Viditelnost...

25.02.2022

Viditelnost takovou, která má co dočinění s rozhledem do dalekého kraje i do hloubky moří - rozhledu a vidění v naší duši... Nechejme prozářit každičký kout sebe a přijměme vědomě slunečnou léčivou sílu. Namíchejme vlastní koktejl z toho, co je v nás, ne na nás, vytvořme si nám vlastní elixír života a jím se naplňujme, uzdravujme, a v záříme sviťme tak, jak jsme schopní, jak se cítíme, tedy dle vlastních sil. Správná míra je v tobě. Nepřelívej ani nepodlévej.

Tobě vlastní "akorát" je jen a jen v tobě.

Někteří možná nemají zájem poznat neznámé a neviditelné v sobě, jsou zahleděni jinam. Poznávají vnější svět. To je fajn. To je také jistá cesta vedoucí k nim dovnitř. Není to bloudící, ale poznávající se proces, ve kterém je možné zabloudit. Ale kde není?

A o čem je vzestup? Může být poznanou odvahou, důvěrou, pílí, transformací, jsou to velmi náročné pokroky, zdá se.

Někdo v tom může vnímat rozkol. I to je správně. Rozkol jasně ukazuje (přímo v tom, co se jedinci děje), kde se zatvrzele drží možnosti stát dál tam, kde už byl (minulost a strnulost) a zachovávat si svou starou realitu - i identitu. Ztrácí se tak životní energie, předávaná všemu okolo pro zachování starého stavu, jen ne sobě. Pozornost sobě přichází a zaměření do sebe využívá často až tehdy, kdy je pohár bytosti přeplněn nevlastními zvratky. Neochota procházet proměnami se většinou projevuje ztrátou energie. Tak velkou, jak si dopřeje každý sám. Nikdo jiný toho není schopen! Neomlouvá nic, žádné výmluvy, lenost apod., ty jsou jen známkou chybějícího respektu a úcty k sobě samému. Duše netoleruje - nezná tento stav - je tím, čím je, a to se jeví. Duše se jeví. Činí se skrze naše emoční tělo, a emoční tělo to vysílá do fyzického, kde se předvádí (už hmotně), co je staré, použité a nefunkční. Pokud neotevíráme srdce v souladu ducha s duší, nevyživujeme se touto nám vlastní životní energií, tak zákonitě přichází choroba nebo nemoc. Je krásně viditelné, jak sami vládneme svému zdraví nebo jsme nakloněni ne-moci (chorobnému stavu). Pokud chceme. A jak to sami se sebou nejen činíme.