem 3, ovládá zákon.

Nadpis textu

ČÍSLO 4
Číslo 4 vibruje s planetou Uran. Ten reprezentuje individualismus, originalitu, vynalézavost a toleranci.
4 je číslem nekonvenčního chování a náhlých, nečekaných událostí - také geniality.
Osoba nebo jednotka je ovlivňována číslem 4, jestliže se narodila 4., 13., 22. nebo 31. dne
kteréhokoliv měsíce v libovolném roce.
Lidé nebo jednotky narozené 4. jsou číslem 4 zřetelně poznamenáni.
Stejně tak ti, kteří se narodili 13., 22. nebo 31. dne v měsíci, ale navíc budou muset během svého života rozřešit karmickou záhadu složeného čísla 13, 22 nebo 31. To stejné platí pro jednoduché a složené číslo jména analyzované osoby nebo jednotky.
Postoje a charakteristické znaky č. 4 se budou opakovaně projevovat v chování člověka nebo jednotky a nejrůznějším způsobem budou působit na jejich osobnost v závislosti na individuálním znamení.
Když je slunečním znamením:
VODNÁŘ: vibrace 4 zesiluje osobnostní rysy slunečního znamení.
LEV: vibrace 4 někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze využít k vyvážení povahy slunečního znamení.
BLÍŽENEC, VÁHA, SKOPEC, STŘELEC: vibrace 4 dobře harmonizuje s charakterem, motivací a osobnostním modelem slunečního znamení.
ŠTÍR, BÝK, RAK, PANNA, KOZOROH, RYBA: vibrace 4 je v ostrém kontrastu se základními
instinkty slunečního znamení. Když se to občas projeví, chování osoby nebo jednotky je ve vztahu k běžným nebo přirozeným projevům slunečního znamení tak neobvyklé, že to ostatní ohromí a často to překvapí i samotnou osobu číslo 4.

VÝZNAM VIBRACE ČÍSLA 4:
Platí jak pro lidi, tak pro jednotky.
Lidé 4 bývají zřídka pochopeni svými přáteli a rodinou. Jsou záhadou pro každého, kdo je zná. Vytvářejí si vlastní pravidla, která se někdy neshodují s pravidly vládnoucími ve společnosti. Výrazná individualita zabarvuje každou jejich myšlenku a činnost. Jestliže existuje způsob jak něco udělat jinak, osoba 4 ho najde. Jejich řeči a činy opakovaně šokují ostatní, a často se zdá, že je to jejich záměr. A to skutečně je. Lidé 4 žijí v budoucnosti a o přítomnost se příliš nezajímají. Svými nápady a ideály jsou poněkud (často hodně) před ostatními. S tímto jejich rysem souvisí přirozený talent předvídat události, vědět, co se může stát zítra dlouho předtím, než zítřek nastane. Jejich životní styl se pohybuje od nekonvenčnosti až k bizarnosti, přičemž jejich bláznivé nápady jsou častěji úspěšné než neúspěšné.
Všechno podivné, zvláštní a neprozkoumané a všechno vzdálené vyšlapané cestě se zvídavé a pátravé povaze osoby 4 zamlouvá. Například osoba 4 s dobrou polohou Jupitera ve svém horoskopu má dokonalou šanci být prvním člověkem, který zkrotí Yettiho a spřátelí se s ním, nebo vyčíhá Lochnesskou obludu a zaplave si s ní.
Pokud má osoba 4 také Slunce nebo Měsíc ve Štírovi, takový objev bude, v případě, že se o něj pokusí, téměř určitě úspěšný. Je to proto, že takovéto neuvěřitelné, nedokázané a tzv. nevědecké
teorie ji nikdy neodstraší, ale naopak osobu 4 podnítí, protože je hluboce přesvědčena o reálnosti
čehokoliv, co se může zrodit v lidské mysli. Je-li jí řečeno, že věc je nemožná, pouze to zesílí a urychlí rozhodnutí osoby 4 dokázat, že to možné je. Fráze "mise nemožná" rozezní mamutí zvony vnitřní výzvy v samotné duši osoby 4.
Ačkoliv vibrace 4 zastává změnu v každé oblasti života, od politiky až po umění, jsou tito lidé podivně zdráhaví v akceptování změn ve svých osobních zvycích, které zůstávají poněkud nepružné.
Umí být docela tvrdohlaví, když se jim lidé snaží diktovat nebo je zformovat do přijatelnější
společenské podoby. Protože proroci jsou často za svého života opomíjeni a poněvadž lidé 4 žijí daleko v budoucnosti, jejich největší a nejpravdivější vize jsou často zešměšňovány nebo ignorovány. Fascinují je UFO a jejich tajným přáním je, aby byli kontaktováni a pozváni na palubu, s nadějí, že se nebudou muset vrátit do zmatků Země. Reformní hnutí lidi 4 přitahují, protože jsou opravdově oddámi toleranci a bratrství (a sesterství).
Přátelství je pro vibraci 4 životně důležité a tito lidé mívají často hodně známých ve všech vrstvách společnosti. Peníze pro ně moc neznamenají; stejně rádi se přátelí s králi jako s chudáky,
nezajímají je třídní rozdíly, nemají touhu na někoho zapůsobit a bydleli by klidně v dodávce, ve stanu nebo jen tak ve spacáku, zrovna jako na panském sídle. Prostě a jednoduše - nevěnují pozornost svému okolí. Žijí v představách. Jednou z jejich největších
předností je snaha "žít a nechat žít". Osoba 4 nedbá, co děláte nebo říkáte, jakkoliv by to mohlo být pobuřující nebo proti jejím vlastním principům - na oplátku čeká to samé od vás.

