LPĚNÍ

13.12.2022

Lpění je ve snech často zastoupeno tím (zobrazeno symbolem), že se ve snu nechcete něčeho nebo někoho pustit. Jste sice ve snu nuceni pustit se, ale máte obrovský strach nebo prožíváte strach jako úzkost (nemoci se nadechnout). Sny, ve kterých se topíte ve vodě, podávají informaci o tom, jak silně lpíte na emocích - na jejich prožívání - ať na jejich projevu nebo naopak - jejich potlačení. Obojí je lpěním na nějakém stavu.

Sny ukazují obrazy mnoha forem lpění: např. se držíte někoho, koho ani neznáte; rádi byste se vynořili, ale nejde to; držíte se zábradlí jen proto, že si myslíte, že vám hrozí pád; nechcete pustit jízdenku či jinou věc z ruky atd. Jak s tím pracovat? Jak dešifrovat, na čem lpíte?

LPĚNÍ je širokou základnou, kterou ale máme možnost obsluhovat - naučit se umět ji řídit a pečovat o ni. Lpění je držet se něčeho jako klíště, ulpívat, lnout, milovat, nechtít se vzdát; lpět lze na životě, rodině, penězích, vztazích k čemukoli a komukoliv...

LPĚT, ulpívat, znamená být na něčem závislý, což znamená obvykle nezdravý citový vztah - to je stejné u každé závislosti; vztah/y, u kterých nechceme poznat ani pochopit pravdu - holou skutečnost, že pravý vztah nelze na závislosti/lpění stavět. Je třeba pochopit, že sebedůvěra se odráží v důvěře v jiné. Pokud je důvěra v jiné silnější, pak je zcela jistě nutné obnovit důvěru v sebe.