Významy snových symbolů:          abecední seznam snových symbolů s významy

Na boční liště 2. VÝZNAMY KE SNOVÝM SYMBOLŮM

kliknutím na šipku se rozbalí nabídka ukázek z této knihy.

 

Vysvětlivky

***: velmi často ukazuje k, znamená.

**: může ukazovat k, znamenat; je obvyklé.

*: znaméná méně často; mohlo by ukazovat k, znamenat.

Kde hvězdičky otevírají nový odstavec, tam je následující výklad alternativou k hlavnímu heslu vytištěnému tučným písmem na začátku tohoto konkrétního vstupu.

Kurzíva označuje variace nebo příklady snových představ.

!: Rozpor. Možný podložený spor. (Definice slova "rozpor": Diskrepance (lat. dis-crepare, být ve sporu, neladit dohromady) znamená rozpor, nesoulad, například mezi dvěma výroky, mezi něčími slovy a jednáním, mezi očekávaným a naměřeným výsledkem.)

/ : Rozdíl mezi hesly na jedné a druhé straně lomítka.

v: Versus, podává obě strany konfliktu.

Uvozovky: označují hry se slovy nebo metafory a citaci.