ČÍSLO 5
Číslo 5 vibruje s planetou Merkur. Ten reprezentuje komunikaci, pohyb a všestrannost. Je to číslo
intelektu a písemného i ústního projevu. Osoba nebo jednotka je ovlivňována číslem 5, jestliže se narodila 5., 14., 23. dne kteréhokoliv měsíce v libovolném roce.
Lidé nebo jednotky narozené 5. jsou číslem 5 zřetelně poznamenáni.
Stejně tak ti, kteří se narodili 14., 23. dne v měsíci, ale navíc budou muset během svého života rozřešit karmickou záhadu složeného čísla 14, 23.
To stejné platí pro jednoduché a složené číslo jména analyzované osoby nebo jednotky.
Postoje a charakteristické znaky č. 5 se budou opakovaně projevovat v chování člověka nebo jednotky a nejrůznějším způsobem budou působit na jejich osobnost v závislosti na individuálním znamení.
Když je slunečním znamením:
BLÍŽENEC, PANNA: vibrace 5 zesiluje osobnostní rysy slunečního znamení.
STŘELEC, RYBA: vibrace 5 někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze
využít k vyvážení povahy slunečního znamení.
SKOPEC, BÝK, RAK, LEV, VÁHA, ŠTÍR, KOZOROH, VODNÁŘ: vibrace 5, díky svým zvláštním
smíšeným silám, buď harmonizuje, nebo je v ostrém kontrastu s charakteristickými rysy slunečního
znamení 5, což záleží na okamžité náladě.
Povaha čísla 5 je nekonečně proměnlivá a přizpůsobivá, což způsobuje kuriózní tendenci být v harmonii se sebou samým, když si člověk přeje, anebo zase jindy se sám se sebou poprat. Poznat osobu 5 není nikdy jednoduché. Představy se mění jako rtuť.
Když je 5 jednoduchým číslem narození nebo jména Panny nebo Blížence, nestálost je ještě
výraznější.

