Svět spasitelů

27.03.2022

Svět se zasekl ve výrobních postupech: v zaručených technologiích a v plnění těch "úžasných technologických postupů", v technice provádění z dané technologie.

Samovolnost - živelnost, přirozenost, představivost, vlastní projev (nadšení) bez pomoci techniky z technologie se někde toulá, a já stále věřím, že ještě není ztracena. Život a smysl člověka není v technologii a technice.

Život, smysl a rozvoj člověka se děje díky vztahům se vším živým. Připomínám (to já ráda), že živé vše je.

V životě téměř každého normálního člověka nadejdou okamžiky, kdy jsou mu všechny technologie a techniky absolutně k ničemu. Nefungují. Člověku se zdá, že je v koncích. Neví, co si bez návodů a postupů počít. Prosí, škemrá, žádá všechny a všechno dokola, křičí hlasitě o pomoc nebo v žaláři těla umlkne do trýzně řvoucího nitra, kterému se snaží nějak porozumět a najít, kde zase udělal chybu, co to zase pokazil... Snad se i začne modlit a volá všechny svaté. A když nic okolo nepomáhá, proklíná nejvíce sebe sám. Proklínání jde často nejzdařivěji.  V takovém stavu se v člověku dějí různé "černé vize" a v té těžké chvíli nelze vidět, že ta všechna trápení vedou k jeho uvolnění se, samostatnosti a k pochopení stavu "postavit se zodpovědně na vlastní", po kterém touží - jen si není schopen přiznat jednoduchou pravdu. Osvobodit se ve všech úrovních.

V dnešním světě to není vůbec lehká záležitost. Člověk pomalu a ztěžka začíná vidět ohromnou propojenost, bez které si nedokáže zatím ani představit, že by mohl existovat, natož žít. Tato "kaše" může člověka uvést v ještě těžší a mrákotnější stav - v pokušení zemřít. Nebo to ještě zkusí a malinko zvedne hlavu, aby dokázal v kaši pojmenovat všechny použité suroviny a objeví se jasnost z čeho se "kaše" skládá (osvícení 1.). Rozpoznáním látek ve složení kaše pochopí, že kaši v takovém poměru už dál příjímat nechce. Je mu z ní špatně. Uvidí - také díky tomu, že kaši zvrátí - (osvícení 2.) vyumělkovanou technologii a techniku ovládání člověka: že se držel nějakých ne vlastních pravidel a doporučení při tvoření kaše, a která pro něho nebyla jedlá. A náhle je mu jasné i to (osvícení 3.), že se bez jedovaté kaše obejde. A začne konat snad vše proto, aby se mohl pustit do tvoření vlastní a pro něho výživné kaše on sám bez spoléhání se a očekávání sebe včetně spasitelů kolem (osvícení 4. - úplnost; osvícení je opravdu lidské a normální).

Řeknete si: "O tom se všude mluví a píše, co ještě může být jinak?"

Zeptám se: "Jak vám pomohla něčí technologie (návod) s technikou (praktické použití)? Jste ze svých trápení venku?"

     Často se pak stává, že člověk hledá a zažije nějaké setkání, seminář, terapii, pomoc přátel nebo podporu od státu všech možných druhů a podruhů. Jedinec vychází snad díky tomu povšechně vyléčen, cítí se nabitý a pozitivně naladěný. Zdá se mu například, že jeho život díky vší té pomoci z okolí nabývá jiný rozměr - nebo ne?     

     Pak je ještě druhé jinak: Nesetká se s podporou, většina lidí i přátel se otočí zády a oplývá falešnými úsměvy a výmluvami. Nějaká terapie nebo setkání zabrala na krátkou chvíli, například na semináři se sice cosi pohnulo, ale jedinec neví co vlastně se pohnulo, a kam to míří, a znovu se ztrácí. Často přichází nový rozměr zmaru.

Tak jako se vlna převalí poté, co člověka chvíli nese - někdy velmi vysoko a někdy až k utonutí - tak po opadnutí vlny, ať je první, druhou či třetí nebo padesátou formou pomoci - nepomoci, odpadá i jedinec. Znovu a ještě bolestivěji to s ním třískne o zem. Běžný život člověka - v tu chvíli nepodobný následkům tsunami - je opakovaně zahlcen ještě mohutnějším přívalem vody z předchozího země-třesení (přirozený přírodní zákon) - a on se jednoho rána probudí dokonale otřesen, vyplaven, odplaven nebo zaplaven a zasypán. Nemusí to být jen velká vlna. I forma malých zdánlivě neúnavných a hravých vln (také přílivů a odlivů) může člověka vysílit jejich houževnatou pravidelností natolik, že podrážení jeho nohou se stává hračkou.

Ptáte se: Jak to můžeš vědět?

Odpovídám: "Odpovědi jsou ukryty ve zkušenostech. Zkušenosti vznikají souběžně s prožíváním. Já je mohu v tomto okamžiku jen sdělovat jako příběhy."