Definice čísel

Příliš mnoho lidí spojuje numerologii se "šťastnými čísly". Něco takového jako "zaručeně šťastná
čísla" v numerologii neexistuje. Nicméně jednoduché klíčové číslo dne vašeho narození s vámi
opravdu harmonicky vibruje ve většině situací. Když si tedy naplánujete schůzky na určitý den v
měsíci, který harmonizuje s vaším dnen narození, velmi často se věci vyvíjejí příznivěji.
Například jestliže jste se narodili 1., 10., nebo 19. v měsíci, jste ovlivněni jednoduchým číslem 1, a
měli byste se snažit organizovat důležitá jednání na některý z těchto dní. (1., 11., 10., 19. den)
Pokud jste narozeni 2., 11., nebo 29., jste pod vlivem jednoduchého čísla 2, a měli byste domlouvat důležitá jednání na některý z těchto dní - a tak dále se všemi čísly.
Výjimkou jsou karmická čísla 4 a 8, z důvodů, které budou vysvětleny.
Pojmenujme pravidlo v této kapitolce pravidlem Zebra. Jméno potřebuje proto, že se k němu
budeme brzy vracet.
Přednost mají jednoduchá a složená klíčová čísla vašeho narození, která jsou odvozena ze dne
vašeho narození.
Pokud si však přejete (doporučuji obojí), můžete počítat s celým datem vašeho narození, a zjistíte
sekundární složené klíčové číslo (osobnost a charakter) a sekundární složené klíčové číslo (karma
a osud). Může překvapivě zintenzivnit působení prioritních klíčových čísel dne narození, jako v
následujícím příkladu osoby, kterou znám, přičemž použiji pravidlo Zebra.
Příkladem je člověk ve znamení Lva, narozený 13. 8. 1945.
Jednoduchým klíčovým číslem dne jeho narození je 4.
Složeným klíčovým číslem dne jeho narození je 13.
Toto jsou jeho prioritní čísla narození.
Teď použijeme celé datum jeho narození, abychom se dostali k jeho druhotnému jednoduchému a složenému klíčovému číslu - 13. 8. 1945.
Za prvé, srpen je 8. měsíc. Číslo 8 má vztah k jednoduchému klíčovému číslu 4, dne jeho narození, jak se dozvíte, až budete číst část týkající se zvláštních čísel 4 a 8.
Lidé, kteří jsou pod jejich vlivem, zjistí, že se tato dvě čísla mysteriózně zjevují a opakují.
Rok 1945 se sečítáním zredukuje na 19, což se dále redukuje na číslo 10 a dále na jednoduché
číslo 1.
Tady máme, jak jsme spočítali celé datum narození našeho Lva.
8 (srpen) je 8. měsíc
4 jednoduché číslo jeho dne narození
1 zredukované jednoduché číslo roku 1945
Součet: 13 = 4
Jeho jednotlivá prioritní a sekundární jednoduchá a složená klíčová čísla jsou:
DEN NAROZENÍ                                                                             CELÉ DATUM NAROZENÍ
(prioritní klíčová čísla)                                                                     (sekundární)
Jednoduché klíčové číslo: 4                                                         Jednoduché klíčové číslo: 4
Složené klíčové číslo: 13                                                               Složené klíčové číslo: 13
Docela udivující... Jméno tohoto Lva (neuvádím z důvodů ochrany jeho soukromí) také tvoří
jednoduchá čísla 4 a 8. Jména a data narození jeho příbuzných jsou také 4 a 8. Podobně jeho
telefonní čísla a adresy v průběhu let vytvářely 4 a 8. Až budete číst oddíl o číslech 4 a 8, uvědomíte si, že je to dokonalý příklad vlivu těchto "osudových čísel" a nemusí být nutně negativní.
Zpět k pravidlu Zebra.
Když uplatňujete toto pravidlo, použijte jednoduché klíčové číslo celého data narození.
Nikdy však nepoužívejte celé datum narození k výpočtu svého jednoduchého čísla za účelem
zdravotní analýzy. (Bude k dispozici v dalších kapitolách.)
Když použijete všechny tyto numerologické kódy moudrosti hvězdných znamení a přidáte svůj
popis, vytvoříte si úplnější obraz svého složitého a mnohostranného já. Kódy lexigramů v další
lekci vám odhalí ještě víc.
"Jste nekonečné galaxie a vidíte pouze jednu hvězdu."