VÝZNAM VIBRACE ČÍSLA 5:
Platí jak pro lidi, tak pro jednotky.
Lidé 5 oplývají značnou dávkou přirozeného šarmu, a obecně platí, že jsou vrozeně zdvořilí. Rychle rozpoznají chyby a nedostatky a neváhají na ně poukázat. Vibrace 5 je hyperkritická a neschopná
chyby ignorovat (jak vlastní, tak ostatních), a je spojena s vášní pro pohyb a cestování. Změna je pro lidi 5 věčnou potřebou - změna vztahů, prostředí, bydliště, náboženského, politického přesvědčení a tak dále. Silně tíhnou k přehodnocování svých názorů na lidi a situace. Pro osobu 5 je těžké poddat se pocitům a intuici; intelekt je rozhodnut najít logické odpovědi.                   Tato posedlost analýzou může ničit osobní vztahy těch, kteří dovolí, aby byli ovládáni vibrací 5. Dokonce i láska se unaví, jestliže je nepřetržitě (a obvykle zbytečně) zkoumána. Láska, to jsou instinkty a pocity, ne logika.
Lidé 5 mají tendence "rozebírat lásku až k smrti", místo toho, aby ji nechali prostě být a dovolili jí,
aby se stala jejich součástí, bez všech proč a nač. Láska nemá vůbec nic společného s logikou.
Většina lidí je ve společnosti osoby 5 ráda, jelikož její osobnost je navenek milá a konejšivá.                          Protože 5 je vibrací intelektu, lidé pod jejím vlivem mají povětšinou nadprůměrnou inteligenci a jsou velmi bystří a duševně pohotoví. Jejich pozornosti nic neujde. Zdá se, že jsou jemně vyladěni
do nejmenších detailů.
Jestliže jim finanční nebo jiné okolnosti nedovolí cestovat často, což lidé 5 potřebují, cestují ve svých představách a protože jejich mysl je tak pronikavá, jejich "snění" je dostatečně živé na to, aby alespoň na chvíli uspokojilo jejich neklidné touhy.           Podle starověkých záznamů má č. 5 spojitost s tím, čemu se říká "kouzlo země". Je podivuhodné,
že 5 přináší touhu věřit v kouzla, skřítky, víly a záhady přírody, zároveň s potřebou všechno
přišpendlit a podívat se na to duševním mikroskopem, dvě vlastnosti, které jsou v přímém
protikladu; to způsobuje, že se jim nedaří porozumět sobě samým.                                   Lidé 5 jsou někdy velmi přepjatí, mohou být nervózní a dychtí po vzrušení. Rychle se rozhodují a myslí, často jsou ve svých činech impulzivní. Vzplanou pro nové nápady a objevy, jsou ochotni riskovat a jsou rození spekulanti.
Psaní, reklamní činnost, práce s veřejností a vydavatelství představují pro 5 šťastná zaměstnání.                            Lidé 5 se vyznačují obdivuhodnou pružností názorů a schopností rychle se vzpamatovat z ran osudu, aniž se zdá, že na nich zanechaly trvalejší následky.

ČÍSLO 6
Číslo 6 vibruje s planetou Venuše. Ta reprezentuje ženskou podstatu, soucit a (dokud se Venuše nevzdá své vlády nad Býkem, až bude objevena planeta Pan-Horus) také peníze.
6 je číslem lásky a romantiky.
Osoba nebo jednotka je ovlivňována číslem 6, jestliže se narodila 6., 15., 24. kteréhokoliv měsíce v libovolném roce.
Lidé nebo jednotky narozené 6. jsou číslem 6 zřetelně poznamenáni.
Stejně tak ti, kteří se narodili 15., 24. dne v měsíci, ale navíc budou muset během svého života rozřešit karmickou záhadu složeného čísla 15 a 24.
To stejné platí pro jednoduché a složené číslo jména analyzované osoby nebo jednotky.
Postoje a charakteristické znaky č. 4 se budou opakovaně projevovat v chování člověka nebo jednotky a nejrůznějším způsobem budou působit na jejich osobnost v závislosti na individuálním znamení.
Když je slunečním znamením:
VODNÁŘ, BÝK, VÁHA: vibrace 6 zesiluje osobnostní rysy slunečního znamení.
ŠTÍR, SKOPEC : vibrace 6 někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze využít k vyvážení povahy slunečního znamení.

JAKÉKOLI JINÉ ZNAMENÍ: vibrace 6 bude někdy s charakterem a znaky slunečního znamení harmonizovat, a jindy ostře kontrastovat. V druhém případě bude chování tak neobvyklé, že udiví ostatní a často překvapí samotnou osobu s č. 6.

