Myšlenka

21.01.2022

"Myšlenka, která na mne působí, je vlastně mým osudem. Dílo je stálé - jsem jako poutník, který putuje tímto dílem a má být doplňujícím článkem tvůrčího díla, které je jednotou ve své vlastní podstatě, to znamená, že je to mé vědomí, jakožto částka kosmického vědomí a spojit se s ním - čili musí se změnit..."