Astro a numero zdravotní rádce

13.04.2022

Astrologický a numerologický zdravotní rádce

Určitě vás když jste byli děti taky strašili například zápalem plic: "Když promrzneš, zmokneš, budeš nemocný!...Neběhej v tom mokrém...chytneš zápal plic!" Takto se malé děti stávají obětí vysoce nakažlivé epidemie (jak aktuální v tomto čase): strachu. Mnoho dalších příkladů bych mohla uvést, ale pojďme se nyní věnovat konkrétně zápalu plic. Astrologie učí s absolutní spolehlivostí, že pouze v jediném případě je tato nemoc aktuální: V horoskopu zrození buď byly nějaké nepříznivé vlivy ve vztahu k dominantnímu znamení (nebo k VI. domu zdraví v Rybách nebo Blížencích), nebo přítomná planeta ve znamení Ryb nebo v Blížencích přijímá negativní vlivy. Blíženci ovládají plíce a znamení Ryb ovládá sympatický nervový systém. Nejsou-li přítomny tyto symptomy ve vašem radixu (horoskop zrození), není sebemenší důvod k obavám, že byste kdy podlehli zápalu plic. Nevadí, pokud jsou pro vás předešlé věty španělskou vesnicí. Můžete se stoprocentně spolehnout, že je to pravda, a to bez jakékoliv výjimky. S absencí těchto negativních vlivů v horoskopu zrození (Ryby - Blíženci) můžete přenocovat v dešti nebo uvíznout ve sněhové vánici, a přesto nedostanete zápal plic. Stejně tak neonemocníte rakovinou plic. Ať jsou úhly mezi planetami ve vašem horoskopu jekékoliv, může ve vaší blízkosti kouřit i několik lidí a nic to s vámi neudělá. Vím, že toto tvrzení dovede jisté společnosti k hysterické zuřivosti, protože pasivní kuřáctví patří k hrůznému varování "bohů" v bílých pláštích. Jediné, co ve vás může nebo nemusí vzbuzovat nelibé pocity, je zápach kouře. Vystavení plic účinkům směsi kysličníku uhličitého z výfuků aut, autobusů a letadel! s průmyslovým smogem je smrtelné pro nás všechny, ale osoba, která si zapálí cigaretu vedle nás, nezaviní, že dostanete rakovinu. Bohužel, tolik lidí vlastně věří tak směšnému a nepodloženému tvrzení. Jak jednoduché je zhypnotizovat nebo naprogramovat lidský mozek pomocí opakovaných lží jakéhokoliv druhu. Připusťme, že kouření vašim plícím na zdraví nepřidá, a zrovna tak i jiným orgánům, které by mohly být slabým článkem v řetězci vašeho organismu. Takže nekouřit je asi nejlepší. Přesto v žádném případě neonemocníte rakovinou plic, jestliže nesplňujete předchozí uvedené podmínky pro aktivaci nemoci v horoskopu. Pobyt v zakouřených prostorách vám může způsobit asi takovou újmu jako vegetariánovi zápach vařeného masa. Každá profese má svou slabinu a medicína není výjimkou. Jenže moderní medicína je více než padesát let "povznesena nad kritiku". Avšak vždycky tomu tak nebylo. Kyvadlo se naklání ze strany na stranu. Na přelomu století a během první světové války by se dalo o důvěryhodnosti medicíny přinejmenším polemizovat... Pacientům se "pouštělo žilou", vrtalo se jim do lebky a mnoho dalších pokusů se provádělo na lidské bytosti... A tak není divu, že osamocený, ale zasvěcený lékař Dr. Ignaz Semmelweis (odkaz najdete a můžete prostudovat, i když je upraven tak, aby zakryl to, co se jemu skutečně dělo) neuspěl, když se snažil přesvědčit své kolegy o podstatně nižší úmrtnosti žen na infekci zvanou "horečka omladnic", aby si přítomní páni doktoři a porodní asistentky před porodem jednoduše myli ruce v dezinfekci. Vysloužil si výsměch a stal se vyděděncem mezi lékaři. Smrt v blázinci, kam ho dohnali jeho profesionální kolegové, mu byla jedinou odměnou za jeho vynikající přínos ke zlepšení kvality a záchrany života. Ignác Filip Semmelweis - Wikipedie cs.wikipedia.org > wiki > Ignác_Filip_Semmelweis.