Všechno toto počítání vám možná přijde pracné, ale porozumíte-li těm několika pravidlům, jak
zvyšovat moc svých čísel, vaše úsilí se vám jistě vyplatí.
Když jste zvládli numerické výpočty (jsou mnohem jednodušší, než se na první pohled zdá),
dokážete vytušit, kam tyto "mocné, neviditelné síly", směřují, takže se jimi můžete nechat unášet a
dostat se do souladu s harmonií vesmíru. Zjistíte, že jste ve velké míře schopni ovlivňovat situace a události, místo toho, aby ony ovládaly vás, a to pouze na základě pochopení, jak vstoupit do určující role "osudu" změnou svých čísel. Také se více dozvíte o lidech, které milujete. A konečně, budete schopni rozluštit jisté numerologické záhady, týkající se vaší karmy, když každé ze složených čísel v sobě ukrývá tajemství, jak těžit z pozitivních aspektů čísel a odstraňovat aspekty negativní.

Upozornění: Některé knihy o numerologii kladou velký důraz na vaše "slučitelná" čísla, chlubí se
tím, že vám na základě vašeho jednoduchého čísla narození nebo jména odhalí, s jakou osobou
budete nejlíp vycházet.

Numerologická slučitelnost se nevyznačuje dostatečnou mírou spolehlivosti, nebylo by proto
moudré, abyste svoje vztahy zakládali na této slabé odnoži numerologie.
Číselná slučitelnost vychází z toho, co vypadá logicky, což je důvod, proč byste se mohli zklamat.
Charakter a osobnost určené podle vašeho slunečního znamení (zvěrokruh) jsou vždy důležité k
analýze osobnosti podle jednoduchých čísel narození, tak vám analýza čísel bude mnohem lépe
pochopitelná a doplňující o jemnější a přesnější "ladění".
                                                                             ******
Definice jednoduchých a složených čísel vycházejí z tarotu (doporučuji doplnit vzdělání například kurzem O tarotu a jeho hloubce) a starověkých spisů, stejně jako numerická hodnota písmen abecedy "nepatří" - není jeho vlastnictvím - žádnému numerologovi, a tak je třeba s nimi vycházet a využívat je v úctě a pokoře.
Každý numerolog, astrolog apod. vyjádření těchto definic obohacuje svým vlastním stylem, ale
jejich základ je starý jako myšlenka sama. Jestliže hledáte pravdu a pomoc u planet a čísel, smíte
rozvíjet svoji vlastní formu zasvěcené interpretace čtením "mezi řádky", když se snažíte definice
aplikovat na určitou osobu, událost nebo situaci. Jinými slovy, máte osobní závazek a odpovědnost vložit do tohoto procesu své vlastní úsilí, tříbit svou intuici studiem a zdokonalovat svoji schopnost moudře používat kódů hvězdných znamení.
Původní chaldejskohebrejská kabalistická abeceda je ztracena v dávnověku. Předpokládá se, že
systém byl vyvinut Chaldejci, kteří byli mistři v mnoha magických uměních a vědách, což později
přešlo na Hebrejce a toto vědění se stalo součástí hebrejské kabaly, ale nikdo nemůže s určitostí
prohlásit, kde to všechno původně začalo. Slovo "kabala" se z hebrejštiny přepisuje mnoha
způsoby, ale dávám přednost tomuto pravopisu, protože se rovná složenému číslu 10, a až si
přečtete definici tohoto čísla, zjistíte, že je nejvodnější a řekněme i logické.

Než začnete číst několik následujících stránek, odvolávajících se na "člověka s trojnožkou", je pro
vás velmi důležité, abyste si ujasnili, že se neodvolávám na "vývojového člověka" ve smyslu
darwinistů a zastánců evoluce, abych vyložila jeho existenci a vznik. Darwinova teorie je částečně
správná a částečně chybná. Její hlavní nedostatek spočívá v opomenutí faktu, co je skutečně
"chybějícím článkem" řetězu.
