OHRADY

09.12.2022

Symbol: OHRADY

(také hranice, ploty, zdi, zamčené dveře, zatažená brzda...)

Jsou člověkem zbudované konstrukce zřízené před divokou přírodou: proto ZÁKAZY.Také sebekontrola, zvláště když mají tyto ohrady obklíčit divoké zvíře.Zákazy svědomí nebo jiný druh omezení či potíží... Překážky ve snu se často vztahují ke skutečným obtížím, o kterých snící jen předstírá, že se jich bojí, nevědomě je však podněcuje... Záleží na dalších okolnostech ve snu, vedou k osvícení problému nebo potíží snícího. A je důležité si uvědomit, co je pro snícího onou "divočinou". O tom někdy příště.