Inkarnace a karma

13.04.2022

ZÁKONY KARMY A ZNOVUZROZENÍ:
jak ctnosti a nectnosti včerejška ovlivňují smutky a radosti dneška a jak je uvést do rovnováhy pro lepší a šťastnější přítomnost a budoucnost.
Karma: "...síla nahromaděná činy člověka, v buddhismu a hinduismu potřebná k převtělení a určení jeho osudu v jeho příští existenci." (Nový Merriam-Websterův slovník)
Tato definice má jistě závažné nedostatky i pro kohokoli, kdo je jakéhokoliv vyznání i ne-vyznání. Na karmě jsou založeny i další filozofie - astrologie, numerologie, metafyzika atp, a před potlačením a odstraněním karmy ze svatých knih, také křesťanství.
Úvodní fráze se mi docela líbí: "Síla nastřádaná činy osoby".
Tato slova vyvolávají mocnou představu, jak celá věc funguje. Protože zákon karmy je opravdu síla - síla vytvořená elektromagnetickou energií - a zcela jistě nahromaděná činy osoby. Avšak to je pouze půl pravdy, a polovina není celek. Jako u všeho, to už jistě víte. První chybou této definice je, že jestliže se cítil povinen předložit ve slovníku mylnou doktrínu převtělení, měl by být dostatečně spravedlivý na to, aby dal stejný prostor druhé straně karmy a reinkarnace, což definitivně převtělení není.
Člověk vlastně vůbec nemusí umřít, ale to je velmi složitá problematika, o kterou se podělíme v pozdější kapitole o nesmrtelnosti fyzické. Nyní si především zapamatujte, že už se nikdy nenarodíte do těla hmyzu, zvířete, ryby atd. Můžete si zvolit, jak ovládat a řídit svoje vlastní určení, být svrchovaným vládcem svého osudu.
Nikdy na to nezapomeňte, protože je to stejně důležité pro vaše štěstí, jako je pro planetu důležité ukončení nukleárního zbrojení a kyselého deště způsobeného radioaktivním odpadem. Ať si to uvědomujete nebo ne, zapsali jste se na základě vlastního výběru (na úrovni Vyššího Já) do spirituální třídy.
   Škola karmy je v mnoha ohledech jako každá jiná pozemská škola. Můžete rychleji postoupit do vyššího ročníku, pokud se učíte velmi dobře, můžete jeden stupeň klidně přeskočit. Avšak co se stane, když jste třeba v páté třídě a propadnete? Zůstanete tam dokud učitelé neusoudí, že už jste se zlepšili natolik, že můžete postoupit do vyššího ročníku. Nebude vráceni do čtvrté třídy nebo do mateřské školky jen proto, že jste nezvládli pátý ročník. A to by mělo ukončit dohady o převtělování. Nebudete vráceni do těla koníka lučního nebo zajíce, pokud jste nezvládli určitou úroveň (ročník) lidské existence. Zůstanete ve stejném typu prostředí, život za životem, dokud nebudete připraveni tak dobře, abyste mohli složit zkoušku a postoupit na vyšší stupeň - řekněme úroveň osvícení - vybaveni tělesným chrámem jemnější substance (regenerace buněk), a
vyvinutější myslí a osvíceným duchem, což vám pomůže postavit se tváří v tvář výzvě dalších ročníků - vyšších stupňů až úplně nahoru do spirituální "vysoké školy". Nakonec obdržíte svůj "diplom".
   Jak jsem již uvedla, definice karmy ve slovníku je správná jen částečně. Ta část vztahující se k
"ovlivnění osudu člověka", je poněkud zmatečná.
Je skutečně pravda, že karma "kontroluje osud", ale je to pouze malá část celku, a když nabídnete jenom částečný záblesk skutečnosti, zanecháte v těch, co hledají pravdu, falešné dojmy. Okamžitě začnou věřit, že jejich individuální osud je ovládán tou mysteriózní silou zvanou karma. Proč se tedy snažit, když nic z toho, co děláte - nebo neděláte - nezmění jedinou otáčku karmického kola?
Ráda bych trochu vykrmila hubenou slovníkovou definici karmy.
