Začnu poněkud nezvykle a neromanticky: impregnací na boty.
Víte, jak vědecky komplikovaný je proces vzniku impregnace na obuv? Budete-li se zajímat, postačí vám jeden dobrý zdroj k tématu, a možná vám mnohé dojde. Dozvíte se, že "nano" jsou všude. Hlavně bez toho, aby se vědělo, jak "nano" ve svém dopadu působí a co způsobuje. Jen se tuší. Špatné...

MILIONY...

12.01.2023

Jsou milióny mužů a žen, kteří se cítí nenaplněni. Podléhají depresím a jsou nešťastní jako čtverhranný čep v kulatém otvoru. Jejich nadání, schopnosti a snění (moudrá doporučení Vyššího Já) jsou ve smutném rozporu s tím, jak si vydělávají na denní chléb. Není to jen žalostné mrhání jejich silami, je to také tragické mrhání lidským štěstím a...

Hra pro mne končí, zájem o hru se přirozeně vytrácí, počet hráčů klesá. Pokud přes vlastní odpor hraju dál z důvodů, které jsou že ego nedovoluje - doslova blokuje a zakazuje poznání mého pravého vnitřního stavu - odvádí pozornost ode mne samotné, od intuice mně vlastní a pravých pocitů ve mně (přirozenost), například tím, že musím hrát proto: "aby...

2023

02.01.2023

Všechny a všechno bez rozdílu čekají prověrky, obhajoby a opravné zkoušky z řidičského umění i technického stavu vozidla, ve kterém si užíváme nebo trpíme jízdu životem.

Když si se zbytky vysoké intuice zaznamenal vzpomínky z rozjímání, došel mu papír. Pochopil, že to znamená, že dokončil jednu kapitolu své knihy života. V nové už vše bude úplně jiné. Ihned zesílil tlak božských sil na proměnu životního stylu. Má opustit neplodné diskuse, marné přesvědčování i zbytečně přehnané úsilí, které si ukládal a zmatený...

LPĚNÍ

13.12.2022

Lpění je ve snech často zastoupeno tím (zobrazeno symbolem), že se ve snu nechcete něčeho nebo někoho pustit. Jste sice ve snu nuceni pustit se, ale máte obrovský strach nebo prožíváte strach jako úzkost (nemoci se nadechnout). Sny, ve kterých se topíte ve vodě, podávají informaci o tom, jak silně lpíte na emocích - na jejich prožívání - ať...

OHRADY

09.12.2022

(také hranice, ploty, zdi, zamčené dveře, zatažená brzda...)

ODPOUŠTĚNÍ

08.12.2022

ODPOUŠTĚNÍ ve snech mívá mnoho podob. Patří mezi ně například oheň; ohni se ale budu věnovat zvlášť v některém dalším příspěvku (sledujte), tak i voda. Je třeba vědět, že oheň a voda se navzájem vylučují a mohou být použity k zobrazení vnitřního konfliktu. Tzn, že ve snu o odpouštění a opouštění se nikdy nesetkají.

Překážka

25.10.2022

Překážka na cestě neznamená konec krokům - naopak je možným začátkem poznání sama sebe - je znamením - symbolem v symbolice pro nový přístup, pohyb, směr.

Tlak

25.10.2022

"Míjí mne kůň s jezdcem. V tichu lesa slyším nejen dunění kopyt, ale i hlasitou melodii ze sluchátek, že se dalo jasně rozpoznat, jaký song zní v uších jezdce. Znám tu píseň velmi dobře. Po příchodu domů sdílím, co jsem prožila.

Znamení

20.10.2022

Další názvy pro výraz "znamení" (synonyma): symbol, signál (přenášená zpráva), známka, předzvěst, znak, značka.

Schopen

13.09.2022

Co představují a vypráví a vy-světlují symboly, obrazy symbolů...

Jak

25.07.2022

Brzy ráno sedím na zahradě. Zvoní. V levém uchu. Proletí s hlubokým bzukotem první čmelák, nad ním dva radostní a klebetící vrabčáci, kos i drozd se cákají ve vodě...jak malé děti...

Roz-lišení

21.07.2022

Když člověk umí věci přesně odlišit, neztrácí zbytečné síly na boj s tím, co neumí proměnit ani překonat.

Vše v nás

15.07.2022

v každičkém z nás jedinečně po svém: Tvořit svůj Vlastní svět, žít svůj život....

