MYSTICKÉ VÝZNAMY A PRAKTICKÉ POUŽITÍ ČÍSEL

                                       
... všechno na nebesích i na Zemi je řízeno podle číselného pořádku
... a zákony metafyziky
jsou tak nepružné a spolehlivé
jako ty, které ovládají obyčejnou fyziku hmoty
čísla nejsou mrtvá - ne, čísla žijí!
A dávají mysli, která hledá vědění
v úsvitu světla rostoucího ducha,
odpovědi.
"...zatímco duše dřímá,
Bůh k nám čísly hřímá."
           
Je důležité a nezbytné, abych úvodem poukázala na fakta o numerologii, málo chápané vědě a
umění, které bylo považováno za škodlivé pro ty z vás, kteří jste byli v minulosti svedeni na scestí.
Existuje několik numerologických abeced a výpočetních technik - metod, a Bůh ví, kolik knih o
nich bylo napsáno. To je škoda, protože pouze jediná numerologická abeceda, ta, která nám byla
odkázána starověkými Chaldejci a hebrejskou kabalou, má hodnotu.
Většina lidí dnes zaujímá k numerologii postoj plný nedůvěry. Nedivím se jim. Ve většině knih,
které se touto tematikou zabývaly, je toho hodně k smíchu a vedou ke skepticismu nebo nedůvěře.
Většina z nich není o víc spolehlivější než numerologická abeceda a systém, který byste si
vymysleli vy sami.
V důsledku toho se numerologie považuje za jakousi salónní hru, používající "tutová čísla" na
sázení (jako v loterii). "Tutová čísla" jsou založena na chybných abecedách a číselných systémech.
Pro většinu lidí je numerologie vtip, ne příliš vzdálený předvídání budoucnosti - a víceméně
"zábava". Věřím, že raději než dovolit, aby se její pověst zhoršila, je na čase, aby jediná pravá
numerologie byla vysvětlena. Lidé se mají naučit, jak užívat správné abecedy a systému, a pak
uvidí, jak neomylně to funguje.
Je několik způsobů, kterými strakatí pištci čísel zkreslují pravdu numerologie, ale stačí, když
budete vědět toto: spolehlivé měřítko, jak rozeznat špatné knihy pojednávající o numerologii, je
číselná abeceda, kterou obsahují. Pokud jste se v numerlogických knihách dočetli o hodnotách
písmen abecedy, že jsou jiné než ty, které budou následovat zde, takový systém nebude fungovat,
není spolehlivý a vaše studium zmíněného numerologického systému bude ztrátou času.
Číselná abeceda chaldejsko-hebrejské kabaly
A - 1                       H - 5                  O - 7                               V - 6
B - 2                        I - 1                    P - 8                              W - 6
C - 3                      J - 1                    Q - 1                                X - 5
D - 4                      K - 2                   R - 2                               Y - 1
E - 5                       L - 3                   S - 3                               Z - 7
F - 8                      M - 4                   T - 4                           