VÝZNAM VIBRACE ČÍSLA 6:
Platí jak pro lidi, tak pro jednotky.
Zdá se, že lidé 6 k sobě magneticky přitahují ostatní. Jsou opravdově milováni svými přáteli a partnery, a když sami propadnou citu, jsou svému milovanému oddáni.                  V povaze jejich lásky je více
idealismu a citovosti než smyslnosti.
Tito lidé jsou rození romantici se silným sklonem k sentimentalitě, bez ohledu na to, jak moc to
popírají nebo skrývají.
Vibrace 6 přináší lásku k umění a hluboké spříznění s hudbou. Tito lidé milují krásné domy a
vkusné zařízení, pastelové barvy a harmonii ve svém okolí.
Velmi rádi baví své přátele a působí radost ostatním lidem; jednoduše nemohou zvládnout
nesoulad, hádky, nepříjemnosti nebo žárlivost, ačkoliv sami jsou schopni prudce žárlit, když jim
hrozí, že někoho, koho milují (nebo něco), ztratí.
Vibrace 6 snadno navazuje přátelství, a zdá se, že je uspokojuje urovnávat sory mezi přáteli, společníky a příbuznými, přičemž se jeví mírumilovní a mírní jako ovečky - dokud nevyjde na povrch jejich tvrdohlavost; potom se už tak příjemní nezdají.
Peníze si k nim často najdou cestu bez námahy, někdy jako výsledek jejich vlastního nadání a schopností, jindy jako dědictví nebo díky bohatým přátelům nebo příbuzným.
Měli by si dávat pozor na extrémy - rozhazování a lakotu.
Zřídka zajímají k financím neutrální postoj. Je to buď to, nebo ono, podle nálady. Mají výraznou náklonnost ke kráse všeho druhu,ve všech oblastech života.
Většina lidí 6 je nějakým způsobem hluboce spjata s přírodou, milují čas strávený venku, v lese u zpívajících potoků, což uklidňuje jejich emoce.
Vibrace 6 je poznamenána touhou po luxusu.           Ošklivost je pro ně nanejvýš urážlivá. Obdivují vkus a hrozí se křiklavosti a vulgárnosti. Obecně platí, že jejich chování je bezvadné a jejich vztahy k
ostatním jsou obvykle kultivované.                           Když jsou ale o něčem nezvratně přesvědčeni, neváhají říct, co si myslí.
Rádi diskutují a baví se o politice a jiných záležitostech a většinou vyhrají, díky své logice...              a svému neodolatelnému úsměvu.

ČÍSLO 7
Číslo 7 vibruje s planetou Neptun. Ten reprezentuje spiritualitu, citlivost, soucit a tajemství.
7 je číslem iluze a klamu, někdy podvodu, ale také číslem léčení a zázraků, víry a uskutečněných
snů.
Osoba nebo jednotka je ovlivňována číslem 7, jestliže se narodila 7., 16. nebo 25. dne kteréhokoliv měsíce v libovolném roce.
Lidé nebo jednotky narozené 7. jsou číslem 7 zřetelně poznamenáni.
Stejně tak ti, kteří se narodili 16., 25. dne v měsíci, ale navíc budou muset během svého života rozřešit karmickou záhadu složeného čísla 16 a 25.
To stejné platí pro jednoduché a složené číslo jména analyzované osoby nebo jednotky.
Postoje a charakteristické znaky č. 7 se budou opakovaně projevovat v chování člověka nebo jednotky a nejrůznějším způsobem budou působit na jejich osobnost v závislosti na individuálním znamení.
Když je slunečním znamením:
RYBA: vibrace 7 zesiluje osobnostní rysy slunečního znamení.
PANNA: vibrace 7 někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze využít k vyvážení povahy slunečního znamení.
ŠTÍR, RAK, KOZOROH, BÝK: vibrace 7 dobře harmonizuje s charakterem, motivací a osobnostním modelem slunečního znamení.
BLÍŽENEC, STŘELEC, VODNÁŘ, SKOPEC, VÁHA, LEV: vibrace 7 je v ostrém kontrastu se
základními instinkty slunečního znamení. Když se to občas projeví, chování osoby nebo jednotky je ve vztahu k běžným nebo přirozeným projevům slunečního znamení tak neobvyklé, že to ostatní
ohromí a často to překvapí i samotnou osobu číslo 7.

