Rozbor snu: Výtah

Opakující se sen o zasekávajícím se výtahu.

Klient popsal svůj sen takto:

"Je šero, vstoupím do výtahu, jedu dolů a výtah se prudce zasekne. Je mi úzko, sny jsou nepříjemné. Nemohu ven."

Zkrácený výklad: 

Vstupuješ do výtahu (výtah je mechanický stroj bez volantu), který s tebou padá dolů. To "něco", co tě do výtahu dostane, je tvé vědomé rozhodnutí, že snad není jiné cesty, než tato možnost - použít výtah. Je to současně i úniková cesta, kterou si zvolil a je mechanická (zvyk) jako výtah. Sen je o tom, jak málo si věříš v nových situacích a jak raději přijímáš "starou dobrou známou cestu" uzavření se. 

Nastoupil jsi (už několikrát a velmi podobně jako ve snech) do nějakého projektu, plánu, práce, ale i vztahu, nejvíce z pocitu nějakého vlastního nedostatku - že to sám jinak nedokážeš. 

Sny o výtahu jsou často varovné, nastal čas s tím něco dělat. Varování se týká tvých sil, nejsou využívány správně, a když se nad tím zamyslíš, uvidíš, že nerozumné nakládání a mrhání vlastními silami vychází z tebe.

Výtah jede jedním směrem: nahoru nebo dolů, je přímkou. Ve snu s výtahem nezáleží na tom, zda padáš nahoru nebo dolů - obojí se děje ve vleku neovladatelného "vozidla", do kterého jsi nastoupil. Výtah má jen tlačítka, nemá volant. Svůj život necháváš z větší části ovlivňovat okolnostmi, tvá vůle je slabá, žiješ poněkud mechanicky, přestože tvůj potenciál je mnohem, mnohem objemnější. Kam, k čemu se obracíš, je-li tvým předpokladem, že nastane nouze?

Předpoklad je vždy jen 50% pravda (někdy ani to ne) a je vykonstruovanou budoucností o nějakém stavu a prozatím nemůže pravdou, až do té chvíle, kdy se rozhodneme, že předpokladu uvěříme. Slovo "před-poklad" (stojíš před pokladem) a jeho stvoření (toho čím naplníš předpoklad) je vždy na našem rozhodnutí. Jestli to bude "zlé" nebo "dobré" je obrazem naší víry v sebe.

Sny o pádech ve výtahu jsou vážné.

Naznačuje, že se konečně máš ujmout "sebevlády". Rozhodovat se po uvážení ve svém nitru, hledat sobě vyhovující a ladící činnosti a součinnosti, nevydávat se ze svých sil jen proto, že se to od tebe očekává. Vlastní energii využívej k tomu, abys byl vidět těmi, kterými být viděn chceš (a znovu zdůrazňuji, že je to o všech vztazích ve tvém životě), k tomu směruj vlastní sílu i fyzickou aktivitu. Přestože se ti to někdy může zdát marné - vše je dobré, to si pamatuj - a učí vytrvalosti a nevzdávání se. Jsou to jen zkoušky jak velmi - nebo málo - věříš vlastní vytrvalosti, v co si ve svém životě tvořit DOVOLÍŠ.

Sen vynáší obsah z tvého pravdivého vědomí do nevědomí! (obrácený proces), že nechceš vidět způsob, kterým si ubližuješ. To všechno jen pro jakousi pomyslnou pomoc druhým z čistě z praktických zájmů a důvodů zabezpečení...?! Ze strachu, že nepřežiješ? Že se budeš muset zase vzdát? Sen říká: "Dost! Takto už ne!"

Obsah sdělení snu je prostý a jasný: 

Nenastupuj do "výtahu" tam, kde můžeš jít po schodech a po svých nohou (pevnost), přestože je to zdánlivě náročnější a zdlouhavější. 

Pro svou nezkrocenou touhu v rychlost, rychlé jednání, tak v chtění rychlého "řešení" situací, když tím pravým je najít východisko, ztrácíš vlastní (raději) půdu pod nohama. Posloucháš více rozum (rozumné domněnky) a přepínáš vlastní tělo, které je tímto jednáním a konáním přetěžováno a vyčerpáváno. Intuice, vnímání, citový život stojí nevyužity odstrčeny v pozadí, ale vždy připraveny ke spolupráci. Sundej brýle iluzí, porovnej, co konkrétně chceš (hmota, země, tvoření), a po čem pravdivě a upřímně toužíš (potřeby, hodnoty). Pokud někde něco nejde a drhne to, zamysli se, zda ta konkrétní činnost nebo vztah skutečně ladí s tvými vlastnostmi, schopnostmi a zkušenostmi. Pokud neladí, pak schopnosti, které by z toho měly vznikat, se nerozvíjí, nebo tě to stojí značné a vyčerpávající úsilí. Pokud ladí s tvými vlastnostmi, schopnostmi a zkušenostmi - i tato situace, vztah, chce od tebe samozřejmě nějakou snahu, víru a pevnou vůli (jasnost směru a cíle) - jen s tím rozdílem, že "únava" z tohoto je "příjemná" a naplněná spokojeností...