G - 3                      N - 5                  U - 6

Ještě než začnete tomuto správnému numerologickému systému důvěřovat, měli byste si sami pro sebe zkusit kontrolní výpočty. Potom budete schopni pochopit, jak to funguje, ale co je
nejdůležitější, jestli to funguje. Neměli byste to vzít jako samozřejmost ani ode mně, ani od nikoho
jiného, měli byste věřit pouze své vlastní zkušenosti. Mám-li mluvit sama za sebe, u každé
esoterické vědy si musím být jistá, co a jak, a pak ji musím opakovaně otestovat, abych se
přesvědčila o její hodnotě. Vždy jsem cítila potřebu si všechno sama ověřit a takzvaně "osahat", než jsem začala plně důvěřovat. Stejný přístup jsem měla k Tarotu i astrologii. Poté, co jsem věnovala čas tomu, abych si je prostudovala, viděla jsem, že mé pochybnosti jsou zbytečné. Prostě to funguje.
Existuje mnoho hvězdných znamení a vesmírných kódů, která přesahují tyto vědy/umění, avšak
zároveň jsou od ní neoddělitelné. Každé astrologické znamení má svoji vládnoucí planetu a každá planeta vibruje podle svého vlastního čísla. Jakkoliv se numerologie, zvuk, hudba, barva mohou zdát bez jakéhokoliv vztahu k planetárním vlivům, všechny vycházejí ze světelných těles (Slunce a Luny) a ostatních planet, a jsou hvězdnými znameními moudrosti.
Král Šalamoun požádal Boha, aby mu dal moudrost jako "největší dar, jaký kdy mohl dostat".
Dostal ho, poněvadž si o něj jednodušše řekl.                                                                                    "Požádej a dostaneš." "Zaklepej a bude ti otevřeno." "Hledej pravdu a pravda tě osvobodí."
Astrologie je neoddělitelná od numerologie a Šalamoun byl opravdu moudrý král, kterému v jeho
myšlení i skutcích pomáhaly tyto vědy a umění. Avšak ouha! Byl i šovinistou (tajemství mužských
srdcí), vychovaným na ňadrech patriarchální společnosti. Naše Matka, jež je na nebesích, odpustila Šalamounovi a všem jeho synům, kteří se od Ní nevědomky odvrátili, tak i já jim odpouštím.
Původ čísel je neznámý, ačkoliv je jisté, že Hermes Thot (jeden z bohů, převážně orientálních, ke
kterému se člověk obracel s prosbou o božskou moudrost v oboru astrologie, medicíny, alchymie a okultních věd) o nich hodně věděl už miliony let před Atlantidou. Starověcí Chaldejci, Egypťané,
Hinduisté, Esejci a mudrci arabského světa byli mistry skrytých významů čísel. Někteří objevili to,
čemu dnes říkáme precese, a vypočítali, že k ní dochází každých 25 850 let. (Precese je dlohodobý periodický pohyb zemské osy, vyvolaný gravitačním působením Slunce, Země, Měsíce a planet na přebytek hmoty podél rovníku Země, způsobený jejím zploštěním. Měsíc a Slunce působí tzv. lunisolární pohyb, při kterém osa Země opíše kuželovitou plochu jednou za 25 850 let (tzv. platónský rok). Jak se k tomuto výpočtu dopracovali, je záhada. Pozorováním? Taková odpověď by předpokládala, aby setrvali ve stejném těle déle než zhruba dvacet šest tisíc let. Mohli provádět výpočty s takovou přesností bez přístrojů?
Naše moderní věda nebyla schopna udělat nic jiného než po staletích pokusů dokázat a uznat
přesnost výpočtů starověkých počtářů. "Všechno má svoje období a čas pro všechno dění pod nebesy..."
Lidé říkají, že Příroda a "Osud" jsou nespravedliví, krutí, neféroví, přitom však ti samí lidé
setrvávají v neochotě obětovat čas a pohodlí a poučit se, kterým směrem se tyto nezvratitelné síly ubírají.
"Hledej království Boží napřed sám v sobě, a vše ti bude zjeveno."
Astrologie a numerologie jsou navěky pospojovány. Jak s tím souvisí Tarot (Thótův tarot) budeme
mluvit později.
Pravý solární rok (astrologický rok) začíná, když Slunce každoročně vstoupí do jarní rovnodennosti mezi 21. a 23. dnem měsíce března a potom postupně prochází 30 stupni každého astrologického znamení zvěrokruhu, jednoho po druhém, od Berana až po Ryby, k čemuž potřebuje o něco míň než 365 a 1⁄2 dne, což je běžně akceptováno (i když trochu nepřesně) jako 365 dní.
Každých 24 hodin, kdy se Země jednou otočí kolem své osy, se těchto 12 znamení postupně objeví nad každou částí Země. Současně s tím oběhne Měsíc Zemi jednou za 28 dní - lunární měsíc - přesně jako hodinová, minutová a vteřinová ručička u hodin.
Každé astrologické znamení má svého planetárního vládce. A každá planeta vibruje s určitým
číslem.
9 je číslo planety Mars, vládce Berana.
6 je číslo planety Venuše, vládce Býka a Váhy (dokud skutečný vládce Býka, Pan - Horus, nebude
objeven).
5 je číslo planety Merkur, vládce Blíženců a Panny (dokud opravdový vládce Panny, Vulkán,
nebude objeven.
7 je číslo planety Neptun, vládce Ryb.
8 je číslo planety Saturn, vládce Kozoroha.
4 je číslo planety Uran, vládce Vodnáře.
3 je číslo planety Jupiter, vládce Střelce.
2 je číslo Měsíce, vládce Raka.
1 je číslo Slunce, vládce Lva.
0 je mocné číslo planety Pluto, vládce Štíra.
Vždy vzpomeňte na to, že všechny kódy hvězdných znamení začínají planetami. Vibrační frekvence pak pokračují nezměněným magnetickým směrem nebo vzorem.


Jste připraveni?