Na...jednou...

15.07.2022

Najednou sedím u klávesnice a prsty ťukají tento vzkaz, sdělení, krátký ("tvrdý") dopis, a vím, že je k odeslání (má adresáta). Pro koho je určen tuším, a snad ony oči, ke kterým písmo přilétá, konečně něco vpustí a pochopí: "Nedovoluješ si. Zakazuješ si. Nesmíš, nemůžeš, musíš...a nechceš, protože jsi "omezen", že nejsi dost...omezen (mezek jako...

O pravdě

15.07.2022

Výkřiky volajících po světle mají v sobě sílu schopnou prorazit na kámen ztvrdlé bahno, "zvuk" ale, když byl ještě málo zralý, byl sváděn jinam, a tam pod tvrdou jílovitou klenbou ponecháván ve vlastním doznívání tlumených podtónů z výkřiků pod klenbou z jílu a hlušiny, kterou pilně navršují hrající v rolích zachránců, tvrdíc, že pomáhají slyšet...

Dnes jsem viděla a zažila zázraky, které se dějí každým okamžikem, jsou takzvaně neviditelné. Viděla jsem na vlastní oči a prožila transformaci v zrcadlové podobě rozvíjejícího se motýla z kukly - říká se tomu proměna dokonalá ("Jak to jen můžeme říct?"). Motýl si ještě rovná křídla a přesto už létá z květu na květ, hladový, lačný po svém životě...

Zpívej

01.07.2022

"Tam kde se zpívá, tam se usídli."

Vosí hnízdo

21.06.2022

Pudy - jiné úhly pohledu - aneb máme pudově dáno býti šťastní a možnost neztratit při hledání a nalézání štěstí vlastní svobodu v hromadě podvržených náhražek štěstí.

Psaníčko

15.06.2022

"A dokud budeme sobecky nejen v cizím zájmu tvrdit, že tvrzení je nám vlastní, pak si lžeme. Lžeme si natolik, že ztrácíme kontrolu sami nad sebou a tak v sobě, zpíváme cizí písně a hlásáme "pravdu" v jazyce, který není náš přirozený s vlající nevlastní vlajkou nad hlavou."

Den

10.06.2022

Každému z nás se dějí takzvané dny "D". Přestože se dění v nich může zdát z počátku drsné, později jsou často úsměvné, pobavující, ale především velmi poučné, dokážeme-li v nich přečíst jejich "Tajný vzkaz". "Jen co jsem procitla, spatřila jsem z okna duhu. "To bude krásný den!", říkám si. Hurá do koupelny, zubní pasta, kartáček. Pasta spadla,...

Několik dní lítají jedna přes druhou myšlenky mou hlavou vedoucí k jednomu cíli: k sebezpytování ... Co a jak dělám blbě, co úplně špatně, co je zase stejné jako před chvílí nebo již nějakou dobou a opakovaně... A ano, jistě, nesou poselství, kde a kam a na čem ulítávám, kde se zaprodávám a to jen proto, že si nevěřím ohledně...

Paličák

23.05.2022

Byly chvíle, kdy jsem musela pokorně sklonit (na)tvrdlou palici - často až k zemi - abych zabetonovanému stavu, který jsem mylně nazývala hrdostí a vytrvalostí porozuměla a pochopila z něj jeho vlastní vývoj. Dál vypozorovala z toho děje vývoje vytvořenou cestu, která měla důležitý význam, a díky které jsem poznala kus sebe - pravými jmény hóóódně...

Stíny

22.05.2022

Odpověď je jednoduchá: jsou to naše skryté vlastnosti, ze kterých by mohla (při jejich nezvládnutí) vznikat nějaká náklonnost, schopnost nebo dokonce úchylnost, která by vedla k něčemu v našem chování a jednání, a které jsme se naučili (nejčastěji) odsuzovat jako nevhodné nebo zcela nemožné bez náležitého prozkoumání (tudíž jsou nezpracované a...

"...Ve všem je následek, který nazýváte zkušenost. Zkušenost vzniká danou příčinou - nelze získat jinak. Vždy je velmi poučná a pokud správně významu zkušenosti rozumíte a chápete - že cestu k následku/důsledku je ve vašich možnostech kdykoli měnit, a tak i "výsledek" ze zkušenosti - a to díky zkušenostem, které nutně nemusí být jen zkušeností...