P

  PÁD *** Nejistota, kterou nevyhnutelně provází úzkost, může být autentický (původní, pravý, nefalešný, opravdový, skutečný jsoucí nesporného původu či autorství shodující se se skutečností, a tudíž hodný důvěry) vhledem do neúspěchu a neštěstí, které se mlhavě před snícím rýsují. (EMOCE, Úzkost (Strach))

  "Spadnout, třebas jen do postele, je hrůzou samo o sobě - je to první jasná podoba nejistoty, dokonce až smrti. Celý svůj život mluvíme o neštěstí jako o pádu; padáme do rukou nepřátel, upadáme do nemilosti, padají na nás zlé časy" (S. K. Langerová)

  Jestliže se sen týká upadnutí v pokušení držet se čehokoliv, ve snu vnímáme, že padáme neradi (nechceme spadnout), je to znamení nesouhlasu, naší druhou stranou vnitřního konfliktu. Příkladem může být tento kousek snu: "Ve snu jsem se držel "zuby nehty" trčícího kamene, tolik jsem nechtěl spadnout, pustit se. Kámen nakonec povolil. Padal jsem do hlubokého srázu."

  Nebo jiný sen: "Držela jsem se řídítek na kole jako by byly mou jedinou záchranou. Věděla jsem, že spadnu, a že bych mohla spadnout bezbolestně, kdybych se pustila, ale říditek jsem se držela jako klíště dál. Spadla jsem bolavě, rozbila si hlavu a řídítka mě zranila na rukou... Kolo, na kterém jsem ve snu jela, tak i řídítka, byly zcela zničené."

  Sen se může vztahovat k pádu "z ráje dělohy do světské propasti" (N. Fodor; NAROZENÍ) a vypovídat tak o Pádu člověka - Adam a Eva (příkladů najdete mnoho, uvedu pár dalších: Ikarův pád, Kýrova sláva i pád a další).

 • Pád ve snu ženy: *** Povolnost. "Podstatný rys ženské sexuality - pád a pokles" (Schwarz).

 • Přistání: * Pohlavní styk. Země (místo přistání) je symbolem ženskosti. Tvrdé nebo měkké přistání odpovídá škodě, kterou si snící sám způsobuje: například, je-li dopad měkčí, než očekával, může doufat, že tento konkrétní vztah přes jeho obavy ve skutečnosti funguje docela dobře.

 • Pády jiných lidí: ** Nevědomé přání smrti (SMRT). ** Muži se může zdát o "padlé ženě", která je proto k mání bez zbytečné zodpovědnosti snícího muže.

 • Vzestup a pád: *** Přehnaná ctižádost je často ve vědomém životě snícího vytvořena jako zábrana/ohrazení/vyhrazení proti obavám z dětství, čas od času však tento starý strach znovu proráží (***strach z neúspěchu) (SLÉZAT HORU).

  Sen o upadnutí do spánku a ztratit vědomí je o ztrátě ega. Spánek a smrt jsou vždy spojovány.

  Pevnost versus poddajnost; aktivní v. pasivní; vědomí a život v. spánek a smrt.

 • Propast *** Zobrazuje propast vnitřního osamocení a zoufalství; může být i sybol propasti smrti. Původní pustota a nicota, ze kterých vše bylo stvořeno, proto zdroj veškerého života. *** Také (vždy záleží na ději a dalších symbolech ve snu) otevřený, vnímavý ženský princip (ARCHETYPY, Velká matka).

 • Být vehnán (muset spadnout) do propasti: ** Potřeba sestoupit dolů do nevědomí a vzdát se příliš vyvyšovaných vědomých pozic. Znamená doporučení snícímu, aby se pokorně sehnul a prozkoumal tajemné hlubiny svého života. Zaměření snícího pouze na duchovno a intelektuálno s vyloučením tolika věcí snícího omezuje - sám se omezuje.

 • PALMY ** Tradiční symbol odvahy, triumfu, vítězství; jsou neseny ve vítězoslavném procesí Květné neděle.

PROTIKLADY (Antiteze: je tvrzení nebo pojem, který je v přímém rozporu nebo přesným protikladem s jiným tvrzením nebo pojmem. Peklo je antitezí nebes, chaos je antitezí řádu. Někdy se antitezí rozumí postavení dvou protichůdných myšlenek proti sobě.)

Ve snech je důležité hledat protiklady a kontrasty, protože často objasní vnitřní napětí a rozpory člověka, kterému se takový sen zdál. K většině snových představ bývá nalezen odpovídající protiklad, a když se v konkrétním snu objeví protikladné představy, jejich význam se vyjasní po vzájemném porovnání a vztažení k jedincovu bdělému životu.

Několik příkladů může pomoci popsat způsob, jakým nevědomí ve snech používá protikladných představ. Proto, aby tak obrazně předložilo obě strany "těžkosti" (nechápavosti jisté potíže; problému):

- horko/chladno, léto/ zima, jih/sever: láska, vřelost versus lhostejnost, odpor.

- Slunce/Měsíc, král/královna, císař/císařovna: mužskost versus ženskost.

- Těkavá látka/pevná látka, vzduch/země, orel/ropucha: duch versus tělo a materiální zřetel.

- Oheň/voda: aktivní v. pasivní.

- Vnějšek/vnitřek, venkovní/vnitřní: extrovert a zevnějšek v. introvert a vnitřní člověk.

- Chůze/jízda: dělat malé pokroky (svými silami) versus rychlý pohyb (který je však závislý na podpoře, pomoci něčeho vnějšího).

- Tma/světlo, černá/bílá, nahoře/dole, sladký/hořký: čistota, ideály v. nemorálno, donucení.

Často se v takových snech objevují proti sobě stojící zvířata, například

medvěd a vlk: představa upozornila na dětinské přání snícího zůstat s matkou a být jí hýčkán (medvěd/matka), bojovat s vnitřní potřebou nového, citově založeného osobního milostného vztahu, který vyžaduje zodpovědnost (vlk/prostitutka).