Darwinisté mají svou pravdu ve svých závěrech o různých stádiích evolučního procesu člověka (ale vůbec ne, pokud jde o zvířata), na druhé straně opomíjejí nejdůležitější součást záhady: kde se vzal prehistorický člověk. Nutně pak docházejí k závěru, že "jeskynní člověk" se vyvinul ze zvířat, ale nevšímají si provokativních otázek, jako například odkud se vzala zvířata a proč jsou pořád ještě tady. Jste schopni strávit jedno udivující prohlášení? Nenašli jste odpovědi na tyto otázky v žádných knihách o evoluci, geologii nebo archeologii, ale ani to nepotřebujeme, protože vy sami znáte každý detail všech odpovědí. Jenom jste na to zapomněli. Úkolem tohoto kurzu a dalších následujících, je naučit vás, jak si na tyto odpovědi vzpomenout.
Zatím mi dovolte, abych vám znovu připomněla, že trojnožka, ke které se dostaneme v průběhu, se přirovnává k člověku, který ztratil nevinnost a moudrost. To znamená, že jestliže nemáte první,
automaticky ztrácíte i druhé. Taková ztráta (pád) se udála na této planetě vícekrát, a pokaždé to vyvolalo pohromu tak destruktivních rozměrů, že ji přežilo pouze několik lidí, kteří zůstali rozptýleni po celém světě, opuštění, ztracení a neschopni komunikovat jeden z druhým. (Tarot O Blázen; více v kurzu O Tarotu).
Ve svém zoufalém boji o přežití (ti, kteří měli instinkt potřebný pro přežití, ostatní to rychle vzdali)
a trpící mutací, způsobenou katastrofou, postupně zapomněli veškeré předchozí vědomosti a museli je znovu a bolestně získávat. Tito padlí andělé, tyto ztracené duše představují tzv. "jeskynního člověka".
Každá z planet a planetárních konstelací musela být znovu objevena, aby byla opět
získaná moudrost astrologie, astronomie. Podobně je tomu s moudrostí čísel. Číselný systém
numerlogie a trojrozměrné matematiky musel být pokaždé znovu objeven a znovu naučen (stejně
jako v případě ilustrace trojnožky).
Pak začíná proces popsaný přívrženci evoluční teorie, kterému se říká evoluce. Souběžně s ní
začíná proces rozpomínání se a učení se LÁSCE - slovu, které vzbuzuje opovržení u historiků,
geologů a archeologů, jež ji považují za bezvýznamný fakt. Že k rozvíjení LÁSKA nepatří.
(Samotné slovo evoluce pochází původně z latinského evolutio což znamená rozvinutí (rozvíjet se)).
Evoluce postupuje rozdílnou rychlostí a různými způsoby v mnoha geografických lokalitách
planety. Malý náznak: slovo "Incan", které se vztahuje ke starověkým Inkům, znamená "ztraceni".
Další náznak: "stvoření", známé pod jménem Sněžný muž nebo Yetti, je mnohem víc než jenom
stvoření, jak bývá mnoha lidmi definován. A mimochodem slovo STVOŘENÍ obsahuje STVOŘIT.
A tak si dál můžete ze slovy hrát a poznávat skryté významy.
Čeština je k tomuto účelu jako "stvořená".
Proč tedy nestrávit nějaký čas údivem nad tím, co - jak - nač? Předpověď a slib pro zítřek, který
už vchází k nám: Lev už velmi brzy odhalí mnoho tajemství Sněžného muže. Dojde k události,
která byla předpověděna rozluštěním záhady egyptské Sfingy, napůl člověka a napůl lva, který hlídá Velkou pyramidu v Gíze.
A nyní se pojďme seznámit s naším člověkem s trojnožkou.
1       2
    3

1 - 2 - 3 jsou první čísla, která "člověk" pochopil.
Položil hůl na zem, tak reprezentoval sám sebe, nebo-li číslo 1.
Pak položil na zem další hůl, reprezentoval tak svou partnerku (ženu), měl číslo 2.
Umístil konce obou holí, které reprezentují ho samého a jeho partnerku (2 hole), tak aby se dotýkaly vrcholu a dole byly od sebe vzdáleny - dosáhl tvaru stanu.
Poté položil na zem třetí hůl, dole, což reprezentovalo dítě; konečný počet 3 holí vytvořil
trojúhelník, nejstarší spirituální symbol: otec - matka - dítě.
Brzy náš pomalu chápavý člověk nakreslil kolem tří holí kruh, aby ochránil sebe, svou ženu a dítě
před ostatními lidmi nebo před zlem.
Potom vztyčil tři hole na jednom konci, pozoroval kruh - a koncept první třínohé stoličky byl na
světě.