Naše lekce aplikované a praktické numerologie právě začíná a vy se naučíte, jak
používat netušenou moc čísel ve svém osobním životě, potřebujete-li třeba trochu štěstí navíc.
Nejdřív si však musíte uvědomit, že existují jistá pravidla, která musíte znát, než se ponoříte do
vlastních instrukcí samotného procesu.
Doufám, že lekce budou zábavné. Každé vyučování by mělo být zábavné.
Nikdo vás nemůže ničemu naučit, tak to je. Všechno, co může učitel udělat, je pomoci vám
vzpomenout si na to, co už víte. A tak je učení rozpomínání se.
Jsem si jistá, že si vzpomenete na to, co jsme se naučili nedávno, a sice že slovo "paměť" obsahuje dvě slova: "pa" = víc a "mět" = "mít" nebo také "mě". Tedy: víc mít (znát sebe). Tedy paměť
znamená "víc mě". Víc tebe. Víc každého.
To by měli dělat všichni učitelé - ustoupit ze "světla" svých studentů a dovolit jim, aby pomalu
nabyli vědomosti ukryté v paměti svého podvědomí. To je důvod,proč vám nejdříve předám
základní pravidla numerologie, pak výpočetní metody, dále nějaké praktické příklady jak na to, a
nakonec ustoupím do pozadí a nechám vás rozpomenout na jemné vyladění provedení definicí čísel, které uvedu dále.
Jak projdeme pravidly a pokročíme k praktické části, budu hodně používat slovo "jednotka".
V astrologii divadelní hra, film, obchodní společnost, kniha nebo prostě jakákoliv událost (svatba,
koupě domu atd.), která se zrodí nebo uskuteční v jistý čas, má horoskop stejné hodnoty jako
horoskop lidského (taktéž zvířecího) mláděte - stejně jako v numerologii, kdy tyto "jednotky" také
vlastní ve vztahu k svému jménu a dni, kdy se "narodily", reprezentativní klíčové číslo, podobně
jako osoba.
Knihy, muzikály, firmy, svatební den, den, kdy jste někoho důležitého poznali, atd., jsou všechno
"jednotky" se zastupujícím číslem narození (den setkání nebo události) nebo jmenným číslem.
Než se pustíme do toho jak určit číslo narození a jmenné číslo (jak čísla jednoduchá, tak složená),
je třeba si zapamatovat základní pravidla numerologie.
Dvojitá neboli složená čísla 11 a 22 jsou čísla mistrovská.
To znamená, že když se přičítají k jinému číslu, nemusí se redukovat - číslo 11 se nemusí sčítat
dohromady nebo redukovat na číslo 2 a číslo 22 se nemusí sčítat nebo redukovat na číslo 4.
Tato dvě mistrovská čísla musí být v numerologickém procesu vždy přičtena k jiným číslům jako 11
nebo 22.
Pouze tehdy, když konečný součet numerologické hodnoty jména je 11 nebo 22, mohou být tato
čísla sečtena dohromady, abyste získali jednoduché číslo 2 nebo 4 jako klíčové číslo jména.
Jenom osoba když se narodila 11. nebo 22. dne, mohou být tato čísla zredukována na 2 nebo 4, aby se rovnala jednoduchému klíčovému číslu narození. (Později uvedu příklady.)
Je důležité, abyste si poslední odstavec o mistrovských číslech 11 a 22, přečetli víc než jednou, a
byli si tak jistí, že jste vše plně pochopili a nikdy nezapomněli toto životně důležité pravidlo
numerologie, až začnete provádět své vlastní výpočty.
Poslední připomínka o "jednotkách". Když čtete definici jednoduchých a složených čísel, která
reprezentují jednotku, musíte ji číst s mírně pozměněným interpretačním významem, než byste ji
četli, kdyby reprezentovala osobu. Cvik získáte praxí. Jistá prohlášení v definicích jednoduchých a
složených čísel, která jsou uvedena dále, jasně popisují osobu, ne "věc", ale obsahují také specifické základní dodatky, které se týkají jednotek. Abyste umění numerologie dovedli k mistrovství, je třeba se zdokonalit v technice intuitivní interpretace -
(intuitivní interpretace = vytušený+poznaný+pochopený výklad) - a postupně získat jistotu v
adaptování částí nebo základu definice nebo analýzy čísla (adaptace = provedení, přizpůsobení),
aby vše souhlasilo s cíli, motivy a základním charakterem nebo osobitostí "jednotky", které se
snažíte a učíte porozumět.
Jednoduchá čísla od 1 do 9 se jmenují kořenová čísla a vyjadřují, jak se osoba nebo jednotka
jeví očím okolního světa.
Dvojitá neboli složená čísla indikují skryté karmické vlivy, které probíhají tzv. za scénou a
nastiňují osud jedince nebo jednotky.
Nicméně je-li osudové určení negativní, doporučuji v definicích složených čísel metody, kterými
mohou být karmické proudy nasměrovány lepším směrem. Vždy si pamatujte, že v konečném
důsledku jste to vy, kdo je zodpovědný za svůj osud, že jste kapitánem své duše a svého určení.
Není třeba se slepě vzdávat "negativní" karmě, ale naučíte se v dalších lekcích, jak pozměnit její
vliv pomocí vlastních akcí, porozuměním, jak vyvážit misky vah.
Zapamatujte si následující:
Jednoduchá čísla reprezentují, jak se osoba nebo jednotka jeví v očích ostatních. Jsou to čísla
individuality a personality.
Individualita: vyhraněná osobnost, osobitost, svéráznost osoby nebo jednotky.
Personalita: vlastnosti, zkušenosti, temperament, charakter, vlohy, schopnosti a dovednosti jedince
nebo jednotky (u jednotky vymezeně).
Složená nebo také dvojitá čísla odhalují nebo indikují karmické vlivy a nastiňují osud osoby nebo
jednotky, který může být kontrolován nebo příležitostně neutralizován poukazem na možnosti, jež
jsou obsaženy v definicích těchto čísel.


