Zkušenost a moudrost

18.05.2022

Ze sbírky "Hovory s Mistrem"

"...Ve všem je následek, který nazýváte zkušenost. Zkušenost vzniká danou příčinou - nelze získat jinak. Vždy je velmi poučná a pokud správně významu zkušenosti rozumíte a chápete - že cestu k následku/důsledku je ve vašich možnostech kdykoli měnit, a tak i "výsledek" ze zkušenosti - a to díky zkušenostem, které nutně nemusí být jen zkušeností vaší. Nemusíte se stát moudrým tím, že všechny zkušenosti chcete na vlastní kůži prožít. Zbytečně se přetěžujete. Kde je důležitost každé z nich? Může být ve zvědavosti, ale také v lhostejnosti a nezodpovědnosti k sobě sám a tak získáváte a dokazujete vlastní neúctu nejen sobě, ale i k druhým, kteří toho mohou zneužít, a to jen proto, že nevěříte a podezíráte v druhých sebe sama. Být moudrým je věřit a vědět, vnímat a cítit v uvnitř sebe = být v harmonii s tělem, duší, duchem. Tímto nejdůležitějším harmonickým prožíváním proniká přímo z vás, z vašeho duchovního srdce, čistá a nejmoudřejší esence lásky a soucitu. Zkušenost neznamená moudrost. Moudrost není vzdělání a v něm hromada informací, ve kterých se dá lehce zabloudit, nepleťme si inteligenci s moudrostí. Moudrost je přirozený projev vaší duše jako příroda sama. Zkušenost není to, co se vám stane. Zkušenost je to, co uděláte s tím, co se vám stalo..."