Po věky věků bylo číslo 7 považováno za mystické číslo, reprezentující spirituální, tedy duchovní
stránku věcí, zatímco č. 9 ztělesňovalo konec nebo konečnost sérií, podle nichž se řídí všechny naše materiální výpočty, jelikož po množství věků bylo toto číslo považováno za číslo elektrické energie a veškerého života na této planetě v materiálním smyslu.
Číslo 0 reprezentuje sílu a moc (Pluto je nejmocnější ze všech planet). Přidejte nulu k jakémukoliv
číslu a čím víc nul přidáte, tím "silnější" číslo dostanete. Od 1 k 10, ke 100 a tak dál...
Číslo 0 je považováno za číslo věčnosti (věčné teď?) - had, který požírá svůj vlastní ocas.
Energie pozitivní prokousávající se k energii negativní, z čehož vyplývá energie třetí, která
zastupuje obojí (negativní + pozitivní), a přitom žádná z nich není sama o sobě všemocná.
Číslo 1 je první číslo, které pochopil náš člověk s trojnožkou. Podle starověku to reprezentuje
prvotní příčinu, stvořitele nebo Boha, říkejte si tomu jak chcete, to je jen na vás.
Když vezmete č.1 a přidáte symbol věčnosti - nulu (0) - v čísle, které představuje 1 000 000 nebo
víc, a pak je podělíte mystickým číslem 7 (7 reprezentuje spirituální stránku věcí), dostanete číslo
142857, kterému se od počátku věků říká "posvátné číslo".
Například:
1 000 000 = 142857
------------
7
Přidejte libovolný počet nul a dělte je sedmičkou po celou věčnost, vždycky dostanete toto stejné posvátné číslo.
Proč je "posvátným číslem"?
Protože když se tato čísla sečtou, získáte složené číslo 27, a když sečtete čísla 2 a 7 čísla 27,
dostanete 9, číslo elektrické energie a veškerého materiálního života na této planetě.
Také o tom mluví v Bibli (nehleďte na satanské interpretace v hororových filmech, které se vás
snaží vyděsit) v prohlášení, že "666 je číslo člověka a číslo šelmy".
Samozřejmě, že je. 666 nám po sečtení dá 18 a 1+8=9, což je číslo života na Zemi.
1 + 4 + 2 + 8 + 5 + 7 = 9 posvátné číslo věčnosti.
A teď o tom přemýšlejte!
Když vezmete číslo prvotní příčiny nebo stvořitele - 1 - a pak přidáte - 0 - číslo moci, a všechno
podělíte 7, číslem mystiky a spirituální stránky věcí, dostanete posvátné číslo 142857, které když
sečtete, vytvoří číslo 9, číslo materiálního života.
Toto je celý příběh existence.
Proč je číslo 7 mystickým číslem vztahujícím se ke spirituálním záležitostem?
Za prvé sedm dní stvoření, jak se symbolicky uvádí v knize Genesis, a sedmé nebe, o kterém se
několikrát mluví ve Svatých spisech. Potom sedm chrámů, sedm trůnů, sedm Pečetí, sedmidenní
putování kolem zdí Jericha, a sedmého dne se zdi zhroutily, když Jozue zatroubil na beraní roh. Je sedm generací od narození Davida po narození Ježíše v Betlémě ("kdo bude narozen z domu
Davidova").
Pozn.: Šalamoun (v doslovném překladu "Pokoj jeho") byl dítětem Davidovým.
Ezechiel (prorok, autor knihy Ezechiel) mluví o "sedmi andělích Páně, kteří se po celé Zemi a
skrze celou Zemi rozptýlili", o nichž metafyzici věří, že jsou magnetickými energetickými body,
které prozařují Zemi a mohly by být základem pro magnetická pole Země, o nichž mluvil Nikola
Tesla a založil na nich svůj objev střídavého elektrického proudu. O této mysteriózní síle se také
mluví v knize Zjevení jako o "sedmi duších, které Bůh prohnal celou Zemí".
A podívejme se na všechna ta další opakování spirutuálního čísla 7:
Sedm duchů egyptského náboženství
Sedm andělů Chaldejců
Sedm Deva hinduistického náboženství
Sedm Sephiroth hebrejské kabaly
Sedm Amschaspands perské víry
Sedm archandělů ze Zjevení a tak dále...
V každém náboženství číslo 7 reprezentuje mysteriózní "boží sílu" nebo spirituální sílu. Nedá se
tomu utéct. Pamatujte si, že číslo planety Neptun, vládce Ryb, je 7. Ryba byla symbolem
křesťanství v dobách Ježíšových, který se narodil ve věku Ryb (věk předcházející věku Vodnáře).