Pak byla zplozena a zrozena AMA (těmi, kdo si první "umyli ruce") - všemocná American Medical Association (Americká lékařská asociace; vznik 7.5.1847 (zkuste numerologický výklad 7; 5 - 32; a pak, pokud si s tím "pohrajete", přijdete na 44 a 8...), tady u nás, v Evropě vznikají spíše "roztříštěné asociace a komory; nejvíce podle oborů, ale to už si, pokud budete mít zájem, dohledejte sami. Ovšem zcela určitě jsou tam zajímavé informace, takže k "všeobecnému rozhledu" doporučuji..., a spousta věcí, které se dějí i nyní vám dojde... Vraťme se tedy k všemocné AMA, jejíž členové se velmi brzy spojili s FDA (Federální správa léčiv). Založily se lékařské školy s velmi striktními akademickými požadavky, byl ustanoven velmi vysoký morální standart...a čáry máry fuk! Flikování na koleně zmizelo. Nahradili jej hygienickými předpisy a dogmaty a povznesli do ještě vyšších sfér sterilních chromovaných laboratoří, operačních sálů a nově vyvinutých odvětví lékařského výzkumu a...průmyslu. Přitom všem, co tady popisuji, si uvědomte, že první lékařská škola v Evropě (viz odkaz) vznikla už v 9. století! Pochopte jak a co se rozvíjelo postupně pod vlivem zmíněných AMA a FDA, a jaký to mělo dopad pro celý svět... Schola medica salernitana - Wikipedie cs.wikipedia.org > wiki > Schola_medica_salernitana.

Pokračujme k danému tématu. Pomalu ale jistě medicína dosáhla skoro stejného statutu jako náboženství za hojné podpory pacientů, žijících v úctě před hodnostáři v bílých pláštích. Ti nejenže netolerovali kritiku sebe samých nebo své profese, ale vyžadovali vlastně druh respektu, který téměř přerostl ve formu zbožňování. Kdo by se odvážil odporovat někomu, kdo začne konverzaci větou: "Můj lékař mi řekl, že..."? Jenom málokdo. Nyní (už nějaký čas) se kyvadlo vychýlilo novým a úplně jiným směrem. Stále ještě máme ty upřímné lékaře a lékařky, kteří jsou opravdově oddáni svému léčebnému poslání. A kdysi vřele doporučovaný rodinný lékař vyhynul jako dinosauři. Žijeme ve věku specialistů. Lékaři, kteří napravují zlámané kosti, nahrazují amputované končetiny při nehodách, provádějí plastiky zjizvených, ošetřují popáleniny, odstraňují kulky a defektní orgány a dokáží nastartovat srdeční činnost poté, co se srdce zastavilo (ne však za každou cenu), si zasluhují náš respekt, podporu, obdiv i naši lásku. Soucitní profesionálové, kteří dělají léčebné zázraky, pořád ještě tu a tam existují. Jsem jim nesmírně vděčná. Rok od roku je stále obtížnější nalézt lékaře opravdově oddaného svému poslání. Není možné i nadále se cítit pohodlně a bezpečně, dál se klanět vysokému kněžstvu medicíny na tom stejném stupni zbožné úcty tak, jak od nás očekávali v minulosti. Snad proto se čím dál více lidí přiklání k homeopatii a holistické medicíně. Je to "revoluce", která započala popularitou knih o "spícím proroku" Edgaru Cayceovi a kterou podpořily děti květin hnutím "Zpět k přírodě" šedesátých let minulého století. Neupadly v zapomnění, naopak získávají stále další stoupence. Nechceme ztratit dobré lékaře a nechceme, aby nás historické kyvadlo odneslo zpět až k elixírům a pijavicím devatenáctého století. Rádi bychom však našli zlatý střed, je-li to možné. Na mysli mám takovou změnu (proměnu) medicíny v takovém ducuh, který vždy slibovala, ale nikdy nenaplnila: trvalé pevné zdraví prostřednictvím prevence; tak jak to dělá homeopatie a lékařská astrologie. Ne, nechceme se vrátit zpět do lékařských praktik 19. století, ale vrátit se ještě dál, až do starověké Číny, by nemuselo být tak špatné. V