Karma je rozhodující faktor vašeho osudu, pouze když to dovolíte a budete ignorovat její pevné zákony. Z tohoto hlediska je karma jako váš astrologický či jiný horoskop, což je logické, protože váš horoskop je jednoduše obrázek, používající zakódované symboly všech hlavních a stále ještě životaschopných vibrací, které jste kolem sebe uvedli během tohoto života do pohybu, a svých zapomenutých činů v sériích minulých inkarnací, se kterými se musíte v současnosti vypořádat.
Čím méně věříte v astrologii, numerologii atp., tím víc vám horoskop padne jako ulitý (protože jste se ještě nenaučili, jak v šachu postoupit od pěšáka ke královi a královně). Je vždycky zajímavé "číst" skeptikovi jeho horoskop nebo analýzu snu a pozorovat šok poté, co jsou odhaleny nejmenší detaily života určité osoby, což ji nebo ho vyděsí natolik, že náhle chtějí vědět víc o této "bláznivé hře z dámských salónků" - s tím zábleskem vědomí, že umění a věda tohoto typu není ani bláznivá, ani hra. (S výjimkou předpovědí v novinách a časopisech, které jsou zavádějící a hravé.)
Takže zatímco zůstáváte nezasvěceni, planetární pohyby vás drží v "linii" a zabraňují vám tak vzdálit se příliš daleko od vašich karmických závazků?
Teprve tehdy, až uvěříte, prozkoumáte, a nakonec i pochopíte astrologii, numerologii, osvobodíte se z omezení svého horoskopu. Existuje starověká moudrost, která praví, že "je nemožné vyložit horoskop svatého". Proč? Protože "svatý" se povznesl nad vrozený horoskop a osvobodil se od něho - nelpí na něm a naopak ho rozvíjí.
Osvícení způsobuje, že vibrace vaší aury se obrovsky zvýší. Tato vibrační frekvence vás učiní imunními vůči elektromagnetickými vibracím, které vás bombardují z vesmíru podle vzoru, který je v souladu s pozicemi planet, od chvíle, kdy jste se poprvé nadechli, přičemž v tom okamžiku bylo naprogramováno více nž čtyřicet biliónů elektrických buněk ve vašem mozku jako počítač - právě tím mozek je (člověkem vyrobené počítače jsou jen jeho ubohé imitace).
Dá se říct, že osvícenost je forma odprogramování, rozletu z tabulek a pevných daností, zaručující imunitu proti tomu, aby planety nebo něco jiného kontrolovalo váš osud. To stejné platí o moci karmy, a o to víc vás bude spoutávat a tvrdě panovat nad vaším životem. Avšak než dospějete k tomu, že se budete dostatečně zajímat o včerejšek, dnešek a zítřek - když je začnete chápat jako věčné teď a přestanete oddělovat jednotlivé porce času, pak budete vědět, jak převzít moc nad svým vlastním osudem - vlastně přesně stanovíte, jak to všechno bude.
"Hledej pravdu a pravda tě osvobodí."
Osvobodí od karmického jařma.
Je mi nekonečnou hádankou, proč lidé neustále pokračují ve splétání slov pokorného tesaře z Nazaretu v komplikované sítě, třebaže vynaložil takové úsilí, aby byla jednoduchá a jasná.
Ještě poslední příklad:
Představte si svůj horoskop jako karmickou dětskou ohrádku, kam jste pro své vlastní dobro uzavřeni. Když malé dítě zesílí a zmoudří, může opustit ohrádku a má svobodu, aby se pohybovalo víceméně, kam chce. Tak je tomu i s vámi. Pokud jste spirituálně - duchovně dostatečně silní a mentálně dostatečně moudří, jdete, kam chcete, a děláte nové chyby (novou karmu) - je-li vám libo, ale věřím, že si to přát nebudete. Tehdy jste pod zákonem okamžité - instatní karmy (s karmou z minulých životů vynulovanou a plně zaplacenou), což je, jak brzy uvidíme, samo o sobě těžkým testem pro duši. Avšak nejdříve co to přesně karma je?
