Dvanáct


                                                                   ZÁHADY ČÍSLA DVANÁCT


"Na východě tři brány, na severu tři brány, na jihu tři brány, na západě tři brány. A hradby města
měly dvanáct základů a v nich jména dvanácti apoštolů Ovečky."
Zjevení 21 : 13

Existuje 12 astrologických znamení od Skopce po Ryby. Země během jedné oběžné dráhy kolem
Slunce projde těmito 12 znameními za stejnou dobu, kterou Měsíc potřebuje ktomu, aby 12 krát
oběhl Zemi. Planeta Jupiter je větší než všechny ostatní planety našeho solárního systému
dohromady, a trvá jí zhruba 12 let, než jednou oběhne Slunce.
Všichni velcí duchovní vůdci měli 12 učedníků. 12 kmenů Izraele bylo založeno 12 syny Jákobovými. Řekové uctívali 12 bohů a v Izmaeli bylo 12 princů. Velký Osiris egyptský měl 12
následovníků a Azték Quetzalcoalt měl 12 žáků. Brahmánský zvěrokruh má 12 bohů.
Král Artuš měl 12 Rytířů kulatého stolu. Buddha měl 12 žáků. Ve Svatém Jakubovi bylo 12 oltářů
a Šalamounův chrám měl 12 oddělení.
Správní radu tvoří 12 vysokých úředníků a porota u soudu má 12 osob. Homeopatická medicína
pracuje s 12 základními minerálními solemi. Nejvíce fascinující je to, že nerosty Země jsou také
ovládány číslem 12. Například všechny diamanty mají 12 stran a musí se brousit podél 12 os.
Jak víme, Ježíš si zvolil 12 učedníků (další jednoduché číslo 3 v jeho životě). Tak jako u všech
duchovních vůdců, Ježíš byl 13. (třináctý) - neboli Mistr. Každý z 12 apoštolů reprezentuje jedno z
12 slunečních znamení. 13.je Mistr, který se naučil spojovat pozitivní vlastnosti všech těchto 12
slunečních znamení a vypořádat se s negativními rysy každého z nich. Mistr spojuje odvahu a
nevinnost Skopce s trpělivostí a vyrovnaností Býka, všestranností a duševní bystrostí Blížence,
citlivostí a ochrannou péčí Raka, ušlechtilostí, štědrostí a láskou Lva, vytříbeným vkusem Panny,
slušností a spravedlností Váhy, hlubokými znalostmi Štíra, čestností a idealismem Střelce,
vytrvalostí a moudrostí Kozoroha, prorockou předvídavostí a tolerancí Vodnáře a soucitem a
osvíceností Ryb.
Zbavil se uspěchanosti a impulzivního chování Skopce, tvrdohlavosti Býka (což je jen Býkova
trpělivost naruby), nezodpovědnosti Blížence, obav a majetnické posedlosti Raka, arogance Lva,
přehnaného puntíčkářství Panny, nerozhodnosti Vah, pomstychtivosti Štíra, chladnosti a ctižádosti
Kozoroha, nepředvídatelného chování Vodnáře a vyhýbavosti, bázlivosti a ošidnosti Ryb. Vidíte, že číslo 13 (Mistr) opravdu není "nešťastné", jak se mnoho lidí mylně domnívá?
Legenda praví, že každý apoštol (učedník) byl dokonalým ztělesněním (směsice kladů a záporů)
příslušného slunečního znamení. Legenda také uvádí, že Petr byl impulzivní, ohnivý Skopec.
Nešťastný Jidáš (uplatnil negativní stránku znamení) byl Štír. Milovaný Jan byl Ryba, Nevěřící
Tomáš Panna a tak dále. Pavel byl Blíženec, a to je jistě pochopitelné. Vemlouvavý Pavel měl takový dar slovní přesvědčivosti, že uspěl při téměř nemožném poslání, kdy bylo nutno naučit Židy, že obřízka je "podmínkou vykoupení", a stejně nutné bylo přesvědčit pohany, že to není bezpodmínečný požadavek ke spasení. Přečtěte si Epištolu svatého Pavla k Římanům, kapitolu 2., verše 25 a 29, abyste pochopili, jak mazaně tento protiklad zvládl. Já sama se neubráním, když to čtu, hlasitému smíchu nad jeho myšlenkovou obratností a pokryteckým, pro Blížence typickým projevem. Z posvátných důvodů, samozřejmě...
Někteří neobyčejně inteligentní a uznávaní metafyzikové starověku prohlašovali, že Jan Křtitel byl
prorok ve znamení Štíra, s Měsícem nebo nastupujícím znamením ve znamení ohnivého Střelce, a
není pochyb o tom, že byl neotesaný a přímočarý. Když vezmeme v úvahu jeho "životní styl",
musel mít několik planet také ve Vodnáři.
Stejní esoteričtí učenci se domnívali, že panna Marie a Máří Magdalena byly obě ve znamení
Skopce, a astronomové napsali několik knih (o jedné z nich mi řekl můj učitel), kde prohlašují, že Ježíš sám (i když byl nakonec Mistrem všech 12 slunečních znamení) byl podle narození Lev, a různé kalendáře minulosti a současnosti se mýlily. Kromě chyb v kalendářích, které odhalili pomocí výpočtů, poukazují autoři na to, že by pastýři, když se jim zjevil anděl, "nedohlíželi na své stáda" - v zimních měsících. Říkají, že konec července a srpen jsou nejpravděpodobnějším obdobím, kdy pastýři tábořili se svými ovcemi pod širým nebem na kopcích a vrchovinách Jeruzaléma, Nazaretu a Betléma, což je jenom jeden z několika důkazů věrohodnosti jejich tvrzení, že Ježíš se narodil jako Lev.
