Jsem Strom

06.05.2022

Znát své pocity a umět je prožít takové jaké jsou. Nevyhýbat se pocitovým ani citovým překážkám - jít do nich znamená se poznávat a učí nestrachovat se z vlastního prožívání vlastního života. Život se po smrti jasněji prosvítí. Smrt znamená smrt prožít a vejít v života poznání.

 "Jsem strom"

Proměnná v koruně listoví

s vodními kořeny tepla

Plané růže stínem pohladím

a okvětím s jejich ostny rosu předám

jsou plné včel,

nevybírám, neurčuji, nenabízím.

Sova, co jitřenkou je v průletu osvětlenou temnotou

na mé ruce sedává, znamení

Medvěd v síle našlapující tichosti léčivého nitra nektar nachází

Ta zpráva opírá se o můj kmen a květy se rozvíjí a rozlétá

Krkavec v černomodré záři letu je obrazem

světla a zpěvem očistným v kořenech hluboké vody,

černým zobcem vyléčí, co temným drápem odhalí

Vlk, co hraje s Měsícem Oči blýskavé, ve které není vítěze, jen smějících

Ví, že slyší jeho dech měsíc i zvadlá myš

a vůni srsti potká všude

Srnec, co nosí lásky paroží v korunní náruči

laně a koloucha ve velkých očích jezerní průzračnosti

přesto složí je k mým nohám.

Naslouchám posvátné tichosti přírody, plodům Země v harmonii,

kde není boje o život.

Přijímám.

Jsem smrtelnou každou chvílí

Jsem života rození.

Přestat být strachem vodu pít, a tak pochopit, že vodu pít je přirozené.

Ochutnat životadárný vodní pramen.