PŘEDSTAV SI SVŮJ SEN

"Člověk může dosáhnout plnosti jen skrze sebe-poznání a přijetí aspektů nevědomí, které poznává skrze sny a jejich symboly.                                                                                                   Každý sen je přímý druh komunikace se snícím, jenž využívá symbolů společných pro lidstvo, ale aplikovaných vždy zcela individuálním způsobem."


Na boční liště: 1. "Sny a řeč snů" kliknutím na šipku se rozbalí nabídka stránky.

Jak začít?

Uvolněte se a představte si,

že se znovu učíte. Učíte se jinak než dříve ve škole: vaši mysl je třeba osvobodit, musí být bez omezení nebo omezování se na paměť, a pak teprve vám obrazy začnou odhalovat zcela nový rozměr, význam, smysl.

Je lepší něco tvořit než se něco učit. Tvořivost je podstatou života.

  Pro začátek, a pro vaše představu, vkládám první sen. Žena ve středním věku, mívá "těžké dny" s pocity neuspokojení a ráda by se těchto úzkostných stavů zbavila. Požádala mne o analýzu snu. 

Sen:  "Od ranného dětství mám sen, že vidím i se zavřenýma očima a lidi mi nadávají abych je otevřela, že to tak jak to dělám, nesmím. Když je chci otevřít moc to bolí. Jako slepené, vidím jen málo světla. Pak ta bolest přetrvá i když se vzbudím, v realitě."

Rozbor snu

Jako první se do snu vžijte, prožijte sen jako svůj vlastní. Pak se na něho znovu podívejte - představte si ho jako film běžící před vašima očima. Po skončení obrazů o snu přemítejte, jako v kině, když doběhne film, který ve vás zanechal nějaký pocit. Zkuste ten pocit pojmenovat. Co je to? Tíseň nebo jiný zvláštní pocit? Pocit bezmoci, snad i trochu bolí očiz toho, jak jste se do snu vžili? Kde bolest nebo pocit vnímáte? Je v očích nebo jinde na těle? Mohou vás třeba svědit ruce nebo cokoli jiného. Poznačte si to do deníku, který budete potřebovat pro vlastní záznamy spojené s rozbory snů. A samozřejmě pro zápis vašich snů. Dělejte to, zapisujte a kreslete si ručně do deníků. Pro vaši obrazotvornost je psaní rukou nepostradatelné, rozvíjí představivost podobně jako čtení (při psaní také čtete).

Při psaní rukou zapojujete všechny smysly - a všimněte si, že tak nějak bez kontroly, automaticky se do této činnosti zapojí mnoho skrytých dějů v nás, a bez přílišného chtění si vše uložit do paměti. Určitě vám zní líp: "jdu psát", než "jdu se učit něco zpaměti". Ale zpět ke smyslům a psaní: zapojujete současně zrak, hmat, vnitřní sluch - automaticky si přeříkáváte v duchu slova, která píšete - levá i pravá hemisféra má co dělat, protože aniž si to uvědomujete, psaná slova si současně i představujete - vidíte obrazy. Zkuste si všimnout sami na sobě, když budete něco  psát, i kdyby to byl jen seznam k nákupu potravin, že na něco pomyslíte, vyskočí obraz, například rohlíku, másla atp., a vy to zapíšete. Tak funguje naše mysl. Myšlenka - představa/obraz myšlenky - zhmotnění... (O tom si ještě budeme povídat mnohem hlouběji).

A taky si všimněte, co dělá vaše levá nebo pravá ruka, podle toho zda jste pravák nebo levák. Často ruka, která nepíše, uhlazuje papír nebo něco jiného, jen málokdy je v klidu. Psaní je tvoření formou znaků - písmen, a ty jsou přenesenými obrazy tvořící se v naší mysli, ale aby je bylo vidět, je třeba je například napsat na papír - představa, obraz myšlenky je zhmotňován rukopisem - jsou vidět vnějším smyslem. Tvoříte znaky - symboly - řeč a naučíte se číst.

O vlaštovkách, o černých a bílých ptácích...

Pták létající ve výšinách:  "Skrze vědomí stoupat k výšinám; bytost, která může vyprávět o nebeském království."

Je velmi podobné, ne-li stejné, jak vlaštovka létá a ryby plavou. Kolem vzduch nebo voda k "řezání" zatáček z ostrých rohů a provádění prudkých ponorů. Způsob, jakým vlaštovky kombinují vodu a vzduch je podobný tomu, jak se lidské bytosti neobejdou bez vzduchu ani vody.Vlaštovka nese pojem svatosti a požehnání. Předává člověku představu sílu a charakteru, osobě, kterou vlaštovky přitahují nebo jsou mu nablízku. Takovým lidem je v podobě vlaštovek do jejich vědomí vysíláno, že jsou v nich vlastnosti a schopnosti být šťastní, být v ochraně, kterou lze najít pouze v sobě mír, ve věrnosti, lásce, půvabu, ladnosti a veliké šikovnosti.Možná neví, nepamatují si, že milují lidi. V jejich "koruně" jsou snadno rozpoznatelní kvůli vlastnímu způsobu mluvení. Často projevují důstojnost.Není hmotné věci nebo slávy, která lidi činí šťastnými, jsou to malé, drobné záležitosti, které přinášejí štěstí a spokojenost. Kdykoli si vlaštovky založí hnízdo na určitém místě, místní obyvatelé z toho mohou mít kladný pocit, protože vlaštovky vnášejí zdroj štěstí. Není radno ničit její hnízdo. Vlaštovčí duch je ochráncem dobytka v domácnosti. Jakékoli poškození vlaštovek ovlivňuje chování a zdraví zvířat.O člověku s rysy "vlaštovčího zvířete" se říká, že je božský hned od narození. Navzdory své malé velikosti jsou v tomto malinkém tvoru rozšířené vlastnosti, které jsou nepředstavitelné.Posláním je šířit lásku v komunitě. Vlaštovka také ukazuje, jak se chovat vhodně a třídně.V keltštině je vlaštovka symbolem střídání a plodnosti. Vlaštovka symbolizuje v Číně plodnost.Pokud si vlaštovka postavila hnízdo ve vašem domě, je to znamení štěstí a prosperity. Zabít toto zvíře je jako začít válku s Bohem. Křesťané věří, že vlaštovičník přilétl Ježíšovi na čelo a odstranil jednu z jeho bolestí během jeho ukřižování.Vlaštovka poskytuje obraz prohlédnout si a užívat schopnost vlastního vytváření si příznivého prostředí, které předchází velkým věcem. Dále představuje půvab, obratnost v ladnosti, vynalézavost a vlastní styl.