Čtyři druhy temperamentu

Sangvinik

Sangvinik je typický stabilní extrovert. Jde o družného, milého a vstřícného člověka, který je rád středem pozornosti. Je citový a svůj život si neumí představit bez dobrodružství a vzrušení. Své životní zážitky také dokáže barvitě a hlasitě vyprávět. Je výřečný a často rád přehání. Skvěle se uplatní ve vedoucí pozici, je to velmi kreativní týmový hráč, který dokáže přitáhnout ostatní svou energií a nadšením. Někdy ovšem své nápady nedotahuje do konce. Pro sangvinika je přirozený fyzický kontakt s lidmi, doteky a podobně. Se svou překypující energií se někdy nedokáže soustředit a bývá k ostatním málo vnímavý. Má sklony k rychlému nástupu emocí, které mohou být až vyhrocené, ale trvají kratší dobu.

Základní povahové vlastnosti: veselý, vůdčí, bezstarostný, živý, pohodový, citlivý, společenský, hovorný, povrchní, nedůsledný, nevytrvalý

Flegmatik

Flegmatik je stabilní introvert, se kterým ostatní lidé většinou vycházejí dobře. Má rád své přátele a bývá šťastný i o samotě, kde může hloubat o svých myšlenkách. Umí odolat tlakům svého okolí, je cílevědomý, spolehlivý a vytrvalý. Do ničeho nevkládá velké naděje, takže bývá smířený i se svými vlastními nezdary. Málokdy spěchá a jen těžko se dá vyvést z míry. V krizových situacích působí jako vyjednavač a řešitel problémů. Ke svým přátelům je slušný a ohleduplný, umí být dobrým posluchačem. Na druhou stranu flegmatik bývá laxní a těžce se dokáže pro něco nadchnout. Nedává najevo své city a v životě se bojí odmítání. Emoce v něm vznikají pomalejším tempem, ale jejich intenzita je slabší a trvají kratší dobu.

Základní povahové vlastnosti: pasivní, pečlivý, přemýšlivý, mírumilovný, ovládající se, spolehlivý, klidný, trpělivý, lhostejný, neprůbojný.

Melancholik

Jde o nestabilního introverta. Tento člověk je uzavřený, rozvážný a pesimistický, často také klidný až lhostejný. Nerad se dělí o své city, myšlenky a nápady. Nemá rád změny a nejsou mu cizí chmurné nálady, nevysvětlitelná úzkost a stavy podobné depresím. Často trpí nízkým sebevědomím, což občas hraničí až s pocitem méněcennosti. Zároveň je ale tichý, nenáročný, uznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci. Je také laskavý a přemýšlivý a stanovuje si dlouhodobé cíle. Emoce se v něm rozvíjejí pomalu, pak jsou ale trvalejší a velmi intenzivní.

Základní povahové vlastnosti: tichý, nespolečenský, rezervovaný, pesimistický, střízlivý, úzkostlivý, náladový, důkladný, svědomitý.

Cholerik

Cholerik je nestabilní extrovert, se kterým není snadné vyjít. Má rád ve všem navrch a někdy nesnese pomyšlení, že by mohl mít pravdu někdo jiný. Většinu času je neklidný, netrpělivý, náročný, neustále se bouřící a konfliktní člověk, který se snadno "vytočí". Miluje boj a také konkurenci, exceluje v krizových situacích a dotahuje své nápady do konce. Je ale také neústupný a netolerantní ke slabostem druhých. Emoce u něj nastupují velmi rychle, jsou silné a trvají delší dobu.

Základní povahové vlastnosti: urážlivý, neklidný, agresivní, vzrušivý, impulzivní, optimistický, aktivní, zásadový, zbrklý, tvrdohlavý