O SNECH

 Nejméně třetinu svých životů trávíme všichni ve spánku, kde prožíváme něco jako "druhý život"; měli bychom tedy tuto "odvrácenou stranu Měsíce" pokud možno poznat co nejvíce.

***

NABÍDKA

  • návod k rozklíčování hádanek snové symboliky
  • více než 500 významově bohatých archetypálních symbolů
  • výklady pro každý symbol zvlášť
  • vodítko k poznání důmyslně maskovaných a často naléhavých zpráv ve snech
  • rozbor snu krok za krokem
  • příklady rozborů snů z praxe
  • rozbory snů 
  • osobnostní rozvoj prací ze sny


Pokud chce člověk poznat mechanismy a obsahy nevědomí, pak cesta, která poskytuje nejlepší výsledky, je výklad snu.

Samotná interpretace snu předpokládá umění empatie terapeuta, nadání kombinovat snové obrazy, intuitivně nazírat, je nutná také schopnost orientace ve světě a znalost lidských charakterů a především tzv. inteligence srdce.

Velká část populace je si jista, že sny dokážou predikovat budoucnost a že prostřednictvím snů lze získat osobní vhled do problému. Tento názor je plně podporován bohatým zástupem šarlatánů v médiích a nepřeberným množstvím snářů a slovníků snových symbolů, ať už v internetové či tištěné podobě. Výklad snového života by však měli provádět skuteční znalci. A těch je pohříchu málo. Rozhodně by lidé neměli svěřovat své sny podivným jedincům a nezodpovědným institucím.

Úkolem psychoanalytika je dostat se pod povrchní detaily snu a interpretovat zahalený, symbolický význam snu.

Významné sny se často uchovávají v paměti po celý život a nezřídka jsou nejcennějšími klenoty v pokladnici duševních zážitků.


"...a než se vydáš zlepšovat svět, projdi si ze třikrát vlastní dům."

Peter Croy

Poznání

Světlo je nejtišší slunce na toulkách 

tu i tam, hloub i výš

rozlévá plamen v okamžiku pozoruhodné tmy

V té chvíli vítr předvádí se rád 

oponu trhá kulisám v místech

kde zrodil se van 

a déšť 

milovník nejznámější

objímá, hladí 

chladí až mrazí 

a smeká k oknům milenců hlasité árie

o všech touhách, ba i přáních

přestože vůni nevnímá

Měsíc, starý znalec moudrých duetů, 

ladí úsvit prokvetlý leskem zádumčivosti

toužením milostným 

a vítr rozhazuje třpytky souznění 

- první s prvním, nikdo druhý - 

tam, kde slunce východ souzvuk světlí 

svými předlouhými vlasy

Ony prorůstají 

plynou zemí Zamilovaných.


RA