Číně existovaly tři druhy lékařů: první typ lékaře vás pouze vyléčil z vaší nemoci a byl na posledním místě v hierarchii, druhý typ diagnostikoval onemocnění dříve či krátce předtím, než nemoc propukla, na lékařském žebříčku stál výš než předchozí. Nejvzdělanější, nejúctyhodnější a nejvíce respektován byl ten lékař, u jehož klientů se nikdy žádná nemoc ani neprojevila, prostě taoistický ideál. Tento lékařský "kastovní systém" nepostrádal logiku. Doktor ve starověké Číně (ó, vraťte čas zpátky!) dostal zaplaceno tehdy, když se jeho pacient uzdravil - a v některých oblastech musel lékař dokonce platit náhradu, jestliže se jeho pacientovi přitížilo, anebo nacházel-li se v jeho péči trvale nemocný. Lékařova zodpovědnost za jeho nemoci byla naprostou samozřejmostí. (Kolik lidí by se v takto vytvořených podmínkách vůbec nepustilo do studia medicíny? Co myslíte? Lékaři by se stali jen opravdu oddaní a vědomi si svého poslání.) Jestliže pacient zemřel, pověsila se před ordinací lékaře lucerna. Pokud se nakupilo luceren mnoho, mohl si být lékař jistý, že jej nemocní přestanou vyhledávat. Doktoři, kteří si ztěžují na vysoké odstupné a postihy způsobené ublížením na zdraví z nedbalosti, by měli být rádi, že neprovozují praxi ve starověké Číně. Zde se lékařům kladlo za vinu úplně všechno (někdy i neprávem), pacient neměl téměř žádnou zodpovědnost za svůj postoj, kterým ale mohl způsobit, že se léčení neúměrně protahovalo. Určitě by nám všem prospělo, kdyby lékařská věda a její samotní představitelé věnovali více pozornosti zakladateli a otci medicíny - Hippokratovi, který založil své vědomosti na poznatcích z astrologie. Každý student po absolvování studia medicíny pronáší "Hippokratovu přísahu". Je snad příliš požadovat na vás, "Honoris doctores", aby byla moudrost vašeho zakládajícího otce respektována a následována ve vaší praxi? Zamysleme se trochu nad Hippokratovým učením. Ve svých spisech napsal, že "ten, kdo provozuje lékařské umění, aniž by věnoval pozornost oběhu planet a hvězd, je blázen". Žádné servítky nebo narážky či diplomatické řečičky, pěkně na rovinu. Hippokrates dál velmi ostře varuje: "Nedotýkej se železem té části těla, která je ovládána znamením, kterým právě prochází Luna (Měsíc)." V praxi to znamená neprovádět chirurgický zákrok na části pacientova těla, která je pod vlivem astrologického znamení, kterým právě prochází Měsíc. Luna se zdržuje v každém znamení přibližně dva a půl dne a tato informace je snadno dostupná z astrologických tabulek nebo Lunárního kalendáře. Tabulky jsou vypočítávány astronomy. Podle Hippokrata se neuposlechnutí tohoto zákona neodvratně projeví jednou ze tří možností selhání u každé operace, která je prováděná ve špatný čas: 1) komplikace, například infekce, 2) neobvykle pomalá a bolestivá rekonvalescence, 3) nevysvětlitelná smrt. Poslední ze tří možných důsledků neuposlechnutí zákona lze vysvětlit velmi častým a dobře známým lékařským vysvětlením, že "operace se zdařila, ale pacient zemřel". Ve třetím případě může být smrt zapříčiněna čímkoliv, třeba i anestetiky. Důsledky prvních dvou možností jsou časté, třetí důsledek je vzácnější, a definitivní. Přesvěčte se sami, že pozornost věnovaná Hippokratovu varování je spolehlivě tou nejlepší cestou, jak se vyhnout komplikacím. Uvedu několik příkladů: Když je Luna ve znamení Býka, který ovládá krk, hrtan, mandle, uši, zuby a sanice, neměly by se trhat krční mandle ani zuby apod. Prochází-li Luna znamením Štíra, vládcem reprodukčních orgánů, neměla by se