Znamení

20.10.2022

I. O Znameních.

 Další názvy pro výraz "znamení" (synonyma): symbol, signál (přenášená zpráva), známka, předzvěst, znak, značka.

Každý z nás znamení vnímá (zapojené smysly) nebo jen vidí (rozum), které vnímat má, ať ví či neví; jsou předkládány každodenně a naprosto přesně - každému jedinci extra - jako podpora k vyjasnění a zviditelnění něčeho důležitého v jeho životě - a vždy, opravdu vždy, je to dobré.

Znamení není věc. Znamení je děj ve znamení.

Nabízí se (každičký den, jeví se stále) možnost a cesta vedoucí k proměně něčeho důležitého v jedincově životě. Jeví se pro jeho vlastní ochranu, zdraví, rozvoj, vzdělání (moudrost) k radostnějšímu životu.

Neboť radostněji být a žít znamená být a žít připraven (v přijetí).

Poznáváním a postupným "pochopováním" symbolů se člověk přestane symboly obklopovat. Protože pochopil, že to není jejich pravý význam, že to on jen ulpívá na minulosti, že je to zas a jen o touze něco vlastnit, nepřijít o to a nerozvíjet, anebo stále ještě stojí v otázce pravého významu symbolu - co a čím je pro něj, kterého pravý význam nechce znát v setrvačnosti zvyku předávání sil někomu nebo něčemu jinému.

Je to drsná realita, ne kritika.

Zamysleme se a porozjímejme jak hodně, málo nebo jak jinak lpíme na věcech a věříme zastaré (mrtvé) myšlence o tom, že symbol je to, co nám předává sílu... Symbol je cesta. Je zdrojem informací, které se proměňují jako počasí. Často se člověk obklopuje hromadou symbolů, které neumí a nechce z vlastního lpění vyjednotit (přítomná je i lenost), a které odebírají jeho jemnou pozornost a rozptylují ještě jemnější vnímání. Uniká mu pravý význam stvořený jen pro něj.

První je: pochopit a porozumět "řeči" symbolů, kterou k nám promlouvají.

Znamení je něco jako žijící slovo, živá věta knihy, kterou "čteme". Používá se "jazyk", kterému chápeme a rozumíme všichni. Není to abeceda, čtení nebo jazyk, který se učíme ve škole. S tímto pradávným jazykem se rodíme. A můžeme se v něm zdokonalovat nebo ho nechat zakrnět.

Zajímá vás pokračování?

Sledujte: Radka Ardenae - Analytický výklad snů - www.ardenae.cz nebo se přihlaste na besedu k tomuto tématu. Kdy a kde brzy zveřejním.

Radka (rosa) #ardenae #analyza #symbolika #terapeut #přirozenost #schopnosti