Zákon karmy je založen na principu o akci a reakci (podobně jako Newtonův zákon, a to už mnozí z vás znáte): "Každou akci následuje reakce."  Pepík ublíží Aničce a Anička (v budoucí existenci) se setká s Pepíčkem v novém těle, pod jiným jménem, možná i jiným pohlavím a ublíží na oplátku Pepíčkovi na základě matného vědomí (na podvědomé, nikoli vědomé úrovni), že on ji kdysi v minulosti ublížil. Pak oba žijí svým životem, a teď je na řadě Pepík, aby zase oplácel Aničce - a pak Anička, aby ublížila Pepíkovi - oba se tak stávají průchozím kanálem pro karmický bumerang v řetězci bezútěšných, zdánlivě nekonečných životů/inkarnací.
Takový karmický řetěz může být přerušen jenom dvěma způsoby.
1. Ten, kdo je nyní nejvíce zraněn (z předešlé existence), je Pepík. Je osvícen natolik, že chápe
pravdivost karmického zákona a odmítá být pokračujícím průchozím kanálem pro Aniččinu karmu.
Uvědomuje si, že jeho nevysvětlitelné nutkání ublížit jí je jakýmsi "přiblížením se k ní" (to cítí
podvědomě), ale udělá vědomé rozhodnutí a odmítne být kanálem karmické pomsty (na kterou má
dle karmického zákona právo). Pepíček Aničce odpustí a v důsledku toho se řetěz karmy přeruší.
(Anička má štěstí. :D) Přerušený řetěz osvobodí oba, kteří v něm byli zapojeni.
2. Pepíček ještě není dostatečně osvícen, aby se choval jako v předchozím příkladě, ale Anička
dosahuje svou osvíceností k pravdě karmického zákona a reaguje na Pepíkovo ubližování tím, že si
sama pro sebe říká a myslí to doopravdy: "Co jsem tomu člověku udělala, že mi takhle ubližuje? Vtomto životě jsem mu nic špatného neudělala, musela jsem mu ublížit v životě minulém, jinak bych
nebyla v tomto postavení. Nemohu zažít nic, ať už dobrého nebo špatného, co bych si sama
nepřipravila vyprovokováním podobné reakce v dřívější inkarnaci. Tím pádem si to nejen
zasloužím, ale možná víc než to."
Jinými slovy, Anička je ochotná splatit svůj karmický dluh s grácií a dobrovolně, bez trpkosti nebo rozmrzelosti. Anička akceptovala ubližování jako svou vlastní zodpovědnost a nelituje zasít je do atomů srdce, aby se tak udrželo v paměti podvědomí do příštího života, a tímto způsobem zpřetrhala řetěz karmy pomocí jiného druhu odpuštění porozuměním, které přinese do příští existence, kdy zase potká Pepíka. Tak to funguje. Karmický řetěz může být přetržen kýmkoliv z dvojice, která je jím vázána. (Samozřejmě existují karmické vazby s mnoha lidmi, ne pouze s jedním člověkem.) Řetěz může být přerušen jak potenciálním "dodavatelem" karmy, tak potenciálním "příjemcem" karmy.
Pamatujte si, že se vám neděje nic špatného nebo dobrého, aniž byste si to nezasloužili, ať v tomto nebo předešlých životech. Každá akce, která se uvede do pohybu, v pohybu zůstane, dokud není negována vyvážením zákonů příčiny a důsledku - a vyrovnáním karmického dluhu. Nikdo tomu neunikne. Za chvíli přidám ještě další příklad, jak vyvážit svou karmu. Co způsobuje zmatek, je zapomnětlivost. Karmické zapomínání je teda "tragická" věc! Abyste se mohli poučit ze zkušeností minulosti, vyžaduje to nějaké zapamatované vědomosti z předchozích lekcí.
A řekněme, že pouhá víra v reinkarnaci postupně přinese vzpomínky z minulých životů jako dar osvícenému duchu. (Jistě teď i chápete to, že není zrovna moc fajn, nechat druhé za vás vyvolat nebo objevovat vzpomínky na minulé životy, jak se v posledních letech hojně rozmohlo. Osoba na to není ještě připravena, a může jí to velmi - v různých směrech - zasáhnout a narušit přirozený vývoj.)