provádět operace prostaty nebo hysterektomie (odstranění vejcovodů, vaječníků nebo dělohy apod.), operace konečníku a močových cest. Když je Luna ve znamení Kozoroha, neměl by se lékařský nástroj dotýkat zubů, kostí, kloubů a pokožky. Když je Luna ve znamení Berana, který ovládá celou hlavu, neměla by se uskutečnit žádná dentální operace nebo operace jakékoliv částí hlavy... V dalším pokračování této kapitoly se dozvíte - najdete přehled - jak v lékařské astrologii souvisejí jednotlivé části těla s jednotlivými znameními zvěrokruhu. Mnoho vážených astrologů prověřovalo Hippokratova doporučení a všechna jeho tvrzení se zcela potvrdila. Lékařský stav se otevřeně přiznává, že přinejmenším 5% (!) úmrtí je "nevysvětlitelných". Mohla by je Hippokratická astrologická rada vysvětlit? To se nikdy nikdo nedozví, dokud nebude snaha příčiny vypátrat. Nežádá se po lékařích, aby skočili rovnýma nohama do astrologie. Na základě své přísahy Hippokratovi by však měli a mohli pozorně prostudovat případy z minulosti a věnovat víc pozornosti současným operacím a porovnávání výsledků. Vše, co potřebují, jsou astrologické tabulky (dnes všude na internetu k mání a k výběru z dobrých zdrojů; odkaz níže) a krátká instruktáž od kteréhokoliv oprávněného astrologa. https://www.spektrumzdravi.cz/lunarni-kalendar/ jelikož Luna zůstává v každém znamení pouze asi dva a půl dne, jakákoliv nezbytná (mnoho z nich nezbytných není) operace by v případě ohrožení měla být o těch pár dnů posunuta. Jestliže medicína neochrání svoje pacienty, mohou pacienti ochránit sami sebe "naplánováním" své vlastní operace. Vymyslet si přijatelnou výmluvu není lež, ale ochrana, a může znít třeba takto: "Mé rodině i mně bude více vyhovovat, když na operaci půjdu příští týden." Nebo: "Mám ještě extrémně důležité pracovní jednání/služební cestu atp., které nesnese odkladu. To odloží operaci o pouhé dva nebo tři dny, pane doktore." Všechno, co musí "pacient" udělat, je vyzrát nad systémem, a k tomu přidat zdravý respekt k vlastnímu tělu, které je náš "majetek" a my jsme povinni o něj pečovat (jako první!). Rozhodně nedoporučuji požadovat změnu termínu operace apod. slovy: "Víte, pane doktore, můj astrolog říkal...." Zdravotnictví není zatím natolik osvíceno. Dokonce i rigózní vědci (rigózní = přesný, precizní nekompromisní, přísný) si dnes uvědomují a uznávají, že Luna kontroluje přílivy a odlivy oceánů, stejně jako otvírá a zavírá lastury ústřic. Každý policejní šéf vám může říct, že se celá stanice děsí noci, kdy je úplněk, protože přináší "příliv" kriminální aktivity až 3x více než v běžné dny/noci. A že Luna také kontroluje menstruační cyklus žen, to určitě víte. Od té doby, kdy je známo, že Luna/Měsíc má sílu přemísťovat obrovské masy vod oceánů na Zemi, a od té doby, kdy je stejně uznávaným faktorem skutečnost, že více než 85% lidského těla tvoří voda, víme, že Luna kontroluje naše tělo a emoce v takové míře, o jaké se většině lidí ani nesní. Operačním zákrokem se přeruší ještě (moderními lékaři) neobjevené přílivové toky v těle. Jde o nepřirozený zásah do organismu, a otevření těla umožní vzduchu, aby vnikl dovnitř. Tak se tyto části těla, které jsou pod vlivem příslušného astrologického znamení, kterým v té době prochází Luna, stanou velmi citlivými a zranitelnými. To by mělo dostatečně osvětlit Hippokratovo doporučení i těm "nejuzavřenějším" lékařským kapacitám. Netýká se to všech, neboť - díky - někteří již pochopili souvislosti. Medicína vždy léčila projevy nemoci, kterou již pacient trpěl.