VÝZNAM VIBRACE ČÍSLA 7:
Platí jak pro lidi, tak pro jednotky.
Lidé 7 mají sklony k pozoruhodným snům. Někdy o nich mluví, jindy si je nechávají pro sebe. Sny se jim zdají častěji než ostatním lidem. Intenzivně se zajímají o esoterické záhady, mytologii, vesmírné
lodi...a celý ten les neznáma.
Často mají dar intuice a jasnovidectví a jistý utišující magnetismus, který má velký vliv na ostatní.
Rozrušenou osobu uklidní jejich pouhá přítomnost.
Vibrace 7 je spojena se zvláštními názory na náboženství, nechutí chodit po vyšlapaných cestách a
sklonem zastávat politické názory, které jsou ojedinělé a jistým způsobem netradiční. Není neobvyklé, že osoba 7 objeví nebo vytvoří nový směr náboženství nebo v něj uvěří.
Osoba 7 zpravidla v jistém údobí života hodně cestuje nebo přinejmenším hltá knihy o neznámých lidech a vzdálených zemích.
Mnoho lidí pod vibrací 7 je silně přitahováno k moři a po nějaký čas bývají spojeni i vodními
sporty.
Mají sklon obávat se budoucnosti, což způsobuje, proč lidé 7 potřebují mít finanční jistotu, aby je vlny osudu nesmetly.
Přesto se málo zajímají o materiální statky nebo hromadění majetku. Lidé 7 mohou vydělávat mnoho peněz díky svým originálním nápadům, ale s největší pravděpodobností věnují značnou část
na charitativní účely nebo různým institucím. Pokud jsou přitahováni uměním, stávají se
vynikajícími tanečníky, zpěváky, básníky, spisovateli, herci.
Projevují se svým tichým, odtažitým způsobem, ale mají ambice, které jsou poznamenány filozofickým nadhledem, a o kterých se s ostatními lidmi nebaví.
Pro ostatní jsou požehnáním díky svému chápavému porozumění pro bolest a utrpení, což je příčinou, proč se přátelé, příbuzní a obchodní partneři osobám 7 svěřují se svými problémy.
Vibrace 7 má silný sklon chránit svoje soukromí, proto tito lidé nechávají své problémy pro sebe.
Uhýbají slídivým otázkám a mají hrůzu z "velkého bratra" nebo čehokoliv, co považují za invazi do svého soukromí.
Vytříbené způsoby, umělecké sklony a citlivost jsou esencí čísla 7 a nenechejte se zmást jejich občasnou mlčenlivostí...byli byste překvapeni, kdybyste znali všechny ty podivné myšlenky, které proplouvají jejich myslí, když si povídají sami ze sebou. Pokud je dokážete přimět, aby mluvili o tom, o čem zrovna přemýšlejí, budete nejenom překvapeni, ale budete fascinováni, když se dozvíte
tajemství jejich neptunovského světa.
Osoba 7 vám však nejdřív musí důvěřovat, než se s vámi podělí o své přemítání...a jejich důvěru si musíte získat důkazem, že jste soudní a nezaujatí.
Lidé 7 jsou jen zřídka jiní.

ČÍSLO 8
Číslo 8 vibruje s planetou Saturn. Ten reprezentuje moudrost, učení pomocí zkušenosti, stabilitu a
zodpovědnost.
8 je číslem finanční jistoty, opatrnosti, omezování, osobní disciplíny a sebekontroly.
Osoba nebo jednotka je ovlivňována číslem 8, jestliže se narodila 8., 17. nebo 26. dne kteréhokoliv měsíce v libovolném roce.
Lidé nebo jednotky narozené 8. jsou číslem 8 zřetelně poznamenáni.
Stejně tak ti, kteří se narodili 17. nebo 26. dne v měsíci, ale navíc budou muset během svého života rozřešit karmickou záhadu složeného čísla 17 nebo 26.
To stejné platí pro jednoduché a složené číslo jména analyzované osoby nebo jednotky.
Postoje a charakteristické znaky č. 8 se budou opakovaně projevovat v chování člověka nebo jednotky a nejrůznějším způsobem budou působit na jejich osobnost v závislosti na individuálním znamení.
Když je slunečním znamením:
KOZOROH: vibrace 8 zesiluje osobnostní rysy slunečního znamení.
RAK: vibrace 8 někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze využít k vyvážení povahy slunečního znamení.
RYBA, ŠTÍR, PANNA, BÝK: vibrace 4 dobře harmonizuje s charakterem, motivací a osobnostním modelem slunečního znamení.
SKOPEC, VÁHA, BLÍŽENEC, LEV, STŘELEC, VODNÁŘ: vibrace 8 je v ostrém kontrastu se
základními instinkty slunečního znamení. Když se to občas projeví, chování osoby nebo jednotky je ve vztahu k běžným nebo přirozeným projevům slunečního znamení tak neobvyklé, že to ostatní
ohromí a často to překvapí i samotnou osobu číslo 8.