Takže je jasné, že se nejdříve musíte stát "osvícenými", abyste obdrželi dar karmické paměti a schopnost zapnout a vypnout paměť "výběrově", podobně jako zapínáte a vypínáte například rádio nebo přepínáte programy v televizi. Jinak byste měli v mysli a mozku chaos, což by v konečném důsledku vyústilo v šílenství. Představte si, jak by to vypadalo, kdybyste nemohli vyladit stanici v rádiu nebo kanál v televizi výběrově a všechno by hrálo a vysílalo najednou. Vnímali byste jen nesmyslný a hrůzu nahánějící chaos. To je důvod, proč jste na své současné úrovni vývoje svou duchovní zapomnětlivostí chráněni před zešílením ze simultánní karmické paměti, dokud nezačnete vibrovat na dostatečně vysokých frekvencích, abyste byli schopni výběrového karmického vzpomínání.
Šablonu karmy není těžké pochopit. Co je ta mysteriózní síla, uvedená do pohybu vašimi akcemi?
Čím je tato síla kontrolovaná a směrovaná? Vyšším andělem vašeho Já, učitelem ve vaší spirituální třídě. Jak přerušíte řetěz karmy? Kontaktováním svého vlastního Vyššího Já, vyladěním se na správnou frekvenci jako u rádia... Jak se toho dosáhne? Pomocí elektromagnetické energie - magnetickou přitažlivostí. Jak získáte tuto energii? Z touhy. Skrze intenzivní opravdové intuitivní chtění - potřeba (duše) - hledání - toužení. Intenzivní pravá touha vytváří vlnu energie, která se připojí k ostatním na frekvencích stejné úrovně a tím vzniknou různé stupně osvícení.
Ještě jednou: "Hledej pravdu a pravda tě osvobodí."
První kroky ke hledání pravdy jsou pravé chtění, přání, potřeba, touha. Čtěte všechny knihy na téma karma a reinkarnace, které budete schopni najít. Jestliže je vaše touha vědět opravdová a intenzivní, a nikoli pouze jalová zvědavost, začnete zažívat záblesky déja vu, které vás mohou dovést do království sebeobjevení, jež potřebujete pro výběrové vzpomínky na věci, které se udály před dlouhým časem a na jiných místech. Takovou vzpomínku si prostě objednáte, (karmické rozvzpomenutí) - a také ji obdržíte. "Požádej a dostaneš", tak jednoduché to je.
Může se to zdát jako nesmysl, ale je to vlastně tak jednoduché, že je často obtížné to pochopit, pokud se "nestanete malým dítětem" - podmínka vznesená Galilejskými k "vstupu do Království" (vašeho Vyššího Já).
Nestane se to okamžitě, ale dojde k tomu, a až se tak stane, bude to vzrušující překvapení.Brzy přijde čas, kdy jasné a úplné rozvzpomenutí, živé představy déja vu nahradí karmickou zapomnětlivost současnosti, a vzpomínky na cesty, kterými jsme se v minulosti ubírali, budou vyneseny na světlo pomocí výběru, aby každý mohl navštívit dávno zapomenuté důležité události svých minulých životů. Stroj času není vědecký přístroj, ani vynález postavený na základě fyzikálních zákonů, ale metoda cestování uvnitř sebe sama, dosažená na základě zákonů metafyziky.                                                                                                                                                               "...přijde den, kdy se opět budeme procházet po zmizelých scenériích, protahovat údy, o kterých jsme si mysleli, že se proměnily v prach, a cítit sluneční paprsky z doby před milióny let." (H.G. Wels)
Dokud se nevytrénujete natolik, abyste začali mít záblesky vizí z minulých životů, ale přece v tom budete mít čas od času úspěch, existuje efektivní alternativa k vyvážení vaší karmy.
Za prvé - když se vám stane něco opravdu špatného, uvědomte si, že jste podobný druh utrpení uvrhli na někoho v předešlé existenci (nejpravděpodobněji na stejnou osobu), jinak by se vám to teď nestalo, nevracelo se to zpátky. Akceptujte plnou zodpovědnost za svoji špatnou situaci, i když se na povrchu zdá, že jste v ní nevinně. Odstraňte ze své mysli a ze svého srdce veškerou trpkost a odpor.
Úplné a opravdové akceptování (musí to být nefalšovaný a hluboce prožívaný postoj, ne pouhé
předstírání) samo o sobě znatelně sníží tíhu karmy, kterou právě prožíváte, což okamžitě pocítíte.