Lékařská astrologie a homeopatie však léčí pacienta ještě před propuknutím a projevenými příznaky choroby - a v tom je obrovský a zásadní rozdíl. Váš individuální diagram narození (radixový horoskop) zaznamenal v momentě vašeho prvního nadechnutí na této Zemi všechny články tělesných řetězových reakcí. Tedy jak ty silné, tak i ty slabé. To je důvod, proč lékařskou astrologii zajímá více diagnóza a prevence nemoci než léčba. ("Prevence" v pravém smyslu slova; neznamená to tedy účastnit se všech preventivních prohlídek, které jsou reklamně mediální masáží na výběr vašich peněz z vašich pojištění pro farmaceutický průmysl a odvětví, ale věnovat se těm opravdu oslabeným, o kterých se můžete, díky horoskopu zrození, snadno dozvědět, a včas s tím něco udělat.) Například jsou-li v horoskopu dítěte patrné příznaky diabetes - cukrovky, lze předejít projevům choroby vhodnou dietou už od narození. Rodiče tak mohou kontrolovat dietu svého malého človíčka již od narození, takže k projevům choroby nemusí ani v dospělosti dojít. "Gram prevence má cenu tuny léčby" - praví pravdivé úsloví. Znovu dejte "prevenci" pravý význam, uvědomte si jej; moderní medicína svým propagovaným a záměrně změněným/popleteným významem slova "prevence" využívá ku svému prospěchu, a to jak v jeho projevu, tak i vlastním pojetím pojmu "prevence"; doslova své potenciální "zákazníky" děsí a probouzí v nich strach (psychosomatika), skrze který přece něco "musí" - jinak by mohli umřít..., a to už před samotnou skutečnou prevencí... Pamatujte, že hvězdy/planety radí, hvězdy si nevnucují. To znamená, že vaše přirozenost nebo horoskop vám odhalují poznání, které nemoci nebo nehody vás mohou postihnout a které části těla jsou oslabené. Když správně použijete prevenci, astrologicky vrozená varování splnila svůj účel, a vy nemusíte onemocnět způsobem, jenž je v horoskopu indikován jako tělesné sklony. Jestliže nevyužijete preventivní metody z jakéhokoliv důvodu (také nevědomost, či neposlechnete svůj vnitřní hlas nebo sdělení vašich snů ve spánku), vaše tělo bude mít snahu reagovat na elektromagnetické "tahy", a tak se z původních možností stane nevyhnutelná realita. Na astrologii není vůbec nic osudového. Je pouze na člověku, jak přijme upozornění horoskopu a astrologické rady, a tak zabrání uskutečnění všech negativních událostí, a to nejen těch, které se týkají jeho zdraví. Lékařská astrologie předkládá medicíně informace o původní příčině poškození některých orgánů v lidském těle. Každé fyzické onemocnění, bez jediné výjimky, je jen následek a počáteční příčinu je nutno hledat v jistých mentálních a emocionálních postojích (psychika). Například mezi emoce, jež způsobují artritidu, patří rozmrzelost, zatrpklost a frustrace, které nejsou pod kontrolou uvnitř osoby, a kterým není dovoleno se projevit. O tom mohu napsat z osobní zkušenosti román :D... A buďte k sobě upřímní, řekněte, co