Další způsob, jak vyjádřit rozdíl mezi jednoduchými a složenými čísly je, že jednoduchá čísla od 1 do 9 náleží fyzické nebo materiální stránce lidí a jednotek, zatímco složená patří ke spirituální = duchovní stránce života, jako je karma.
Člověk by mohl říct, že astrologické planety a znamení - a čísla zahrnutá v numerologii - jsou
symboly jazyka našich stvořitelů.
Až se naučíte, jak používat numerologii, a vezmete si k srdci následující instruktáž o výpočtech,
zjistíte, že je to překvapivě praktické. Nejenže důkladněji poznáte sami sebe, ale také druhé, včetně stejně důležitých jednotek vašeho života, a budete moci pozorovat i karmické vzory, a tudíž si můžete zvolit "šťastné dny" pro všechny důležité schůzky a tak podobně, a také příznivé dny pro rozběhnutí nových projektů a tak dále...
Samozřejmě jsou případy, kdy volba možná není, pak se jim můžete přizpůsobit...třeba počtem a
barvou náramků nebo jiných ozdob a oblečení atp. (Bude k tomu speciální kapitolka)
Teď jste připraveni učit se - vzpomenout si, jak objevit svá jednoduchá a složená klíčová čísla, a
také čísla ostatních lidí nebo jednotek.
Vyhledejte Číselnou abecedu a studujte ji, zatímco budete provádět a procvičovat své vlastní
výpočty. Pravděpodobně jste si všimli, že v abecedě není písmeno, které by se rovnalo číslu 9. Přijímané vysvětlení, předávané po mnoho staletí, říká, že podle nejtajnějších duchovních zákonů je číslo 9 totožné s "tajným jménem" nejvyšší moci života, které má 9 písmen. Proto neexistuje písmeno abecedy, které by ho reprezentovalo.
Nicméně jestliže jednoduché číslo jména osoby nebo jednotky, kterou analyzujete, je 9, nebo jestli jednoduché číslo narození osoby nebo jednotky je po výpočtech 9, je-li osoba narozene 9., 18. nebo 27. dne v měsíci, potom se použije význam jednoduchého čísla 9, jak je popsán v definicích jednoduchých čísel.

PŘÍKLADY
Začneme se dvěma zajímavými a dobře známými osobami. Studujte příklady pozorně. Pod každým písmenem ve jméně je numerická hodnota každého písmena. Tato čísla se vodorovně sečtou, tím se dosáhne složeného čísla, které je napsáno pod jménem a numerickou hodnotou písmen. Ty pak sčítáním zjednodušíme na číslo jednoduché. Nakonec sečtěte jednoduchá čísla každého jména (jména a příjmení), abyste dosáhli konečných klíčových čísel.
Poté, co jste vypočítali složené klíčové číslo jména, sečtěte dvě čísla složeného klíčového čísla,
abyste získali jednoduché klíčové číslo. Jestilže si podrobně prostudujete příklad Abrahama
Lincolna, mělo by vám být vše jasné.

ABRAHAM LINCOLN narozen 12. (února)
1 + 2 = 3
Složené klíčové číslo narození je 12.
Jednoduché klíčové číslo narození je 3.

A B R A H A M L I N C O L N
1 2 2 1 5 1 4 3 1 5 3 7 3 5
Součet: 16 = 7 Součet: 27 = 9
7 + 9 = 16 a 16 je složené klíčové číslo jména.
1 + 6 = 7 a 7 je jednoduché klíčové číslo jména.
Klíčová čísla A. Lincolna jsou 12 a 3 (čísla narození) a 16 a 7 (čísla jména).
12 - 16 - 3 - 7.

Nepokračujte dál, dokud si nejste zcela jisti, že rozumíte tomu, jak byla čtyři konečná klíčová čísla
vypočítána, i kdyby to trvalo třeba dvě hodiny, než zcela pochopíte jednotlivé kroky. Nečtěte dál,
dokud vám není každý krok jasný.
Pokud máte dvě jména a příjmení, pak by nemělo chybět při výpočtu klíčových čísel jména. Můžete si hrát a vyzkoušet i klíčová čísla například z vaším rozeným příjmením a tak podobně.
Těším se na váš první krok.