Zázraky prováděné Nazaretskými byly neptunovské povahy, mysteriózní a ve své podstatě
spirituální.
Byli to pravděpodobně esejští, kteří první objevili, co Chaldejci a hinduisté věděli také: že číslo 7
je jediné číslo schopné podělit číslo věčnosti - pokračující tak dlouho, dokud číslo reprezentující
Věčnost trvá, a navíc při každém sečtení sebe sama vyprodukuje číslo 9, základnu pro všechny
materiální výpočty a celou podpůrnou konstrukci, na které závisí lidský život a kde lidské myšlenky najdou svoje vyjádření.
Ještě podivnější je sedmidenní pracovní týden, který byl poprvé ustanoven v knize Genesis, čímž
jsou astronomové zmateni, protože sedmidenní období nezapadá přesně ani do měsíců, ani do
ročních období. Bylo řečeno, "že je to číslo, které by člověk normálně neadoptoval".
Materiální číslo mě fascinuje ještě víc než madická stránka spirituálního čísla 7. Číslo 9 může
dělat ještě více "magických triků" než číslo 7 a dokazuje samo o sobě, že je číslem elektrické
energie, alfou a omegou (začátkem a koncem všeho) a vším lidským životem na Zemi v materiální
rovině existence. Pojďme vyzkoušet triky čísla 9.
Když pro začátek sečtete všechna čísla našeho numerlogického systému
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, dostanete číslo 45, a když sečtete 4 + 5, dostanete devět. Tomu se nedá ani utéct, ani se to nedá popřít. V této třetí dimenzi žijeme v rámci našeho současného vývoje.
Číslo 9 je velký "šéf".
Číslo 9 se nedá zničit. Nezáleží na tom, kolikrát je násobíte nebo sečtete se svým vlastním
násobkem. To neplatí o žádném jiném čísle.
2 x 9 je 18, 1 plus 8 se rovná 9. 4 x 9 je 36, 3 plus 6 rovná se 9...a tak dál do nekonečna.
Opakuji, že číslo 9 nemůže být zničeno - a proto ani lidský život, reprezentovaný tímto číslem,
nemůže být zničen.
V katolické církvi máme devítidenní modlitby. U svobodných zednářů, jejichž základem je
astrologie, je Řád devíti volených rytířů a z tohoto řádu vyplývá použití devíti růží, devíti světel a
devatera zaklepání.
Velký hvězdný rok trvá 25 920 let. Když se toto číslo sečte dohromady (2+5+9+2+0), dostaneme
18, což po dalším sečtení (1+8) dá jednoduché číslo 9. Hvězdný rok je úzce spjat s precesí: je to
doba potřebná k tomu, aby se všechny planety vrátily do svých výchozích pozic a vztahů jedna k
druhé. Jeden stupeň tohoto rovnodennostního předcházení trvá 72 let. 7 + 2 = 9. Jakékoliv číslo
stupňů rovnodennostního předcházení se rovná 9. Například dva stupně trvají 144 let - tři stupně
216 let - pět stupňů 360 let - deset stupňů 720 let - a tak dále. Po sečtení těchto čísel dostaneme
číslo 9. To není náhoda nebo nehoda. Je to součást synchronizované harmonie vesmíru.
Vládní výzkum cyklů a další experti vypozorovali, že důležité změny, které mají celosvětový
dopad, se na Zemi stanou každých 180 let. 1+8=9.
360 stupňů dává po sečtení 9. Těhotenství trvá 9 měsíců. Den má 86 400 vteřin, což je po součtu 18 a 1 + 8 = 9. Den má 24 hodiny, a když sečteme 2 a 4 dostaneme 6, což je 9 obráceně. Jak brzy
uvidíte, toto je velmi důležitý moment.
Průměrné tempo dýchání člověka je 18 dechů za minutu.
Průměrný puls člověka je 72 tepů za minutu.
Průměrný počet úderů srdce za hodinu je 4 320.
Průměrný počet dechů za hodinu je 1 080.
Za 24 hodin se vaše srdce stáhne v průměru 103 680 krát - což se zase rovná 9.
Během 24 hodin průměrně vdechnete 25 920x - přesně to samé číslo, kolik je roků do jednoho
velkého hvězdného roku.