cítíte?! Někdy (často) je moc dobré mít k dispozici nebo si pořídit boxovací pytel... Srdeční onemocnění a srdeční infarkty jsou způsobeny: a) touhou po lásce, která pramení z pocitu, že člověk není milován, b) neschopností dát nebo přijímat lásku nebo c) z neschopnosti milovat sám sebe. Emoce a lidské orgány jsou neoddělitelné. Hněv je smrtelný a ve svém efektu rychlý. Když se na někoho nebo na něco doopravdy hrozně rozzlobíte, tím myslím nepříčetný vztek, vaše tělo začne vytvářet žluč a hromadit ji. Nezáleží na tom, zda je hněv potlačován, nebo je mu dovoleno propuknout, zda je či není opodstatněný. A výsledek? Nesnesitelně bolestivý záchvat žlučníku a vznik žlučových kamenů. Je to velmi bolestivá daň, kterou zaplatíte vzteku. Jak praktické a oduševnělé je odpuštění. Posiluje nejenom duši, ale také udržuje tělo zdravé. Jestliže jste někdy prožili žlučníkový záchvat, měli žlučníkové kameny, zeptejte se sami sebe, na koho nebo na co jste se velmi rozzlobili pár týdnů či měsíců před záchvatem. Nemělo by být pro vás těžké vzpomenout si. Vzpomínka na hněv, který byl dost silný na to, aby nahromadil žluč, s vámi po nějakou dobu zůstane. Snažte se z takové zkušenosti poučit a nepropadat nekontrolovatelným záchvatům vzteku. Hněv také podněcuje slezinu. Proč myslíte, že se žluč a slezina používají pro obrazné vyjádření silných negativních emocí? Váš horoskop nejenže neomylně uvádí vaši citlivost na jisté choroby a nehody, ale označuje i orgány, které vytváří slabé články ve vaší tělesné řetězové reakci. Poukazuje také na mentální a emocionální postoje, které jsou zodpovědné na specifické části vašeho těla přitahující například úrazy nebo infekce. Horoskop také zahrnuje znalost načasování nemoci nebo možné nehody. Indikuje tak, kdy budeme nejvíce náchylní k jedné nebo druhé možnosti. Takto je nám dána šance se jí vyhnout, či dokonce předejít vzniku pomocí uvědomělé změny v našem individuálním chování, které je uvedeno jako počáteční příčina. Jestliže se nehoda nebo nemoc již přihodily, radixový horoskop určí, které mentální nebo emocionální postoje se musí uměnit, aby se zvrátil postup nemoci. Stejně tak i vaše sny budou v tomto období upozorňovat a nabízet možnosti nápravy, stejně jako vyjevují situaci, kde "chyba" nastala. A pokud se snům věnujete, víte, že sny ony dovedou také včas upozornit na možnost nehody, zranění nebo nemoci - tedy možnosti tomu předejít. Tak podpoříme rychlé uzdravení zasažených částí těla. Někdy naše vlastní instinkty mohou způsobit takový obrat k lepšímu, že dojde k zázračnému uzdravení (víra v sebe). Lékaři hovoří o "spontánním uzdravení" tehdy, kdy k tak zásadnímu zlepšení zdravotního stavu není znám žádný zjevný důvod. Astrologie přesně analyzuje charakter člověka, jeho fyzické a psychické přednosti i slabá místa, a ještě mnohem víc: s její pomocí lze události předvídat, a tak odvrátit jejich případný zkázonosný účinek.