ČTVEREC

22.10.2023

Dotaz klientky:

 "Zdálo se mi, že vidím čtverec. Je na modré obloze a je černý... Co to znamená?"

Symboly ve snu jsou: 

obloha/nebe (§místo, §prostor, §prostředí); 

výplň modrá (§barvy); 

krychle/čtverec (§tvary); 

výplň černá (§barvy). 

Obloha je ve snech symbolem neohraničené vyhlídky, tedy i možností snícího, není tolik omezena jako okno a umožňuje nahlédnout, jak vlastní vyhlídky a své možnosti snící vnímá, jak je opravdu žije nebo ne v bdělém životě (jeho postoje i jednání); a tak mohou být iluzemi stejně jako reálnými plány nebo se ještě skrývají za temnou oponou (např. tmy nebo mraky, §opona); a ty mohou mít různou barvu, jsou neprůhledné, tedy omezeny něčím "jistým a pevným" - nejčastěji nějakým přesvědčením - co snící vidět nechce nebo spatřit nemůže z nějakého důvodu, který je ale ve snu často odhalen (§konflikt §rozpor). 

Je třeba důkladně si všímat další symboliky a děje ve snu.

Výklad (výňatek): 

Útěky bez cíle; tvořivý potenciál ve snící (duševní energie), kterému nebyla dána možnost se projevit. Černě vyplněná krychle (čtverec; čtveřice) na nebi je zcela jasně vyhrazená/vyznačená ("oddělená čtveřice") v nebeské modři. Záměr, poslání, potenciál je tedy snící znám - ví o něm. Samotný čtverec ve snu vypovídá o "čtveřici", "čtvernosti", o tom, že ke trojici -bytí, vědomí a lásky je možné přidat prvek čtvrtý (zhmotnit sny, např. to, čemu se chce snící v hloubi duše věnovat, by měl začít realizovat). Vnitřní potenciál snící se zhmotní, skutečný v čase a prostoru (může být realizován). A protože se klientce před tímto snem zdál sen o trojúhelníku, pak je to platné dvojnásob. To je krásné sdělení. 

Ale...čtverec je černý (později ve snu se promění v něco jiného, o tom příště), o čem to vypovídá? Co představuje sen snící k rozpoznání?

Černá je barvou smutku a smrti, sklíčenosti a trudnomyslnosti, ale také vše tajemné, nevysvětlitelné, temné a často jde o obsah nevědomí, včetně "pekelného podsvětí" (často svědomí snícího je samotným peklem) a strach z neznámého. 

V tomto snu jde o pasivní princip Jinu (světský, temný, utajený). Snící blokuje projev vlastního potenciálu (který je plně k dispozici) nevědomými (zapomenutými, naučenými) vzorci chování, které "svědomitě" a zatvrzele dodržuje, protože tak byla vychována (*žena, *Mateřský model; *Archetypy/Strašná matka)...

Co sen znamená a snící představuje k "osvícení" (k poznání)? 

Celé výklady a mnoho praktického o rozborech snů, o symbolech a důležitém významu snů se můžete dočíst v připravované knize O snech. 

Pro možné vydání knihy hledám sponzory, dárce a podporovatele, kteří by tak pomohli k jejich dokončení a uvedení na trh.

Děkuji.