Jejich názor potvrzuje odhalení inspirované Rudolfem Steinerem, že panna Marie a Máří Magdaléna byly oddělené části duše, ducha nebo "Vyššího Já" Isis, Dvojčete svého Já Osirise, který byl zavražděn a rozsekán na 14 kusů svým bratrem Setem - protože se tvrdí, že bylo rozhodnuto, aby pokaždé, když se "kus" duše nebo ducha Osirise inkarnuje, bylo takové narození ve znamení Lva ovládaného Sluncem, a Ježíš Nazaretský byl prý jedním ze 14 inkarnovaných kusů Osirise.
(Osiris byl znám jako "Bůh Slunce".)
Podobně jako "dvě Marie", kterým bylo předpovězeno, že se pokaždé budou inkarnovat ve znamení Skopce (Berana) ovládaného Marsem. Každá inkarnace "dvou Marií" je prý obojí - jako matka a partnerka, při každé inkarnaci každého ze 14 kusů Osirise. Dva z mých učitelů, mě učili, že tohle proroctví by mělo být chápáno v tomto smyslu: buď Lev sluneční znamení nebo Lev
nastupující znamení - a buď Skopec sluneční znamení nebo Skopec nastupující znamení.
Existují dvě stálice (mezi ostatními, např.: Castor, Pollux atd.), které astronomové pojmenovali
Isis a Osiris. Pohyby těchto dvou stálic, Isis a Osiris, byly astronomicky zmapovány a ukázalo se, že se k Zemi přiblížily pouze ve dvou případech v celé historií zaznamenané minulosti: v době
narození děťátka v Betlémě a v době narození Francesca Bernadoneho (sv. Františka z Assisi). To se udává jako důkaz, že oba dva, Ježíš i František byli inkarnacemi jednoho ze 14 kusů Osirise.
Metafyzikové říkají, že jak král Artuš, tak Lancelot (město Camelot nebylo mýtem, ale skutečností,
v historii nikdy nezachycenou), byli každý kusem duše nebo ducha Osirise a že Guinevere a
Artušova matka byly každá jedním kusem dvou oddělených částí duše Isis. O Isis, s duší rozdělenou na dvě části, se také říká, že byla inkarnována zároveň jako Claire Faverone (Františkova "paní Bída") a paní Pica, Františkova matka - to je opět potvrzení pokračující reinkarnace Isis jako "matky a současně 'partnerky' nebo 'lásky' každého inkarnovaného kusu Osirise". To jasně vysvětluje hrozný "tlak" na Guinevere, při volbě mezi Artušem a Lancelotem, protože její vlastní Vyšší Já je oba dva rozpoznalo jako reinkarnované kusy Osirise.
Stálice jménem Isis a Osiris se také zřejmě přiblížily k Zemi při svém pohybu vesmírem v
historicky nepodchyceném dávnověku, v čase pravého Camelota. V současné době astronomové vypracovali novou hvězdnou mapu těchto dvou stálic, podle kterých se mají přiblížit k Zemi potřetí ve věku Vodnáře.
Posledně řečené podporuje legendu, podle které někdy během věku Vodnáře bude 14 kusů Osirise znovuzrozeno v jednom muži, který se opět shledá s Isis, přičemž dvě části její rozdělené duše budou zrozeny v jedné ženě. Potom, podle proroctví, přinesou tito dva světlo lásky a míru do temnot Země ve chvíli historického soumraku, čímž někdy v pozdějším věku Vodnáře započnou slíbené "dva tisíce let míru".
Součástí legendy o Isis a Osirisovi je také to, že námět mnohých světově známých hudebních děl a literárních prací byl vyvolán v myslích těchto skladatelů a spisovatelů Mistry karmy, aby jednotlivé kompozice, opery a literární díla osvítily v dosud spícím vyšším vědomí pozemšťanů jednotlivé stránky do hvězd zapsaného milostného příběhu Dvojčat svého Já Isis a Osirise.
Mezi ně patří například (je jich mnohem více) Madame Butterfly a její poručík Pinkerton, Tristan a
Isolda (jména Tristan a Isolda v sobě dokonce obsahují slova Isis a Osiris), Titanie a Oberon,
Romeo a Julie, Hamlet a Ofélie...a mnoho dalších. Všimněte si, že jméno Osiris v sobě obsahuje
písmena jména Isis. Pořád bude chránit její duši uvnitř své vlastní - a snad nikdy nebudou trvale
pozemsky rozděleni.
Dále je předpovězeno a rozhodnuto, že spojený duch Isis a Osirise během počátečních fází věku
Vodnáře nerozpozná nebo neidentifikuje jejich pravé Já, aby se zabránilo opakování temných hříchů "božství" a "uctívání", a ani oni sami si nemusí být vědomi své pravé totožnosti, nicméně budou harmonicky pracovat na šíření světla a lásky temnotou.
Jsou-li tyto legendy pravdivé, je to jistě povzbuzující. Matka Země jistě dokáže využít takové
vstřícné shovívavosti, aby si vyléčila svoje hluboké a téměř osudné rány...
Chtěla bych ještě jednou zopakovat, že číslo 6 (láska) vždycky vítězí nad číslem 9 (válka a konflikt)
jak v numerologii, tak v matematice. Legendy a vzkazy čísel do sebe dokonale zapadají, jako když se dokončuje skládačka.
******
Poznámky a odkazy:
Usir, někdy též Usirev (řecky Οσιρις - Osiris, původní podoba jména snad byla Asar, Ausar nebo
Ausare, jeho překlad je nejistý) je zpravidla staroegyptský bůh se složitým teologickým vývojem.
Mýtus o Usirovi - Wikipedie 12.