Další krok: meditujte o polaritě negativního činu - o věci, která se vám děje právě teď, ale kterou
jste udělali někomu jinému v předešlé inkarnaci - a proveďte polarizovaný čin (nebo několik
současně) opačné kvality vůči jednomu nebo více lidem, včetně osoby, která vás zraňuje. Velmi
často se stává, že misky karmy se vyváží, takže příčina utrpení je trvale odstraněna a vše se zase
vrátí do pravých kolejí (obyčejně šokujícím způsobem).
Příklady:
Má-li žena problémy s otěhotněním nebo je neplodná z jakéhokoliv lékařského důvodu (s
výjimkou obrácené dělohy) i pro tuto tragédii nenaplněné touhy je karmická příčina. Buďto
opakovaně odmítala v několika minulých životech přivést na svět děti čistě ze sobeckých důvodů,
nebo je nějakým způsobem týrala. Po dlouhé době marného čekání se rozhodne pro adopci dítěte.
(Koncentruji se v tomto případě na individuální ženskou karmu.)
Co se stane potom? Existují statistiky, že 75 až 80% žen, které byly léta neplodné (včetně těch,
jejichž manželé mají nízký počet spermií) a které adoptují dítě, brzy po této události otěhotní.
Neplodnost je ženskou karmou, učitelem lekcí v duchovní třídě, takže žena pochopí, jaké to je
nemít děti, a přenese tuto podvědomou zkušenost do příští existence, během které ani neodmítne
mít děti, ani je nebude týrat. Když změnu hluboce cítí ve svém nitru, tímto činem dokáže, že se už
naučila pasáž odčinění. Tím, že si vezme do rukou dítě bez matky a dá mu svou lásku, je karmická
zátěž odčiněna. Zároveň je také přirozeně odstraněna manželova karma, jelikož je vzájemně spojena
s karmou jeho ženy.
V případech, že žena neotěhotní ani po adopci, byla akce proti dítěti v minulém životě extrémně
negativní (možná dokonce i vražda) a zanechává karmu, která po vyvážení vyžaduje mnohem víc
než jeden akt vykoupení, a to ve více než jedné inkarnaci. Avšak i tak, osvojením dítěte, o které se
žena stará jako o své vlastní, postupně vymazává karmické dluhy a je na dobré cestě zbavit se jich
úplně. Přinejmenším jde vpřed, ne dozadu, a nestojí na místě.
Jeden z nejširších záběrů s okamžitým efektem, jak přetrhnout karmický řetěz, je odpustit
každému, kdo vám ubližuje, ještě předtím, než o to požádá, a to i tehdy, když nikdy nepožádá.
Nejenže odpuštění přetrhne váš karmický řetěz, ale také jejich - pokud hned nepoběží vytvářet
karmu novou - a pokud vy neuděláte to stejné.
Jestliže vás někdo okrade, můžete si být jisti, že vy jste také někoho okradli, nejspíš právě toho
člověka, který to nyní provedl vám.
Je-li na vás někdo hodný a prokazuje vám finanční podporu nebo jakýkoliv druh zjevně
"nezasloužené" laskavosti, není to vůbec nezaslouženě. Můžete si být jisti, že jste dělali stejné
služby této osobě v předešlé inkarnaci a on nebo ona jsou magneticky ovlivněni karmickým
zákonem vám to teď oplatit. Funguje to oboustranně, chápete? Jiří ublíží Marii, Marie ublíží Jiřímu
- šablona, ale může také být karmický řetěz: Jiří pomůže Marii, Marie pomůže Jiřímu, a toto je"zlatý řetěz, který se uzavře".
A opět slova Ježíšova, jednoduchá a jasná: "Dělej dobro těm, kdo tě nenávidí a používají proti tobě
všechno zlo, jestli tě někdo uhodí na pravou tvář, nastav mu i levou, a jestli tě někdo soudí podle
zákona a vezme ti kabát, dej mu i svůj plášť. Neodporuj žádnému zlu." Jinými slovy: plaťte své
karmické dluhy s grácií, bez stížností, bez trpkosti nebo roznrzelosti a karmické břímě z vás bude
zázračně sňato - za předpokladu, že vaše "graciézní" přijetí je v rovnováze s pozitivním aktem,
který vyváží předchozí negativní akci na karmických vahách.