VÝZNAM VIBRACE ČÍSLA 8:
Platí jak pro lidi, tak pro jednotky.
Lidé 8 jsou normálně tiší, rezervovaní a stydliví. Nederou se nějak zjevně dopředu, ale pomalu a jistě se dostanou tam, kam chtějí, a nic je neodradí od dosažení jejich cílů. Stydlivost a
málomluvnost zastírají jejich intenzivní touhu dosáhnout vrcholu profese nebo kariéry.
Jsou vynikajícími učiteli a advokáty a většina by jich mohla uspět v tvrdé hře politiky (ačkoli
vždycky se najde nějaké kyselé jablko) - a vynikají ve všem, co vyžaduje trpělivost a inteligentní
závěry.
Ti, kdo jsou pod vlivem vibrace 8, mívají v dětství slabé zdraví, ale postupně zesílí, když dospějí, a dlouhověkost je u mužů i žen 8 běžná.
Tito lidé jsou ochotni čekat, až jejich plány přinesou ovoce a dobu čekání rozumně využijí. Je
výjimkou najít osobu 8, která by věci odkládala nebo by něco "zpackala".
Mají vrozený smysl pro povinnost a odpovědnost, a to jim nedovolí se k tomu, co se od nich očekává, stavět bezstarostně.
Většina těch, co se narodili pod vlivem 8, je spolehlivá jako hodinky a jejich přítomnost je příjemná jako hedvábná přikrývka. Mají velký smysl pro humor, ale člověk na něj musí dávat pozor; je jemný
a nenápadný. Chovají se, jako by jim ani za mák nezáleželo na tom, co si o nich lidé myslí a zdají se být znechuceni chválou, ale uvnitř jim velmi záleží na tom, co si o nich ostatní myslí, a pokud jsou pochvaly opravdové, tajně se z nich těší; svoji radost skrývají ze srachu, že by mohli být považováni
za slabé. A to je to poslední, co by si přáli.
Ač vibrace 8, tak jako všechna jednoduchá čísla vibrací narození, se vzájemně ovlivňují se slunečním znamením osoby a charakteristické vlastnosti nejsou vždy všechny zastoupeny - projeví se tu a tam - většina lidí 8 má velmi nevyzpytatelnou a prudkou povahu a obrovskou vnitřní sílu.
Často hrají důležitou úlohu dramatech života a mnohokrát jsou pro jiné nástrojem osudu.
Mají tendenci k náboženskému fanatismu a neohroženě stojí za tím, čemu věří, tváří v tvář veškeré opozici. Získávají si milující přátele, ale dělají si i zatvrzelé nepřátele.
Ačkoliv se lidé 8 zdají být chladní a nedávají najevo náklonnost těm, které milují a komu věří, umí být stydlivě něžní a velmi oddaní. Jsou často opuštění (i opouštěni), zoufale potřebují být milováni a
jsou schopni obrovských obětí pro ideál, ambice nebo pro ty, kteří jsou na nich závislí. Když
zestárnou, působí vzhledem i chováním mladší - vypadají a jednají v padesáti mlaději, než když jim bylo dvacet.
Mají vysoké požadavky nejen na ostatní, ale i na sebe, a všechny ty projevy moudrosti a dospělosti, sebekontroly a kázně způsobují, že srdce osoby 8 je opuštěné, toužící a potřebuje se naučit, že
hledání štěstí není hřích.

ČÍSLO 9
Číslo 9 vibruje s planetou Mars. Ten reprezentuje agresivní akci, pronikání, odvahu a konflikt.
9 je číslem originality a iniciativy a také protikladných vlastností - zranitelnosti a naivity.
Osoba nebo jednotka je ovlivňována číslem 9, jestliže se narodila 9., 18. nebo 27. dne kteréhokoliv měsíce v libovolném roce.
Lidé nebo jednotky narozené 9. jsou číslem 9 zřetelně poznamenáni.
Stejně tak ti, kteří se narodili 18., nebo 27. dne v měsíci, ale navíc budou muset během svého života rozřešit karmickou záhadu složeného čísla 18 nebo 27. To stejné platí pro jednoduché a složené číslo jména analyzované osoby nebo jednotky. Postoje a charakteristické znaky č.9 se budou opakovaně projevovat v chování člověka nebo
jednotky a nejrůznějším způsobem budou působit na jejich osobnost v závislosti na individuálním znamení.
Když je slunečním znamením:
SKOPEC: vibrace 9 zesiluje osobnostní rysy slunečního znamení.
VÁHA: vibrace 9 někdy odporuje motivaci slunečního znamení, ale s trochou snahy ji lze využít k vyvážení povahy slunečního znamení.
LEV, BLÍŽENEC, STŘELEC, VODNÁŘ: vibrace 9 dobře harmonizuje s charakterem, motivací a osobnostním modelem slunečního znamení.
RAK, PANNA, KOZOROH, RYBA, BÝK, ŠTÍR: vibrace 9 je v ostrém kontrastu se základními
instinkty slunečního znamení. Když se to občas projeví, chování osoby nebo jednotky je ve vztahu k běžným nebo přirozeným projevům slunečního znamení tak neobvyklé, že to ostatní ohromí a často to překvapí i samotnou osobu číslo 9.

