Co jsme?

25.02.2022

Cituji jen pár falešných přesvědčení, které jsem dnes slyšela od jiných, a kterými se lidé plní:

1. Manželství je svazek mezi mužem, ženou a státem.

2. Je vidět, jak se duše mění.

3. Přeji si mír na celém světě.

1. Tohle snad ani nepotřebuje komentář. U člověka, který toto sdílí, je jeho hierarchie vlastních hodnot ve velmi špatném stavu. Je natolik "socializován", že se z něj nemůže zrodit pravé Já, dokud nepozná vlastní malé já. Ve svazcích mezi ním a ženou nemůže být o rovnocenném vztahu řeč. Vždy za ním někdo bude stát - třeba stát. Nebo je stát dokonce před ním? To je velmi nespokojený manžel i člověk, takový ten ztěžovatel...a za ním nešťastná manželka. Myslí si, že ke štěstí mu stačí, když ho stát ochraňuje. Stát pro něj je štít, síla, moc, kterou on sám někde vytratil (snad výchovou nebo jiným vedením či příkladem).

2. Duše Jsou, a jsou neměnné, velmi moudré, nekonečné ve svém "objemu". My - naše mysl, je jen plníme novým obsahem a možnostmi o využití obsahu.Tělo (náš dům, naše forma) přivádí jejich výsledky ze spojení do hmoty. Duše a mysl jsou v nádobě (těla), a jakým obsahem plníš nádobu, tak se rozvíjí duše (čistá alchymie). Měnit duši opravdu nelze, je naší Akášou moudrosti a nekonečným zdrojem, který nelze měnit. Duši lze rozvíjet, rozšiřovat a nechat plodit (ro dit) spojením s duchem - to je naším "osudem" - spojením ducha a duše umožnit "stvoření se" do fyzického světa, a to prostřednictvím vlastního hmotného těla (a všech jeho možností) vyjadřovat ono vzniklé z těch dvou prostřednictvím třetího prvku - těla, a tak nechat neviditelnému stát se viditelným - stát se tím, kým jsem, a to žít.

3. Obtížný bod.

brzy pokračování)