Nejdřív akceptujte. Potom odpusťte. A nakonec se usmiřte. Vyrovnejte se sami se sebou.
O akceptování, odpouštění a usmíření a vyrovnání se se sebou sama mohu povídat mnohé. Nic mi
nepomohlo více, a přestože se to zdálo být zprvu neskutečné a velmi velmi bolavé až srdcervoucí,
právě tento postup, pro který jsem se vědomě rozhodla po tragických změnách v mém životě. Ale o tom v mé knize, na které pracuji, o cestě v pochopení karmy, přijetí (akceptaci), odpuštění a vyrovnání z reálného života.
Mohli byste se zeptat: "jaký to má smysl, že později musím zaplatit za to, co dělám teď, jestliže si
to nebudu pamatovat v příštím životě?" Pomůže to někomu, že jste viděli tolik utrpení v tomto
současném životě? Ano, hodně to pomůže. A také to pomůže vám - potom. Trpící osoba, kterou
vidíte v současnosti, by dala cokoliv, aby mohla změnit minulost, která to všechno zavinila, je však
příliš pozdě. Lidé zapomínají, že si připravují svoje potom, právě teď.
Důležitá pravda, kterou si každý musí o karmě vždy pamatovat, je, že každý muž a každá žena
začali dlouhou pouť společně, a určitě dosáhnou stejného určení, v individuálním čase, pomocí
individuálně vybrané metody cestování, na individuálně zvolené trase, používajíc individuálně
vybrané cestovní mapy. Každý míří ke stejnému cíli a eventuální dosažení cíle je rovnocenně
zajištěno každému, bez ohledu na způsob cestování.
Koncepty karmy a reinkarnace, astrologie a numerologie byly z křesťanské Bible odstraněny
svatokrádežným operativním zákrokem "otců" prvních kostelů (patriarchární systém nikdy
nepřipustil matky kostela) v různých časových obdobích minulosti, včetně tridentského koncilu
roku 300 po Kristu a koncilu konstantinopolského roku 553 po Kristu, podporovaného císařem
Juliánem a císařovnou Theodorou, kteří trvali na tom, aby všechny připomínky k těmto konceptům
byly ze svatých spisů odstraněny a papež se podvolil. Některé naštěstí tihle svatokrádežní
chirurgové ve spěchu opomenuli, jako například verše eklesiánů, které popisují astrologii a
planetární pohyby ve vztahu k lidskému chování, a několik krátkých rozprav mezi Ježíšem a jeho
žáky, na téma opakovaných reinkarnací, abych uvedla alespoň dva příklady.
A na závěr pár slov k milencům...
Milenci jsou v karmickém smyslu velmi šťastní lidé, nejšťastnější ze všech těch, kteří jsou na
dlouhé, únavné cestě domů. Milenci mohou trpět víc než ostatní pod negativními pouty své
vzájemné karmy, ale také se radují víc než ostatní na vyšších úrovních extáze, která má kořen v
jejich pozitivní karmě. Jsou požehnaní intenzivnější touhou (energie, pamatujete?) odhrnout závoje,
zakrývající předešlé vztahy, o které se dělili v předchozích inkarnacích. Instiktivně jsou si vědomi,
jak se vyladit na úroveň andělů Vyššího Já.
Všichni milenci jsou pojeni stříbrnými šňůrami (a hudebními akordy) déja vu, sdílenými
vzpomínkami vzájemné něhy a vášně z minulosti - ano, také vzájemné bolesti a ublížení -
pochopenými prchavě, ale intenzivně během těch okouzlujících okamžiků, kdy si navzájem hledí do
očí, protože oči jsou okna do duše a ducha.
Vzájemné znovushledání nemusí být odloženo ještě na několik dalších životů. Když milenci vědí,
jak aplikovat zákon karmy, čekání nemusí být nezbytné; naplnění je pro oba dosažitelné v současné
inkarnaci, pokud naslouchají šepotům Vyšších andělů a pokud si vzájemně odpustí...
KARMA: celistvost akcí člověka v jakýchkoliv posloupných stádiích jeho existence, pojímaných
jako určující faktor jeho osudu v existenci příští.