VÝZNAM VIBRACE ČÍSLA 9:
Platí jak pro lidi, tak pro jednotky.
Lidé 9 nejsou tvrdohlaví, ale jsou odhodláni dostat, co chtějí, a v tom je rozdíl.
Tvrdohlavost reaguje, rozhodnost zahajuje.
9 znamená sklon k impulzivnímu jednání a zbrklým rozhodnutím, později následuje lítost.
I když hněv vzpane dost často, tito lidé rychle odpustí a zapomenou na šrámy. Pro své nepřátele jsou lehce zranitelní, protože jejich základním instinktem je každému důvěřovat. Protože sami jsou
tak přímí, očekávají od ostatních to stejné, a ostatní takoví často nejsou. Proradnost a
manipulování vždycky lidi 9 šokuje. Všeobecně platí, že sami nejsou schopni podobných pohnutek a chování a nečestnost je téměř vždy překvapí, dokud se nenaučí být více opatrní.
Jednou z nejvýhodnějších vlastností vibrace 9 je schopnost proniknout přímo k jádru věci, místo toho, aby se utápěli v rozvláčných dohadech a pomalém procesu analýzy. Nadvláda Marsu nad 9
dovoluje těmto lidem rychle odhalit podstatu, a z toho důvodu jsou velmi netrpěliví k pomalejšímu myšlení druhých, což jim zaručeně nepomůže zvítězit v soutěži popularity.
Netrpělivost a nepochopení pro chyby a omyly v myšlení druhých, jež lidé 9 vidí okamžitě, je jedna z vlastností, kterou obtížně překonávají. Známá fráze "co vidíš, to musíš mít" dokonale vystihuje osobnost 9 (pokud tato vlastnost vyjde na povrch vlivem slunečního znamení), protože naprosto
postrádá lstivost. Je to proti samotné podstatě vibrace 9 plánovat složité strategie nebo hrát divadlo, aby od ostatních dostali to, co chtějí. Je přece o tolik jednodušší o to prostě požádat!
Protože taková přímočarost není druhým člověkem očekávána, lidé 9 díky momentu překvapení
obvykle dostanou, co chtějí.
Mnoho lidí je dojato viditelnou zranitelností a jakoby dětskou prostotou osoby 9 a cítí, že by ji měli ochraňovat; jiní tyto vlastnosti připisují hlouposti, což je jeden z důvodů, proč jsou lidé 9 jen zřídka respektováni přáteli a partnery - dokud se neprojeví temperament a odvážný duch Marsu jako
bojový řev a ti, kdo podceňovali vibrace čisté 9, se v náhlém šoku stáhnou zpátky.
Mají silný sklon k ješitnosti. Alespoň tak se to jeví na povrchu. Avšak lidé 9 nejsou domýšliví, i když jim nesporně téměř vždy záleží na tom, jak vypadají. Kořen tohoto postoje tkví v tom, že se bojí odmítnutí, protože pod drzým čelem se lidé 9 chvějí nedostatkem sebedůvěry. Přestože mohou
působit jako lidé, kteří se prosazují, potřebují neustálé ujišťování, že je lidé mají rádi, že jsou milováni, respektováni.
Přes všechnu tu dravost a zdání nezávislosti si uvnitř nejsou sami sebou vůbec jisti. Štědří až
přehnaně a obvykle rozhazovační (pokud sluneční znamení tuto vlastnost neruší...i když bude pořád ještě občas patrná u každého, kdo se narodil s 9) - lidé 9 nepotřebují lekci v dávání. Jejich první
instinkt je dát, nechat jít a ať se zítřek o sebe postará sám.