Problém duše

Přiznání k modernosti znamená dobrovolné ohlášení bankrotu, příslib chudoby a

zdrženlivosti v novém smyslu, znamená dokonce onu ještě bolestnější rezignaci na gloriolu

svatosti, která vždy vyžaduje sankci ze strany historie. Být nehistorický je prométheovský

hřích. Moderní člověk je hříšný v tomto smyslu. Vyšší uvědomění je proto vinou. Nejzazšího

vědomí přítomnosti, jak už jsem řekl, může však dosáhnout jen ten, kdo překonal úrovně

vědomí minulosti, jinými slovy řečeno je to ten, kdo sdostatek splnil úkoly, se kterými se ve

svém světě setkal. Musel by to tedy být člověk v nejlepším smyslu ctnostný a solidní, člověk,

který dokáže právě tolik co ostatní a ještě něco navíc, díky čemu je také schopen vy- ;I šplhat

se na následující vyšší úroveň vědomí.

C. G. Jung

Problém duše moderního člověka