SCHODY

21.09.2022

SCHODY ve snech:

Krátká předmluva: "...kdo se bojí vstoupit po schodišti poznání, ať zůstane stát před prvním schodem, který se snadno může jevit velmi vysoký (ať nahoru nebo dolů), nedosažitelný a tedy - vypadá jako nebezpečný (hrozí přeci pádem, který vymýšlí a předurčuje kdo?).

Je to pouze vnitřní boj mezi strachem a svobodou/svobodnou volbou a má tedy smysl tahat je někam za ruku?... Nebo je nechat v klidu pozorně si schody prohlédnout až do uvědomění, že schody jsou jen schody a že schody nejsou oním pravým strašidlem?"

Často nám právě sen naznačuje, jak si v nějaké životní situaci "stojíme před".

Nebo jak jí - životní situaci - přednastavujeme budoucnost v:

"čelíme před", snad "před" bojujeme, před-soupeříme, před-fňukáme, před-bojíme se atd.

Nebo jsme už někdy poznali a poznáváme, že prožíváme jisté před-jasné chvění, které před-chází vlastnímu těšení se, že není třeba bát se ani sebe (nebo snad ano?).

V lidech jsou před-tuchy a před-(po)city hojně nerozpoznané například následkem toho, že kdysi v útlém dětství jim byly jejich přirozené a vlastní "tuchy a city" smeteny jako nepatřičné, vymyšlené a tedy nevhodné k využití - děti se tak učí falešnému (chování i jednání): nevěřit si a ne-mít nějaké "své pravdivě vlastní a přirozené". Přijaly, že nevěřit sobě - přirozeným vlastním způsobem, tak před-tuchám a po-citům - je nutné nechat si je vzít z vnucovaného přesvědčení autorit, že je to normální a stejně tak i dojem, že jen ten druhý má nic než pravdu.

Co je pravdou?

Odevzdaly své "vlastní" (osobitost) a ponížené do potlačení, a rozvíjeli se v zájmu osobnosti. Osobnostní je nazváno jako nemyslitelné a nepoužitelné, ba přímo zavádějící v jejich vlastních životech žijícími autoritami (které museli poslouchat - sluch/intuice, naučili se neslyšet se, potlačení), a které se, stále ne zcela poznány, opakovaně na organizaci jejich života podílí v nich samotných nadále.

Dovolují to i dalším autoritám procházejícími jejich životy - vědomě či naopak.

Zvuky, hlasy, melodie ve snech jsou stejně důležité jako všechno ostatní; sen je naplněn vším v rovnováze a v součinnosti všeho: v každičké jedinečné jedinečnosti jednoho snového symbolu...nelze je rozdělovat...a nelze  upírat jejich vzniklou "společnost", tvořenou z jednotlivých ve snu.

Ke schodům: Schody ve snu jsou vždy symbolem (nástrojem, pomůckou k překonání směru) nějakého posunu k poznání. Snící stojí před schody - je tedy připraven, nic mu nechybí - snad jen víra v sebe a vlastní pevnost nohou; je třeba si uvědomit, že snící se už vnitřně rozhodl k nějakému posunu, ale vědomě si není zcela jist jak a kudy (jinak by ve snu šel a nezastavil se); a často tak vidí schody, na kterých je něco "divně".

Ale schody "tím divným" nejsou, jsou to jednotlivosti, pomyslné drobnosti jevící se kolem schodů nebo na nich; je to jeho "divný" postoj v jisté záležitosti...

A může to být tma, do které schody vedou a on se bojí, a tak i světlo, které snícího natolik oslňuje, že nevidí, kam míří; rozbitý schod...atd; může tam ležet nebo být cokoliv, a je jen další symbol nesoucí zprávu o tom, čím se my sami bráníme v dalším posunu, překročení vlastního stínu.

Strach, zákazy, příkazy, svědomí, přecitlivost, soucit, vědomí...říkejme tomu přesně tak, jak se to nejen ve snu představuje.

A jestliže na schodech leží mrtvola, bránící nám jít dál, přiznejme si, že někam kráčíme silně bezohledně - a jde o nás, vždy jde o nás - a že ta mrtvolka není nikdo jiný, než my sami. Tam směřujeme.

Neznamená to, že máme umřít, právě naopak, máme proměnit scénu, tak i změnit naše jednání a konečně se chovat s úctou k sobě sám - a tak i k druhým. (Po pochopení a proměně scény, změnách v jednání a přístupech v reálném životě snícího, se objeví sen, ve kterém jsou zase schody, ale snící je zdolává jako trénovaný atlet, bez bázně a hany...anebo ještě ne...)

Důležité je také uvědomit si, v jakém stavu překážka ve snu byla/je. Jestli jsme ji cítili - voní/smrdí, mohli je osahat a dokonce i přenést, nebo překážka byla "duchem, převtělením do neuchopitelného" - tzn. ne skutečná, a tak dál...

Už asi chápete, že sen se nedá "vyložit" tak, jak nabízí snáře. Sen je psychologický proces. K pochopení.

Více v připravované knize o snech a symbolech.