Pět "P"

09.01.2024

K tomu, kdo vlastně jsme a jak žijeme, docházíme skrze zkušenosti, které nelze dosáhnout výpočtem, řešením...
Ze zkušenosti pochopené vychází účinek - působení - odezva - ozvěna - ohlas....
Zkušenost je vždy je úspěšná.
Zkušenost vzniká v ději a souhře propojení: citů, vnímání, těla (pocity) a rozumu. To je přirozené.
Rozum je článek, činitel v...

Začnu poněkud nezvykle a neromanticky: impregnací na boty.
Víte, jak vědecky komplikovaný je proces vzniku impregnace na obuv? Budete-li se zajímat, postačí vám jeden dobrý zdroj k tématu a mnohé vám dojde. Dozvíte se, že "nano" je všude. Hlavně bez toho, aby se vědělo, jak "nano" ve svém dopadu působí a co způsobuje. Jen se tuší. Špatné tušení...

PF 2024

08.01.2024

Když si se zbytky vysoké intuice zaznamenal vzpomínky, došel mu papír. Pochopil, že to znamená, že dokončil jednu kapitolu své knihy života. V nové už vše bude úplně jiné.

MILIONY...

08.01.2024

Jsou milióny mužů a žen, kteří se cítí nenaplněni. Podléhají depresím a jsou nešťastní jako čtverhranný čep v kulatém otvoru. Jejich nadání, schopnosti a snění jsou ve smutném rozporu například i s tím, jak si vydělávají na denní chléb. Není to jen žalostné mrhání jejich silami, je to také tragické mrhání lidským štěstím a radostí, které jsou...

Vše v našich světech je obrazem prožívání a následného jednání.

ČTVEREC

22.10.2023

"Zdálo se mi, že vidím čtverec. Je na modré obloze a je černý... Co to znamená?"

PÍSEK

19.10.2023

Písek má skvělé vlastnosti: umí krásně téct (sypat se)...anebo se spojí v kámen, využívá se jeho schopností pro vznik základů například kamínku, skály, útesu, hory i betonu. Co je záměrem, cílem, posláním písku? Být skálou, betonem, pouští nebo mořským dnem?

LISTÍ

19.10.2023

Píšu článek do rubriky o přehlížené a nepochopené důležitosti osobnostních aspektů (stránek), o sebepoznání a samozřejmě o symbolice.

CHVĚNÍ

19.10.2023

Jsem v bříšku mámy a vnímám chvění všeho dění. Znám je. Ony mne. Chvění jsem já uvnitř a Já všude a v těch záchvěvech, vibracích se nese kdo jsou oni, ti venku. Taky vnímám další pestrobarevné děje, které vím, že až se narodím, tak zvuky světa se budou snažit je tlumit, když začnou chtít měnit mé vlastní dívat se,...

Hra pro mne končí, zájem o hru se přirozeně vytrácí, počet hráčů klesá. Pokud přes vlastní odpor hraju dál z důvodů, které jsou že ego nedovoluje - doslova blokuje a zakazuje poznání mého pravého vnitřního stavu - odvádí pozornost ode mne samotné, od intuice mně vlastní a pravých pocitů ve mně (přirozenost), například tím, že musím hrát proto: "aby...

2023

02.01.2023

Všechny a všechno bez rozdílu čekají prověrky, obhajoby a opravné zkoušky z řidičského umění i technického stavu vozidla, ve kterém si užíváme nebo trpíme jízdu životem.

Když si se zbytky vysoké intuice zaznamenal vzpomínky z rozjímání, došel mu papír. Pochopil, že to znamená, že dokončil jednu kapitolu své knihy života. V nové už vše bude úplně jiné. Ihned zesílil tlak božských sil na proměnu životního stylu. Má opustit neplodné diskuse, marné přesvědčování i zbytečně přehnané úsilí, které si ukládal a zmatený...

LPĚNÍ

13.12.2022

Lpění je ve snech často zastoupeno tím (zobrazeno symbolem), že se ve snu nechcete něčeho nebo někoho pustit. Jste sice ve snu nuceni pustit se, ale máte obrovský strach nebo prožíváte strach jako úzkost (nemoci se nadechnout). Sny, ve kterých se topíte ve vodě, podávají informaci o tom, jak silně lpíte na emocích - na jejich prožívání - ať...

OHRADY

09.12.2022

(také hranice, ploty, zdi, zamčené dveře, zatažená brzda...)

ODPOUŠTĚNÍ

08.12.2022

ODPOUŠTĚNÍ ve snech mívá mnoho podob. Patří mezi ně například oheň - ohni se ale budu věnovat zvlášť v některém dalším příspěvku - podobně jako voda.

Překážka

25.10.2022

Překážka na cestě neznamená konec krokům - naopak je možným začátkem poznání sama sebe - je znamením - symbolem v symbolice pro nový přístup, pohyb, směr.

Tlak

25.10.2022

"Míjí mne kůň s jezdcem. V tichu lesa slyším nejen dunění kopyt, ale i hlasitou melodii ze sluchátek, že se dalo jasně rozpoznat, jaký song zní v uších jezdce. Znám tu píseň velmi dobře. Po příchodu domů sdílím, co jsem prožila.

Znamení

20.10.2022

Další názvy pro výraz "znamení": symbol, signál (přenášená zpráva), známka, předzvěst, znak, značka.

Schopen

13.09.2022

Co představují a vypráví a vy-světlují symboly, obrazy symbolů...

Jak

25.07.2022

Brzy ráno sedím na zahradě. Zvoní. V levém uchu. Proletí s hlubokým bzukotem první čmelák, nad ním dva radostní a klebetící vrabčáci, kos i drozd se cákají ve vodě...jak malé děti...

Roz-lišení

21.07.2022

Když člověk umí věci přesně odlišit - jednotit, neztrácí zbytečné síly na boj s tím, co neumí proměnit ani překonat.

Vše v nás

15.07.2022

v každičkém z nás jedinečně po svém: Tvořit svůj Vlastní svět, žít svůj život....

Na...jednou...

15.07.2022

Najednou sedím u klávesnice a prsty ťukají tento vzkaz, sdělení, krátký ("tvrdý") dopis, a vím, že je k odeslání (má adresáta). Pro koho je určen tuším, a snad ony oči, ke kterým písmo přilétá, konečně něco vpustí a pochopí: "Nedovoluješ si. Zakazuješ si. Nesmíš, nemůžeš, musíš...a nechceš, protože jsi "omezen", že nejsi dost...omezen (mezek jako...

O pravdě

15.07.2022

Výkřiky volajících po světle mají v sobě sílu schopnou prorazit na kámen ztvrdlé bahno, "zvuk" ale, když byl ještě málo zralý, byl sváděn jinam, a tam pod tvrdou jílovitou klenbou ponecháván ve vlastním doznívání tlumených podtónů z výkřiků pod klenbou z jílu a hlušiny, kterou pilně navršují hrající v rolích zachránců, tvrdíc, že pomáhají slyšet...

Dnes jsem viděla a zažila zázraky, které se dějí každým okamžikem, jsou takzvaně neviditelné. Viděla jsem na vlastní oči a prožila transformaci v zrcadlové podobě rozvíjejícího se motýla z kukly - říká se tomu proměna dokonalá ("Jak to jen můžeme říct?"). Motýl si ještě rovná křídla a přesto už létá z květu na květ, hladový, lačný po svém životě...