LISTÍ

19.10.2023

Píšu článek do rubriky o přehlížené a nepochopené důležitosti osobnostních aspektů (stránek), o sebepoznání a samozřejmě o symbolice. 

Jako příklad jsem vybrala strom a listy. 

"Podzim je druhé jaro, kdy každý list je květem." Je zbytečné se ptát, "proč" listí padá. 

A nelze odpovědět na dotaz: "proč" má člověk korunu... 

Odpovědi na "proč" jsou úmorně neosobní, zavádějící a umožňující nekonečná další "proč" až do "pročákovské" absurdnosti, vedoucí do ztráty trpělivosti až k "nervnímu výbuchu": "Už s těmi nesmysly přestaň!" 

Naučila jsem se ptát se na ne-smysly jasně, tedy tak, aby smysl dávaly: co/kdo - jak - k čemu: 

Co je listí? 

List má velký význam v tom, že vidíte a poznáváte proces celého stromu - a to je důležité k pochopení významu listu a jeho opadání, Přestanete přeskakovat do budoucnosti v neznalosti toho, co vědět chcete, pozorujete, a ujasníte si na co konkrétně otázku pokládáte. Každý list je proces. Je neustálým jasným procesem, dějem, cestou. 

A nebyla bych to já, abych se nepodívala na symboliku listu, i na to, jak podhodnoceno a nepochopeno často listí je...List stromu je něco jako jedna z mnohých stránek osobnosti člověka, rostoucích v koruně.

K odpovědím:

1. Kdo/co: Co je list? Co je osobnostní stránka? 

 List je rozvíjející se vrchol stromu, který nemá žádné potomky. List získává živiny pro celý strom ze vzduchu a vody. Strom bez listí (jehlice jsou také listy) nemůže žít. Podobně jako strom a listy, tak člověk a jeho stránky, nemohou mít potomky. K životu obou jsou listy/stránky nezbytným prvkem pro zdravý vývoj a život sám. Osobnostní stránka je jako list stromu. A je naplněna našimi přirozenými a jedinečnými vlastnostmi. 

2. Jak: 

 Listy rostou na větvích, v nich předávají svůj díl do rozvoje koruny stromu a zdraví celého stromu. Jak? Podporují. Živí. Chrání. Jsou pravdivým informačním kanálem pro celý strom (celek).Dosaďme si místo stromu člověka: jeho osobnostní stránky (listy) jsou nedílnou a veledůležitou součástí v procesu zdravého rozvoje mysli (koruny) a zdraví celého člověka (včetně kořenů). 

Jak? Stejně jako strom. Podporují. Živí. Chrání. Jsou pravdivým informačním kanálem pro celou lidskou bytost (učení v přenosu zpráv).

3. K čemu: jsou stromům listy? 

K čemu jsou člověku jeho vlastní stránky? Díky listům probíhá proces - fotosyntéza, což je získávání živin (především cukrů) z oxidu uhličitého (vzduchu) a vody. V listech tak vzniká chlorofyl. Díky chlorofylu dokážou rostliny využít při tomto procesu energii ze Slunce. Rostliny je využívají pro svůj zdravý růst, zrání a plodnost. A tak i v člověku probíhá velmi podobný proces: jeho stránky získávají živiny (zkušenosti). Každá stránka na živiny nějak reaguje - promění se v "chlorofyl" - chlorofyl člověk přijímá pro podporu zdraví a okysličení tkání a tedy růsti a rozvoje "koruny"... a mnoho dalšího. Díky chlorofylu také člověk umí využívat energii ze Slunce... A zdaleka to není jen o fyzické stránce jedince. Dovětek: Změna zbarvení není jediná, která se v listech před příchodem zimy odehrává. Ostatní změny jsou na pohled méně nápadné, jsou však pro rostliny velice důležité. V listech se nachází mnoho důležitých látek – cukrů, bílkovin a minerálních látek (fosfor, dusík), které by byly ve spadlých listech ztraceny. 

Proto před tím, než list opadne, je mnoho těchto látek vedeno z listů do větví, kmene a kořenů, kde jsou po dobu zimního klidu uloženy. V jarním období, kdy stromy raší, jsou tyto zásoby opět využity ke tvorbě nových listů a květů. Podobenství zdravého rozvoje stromu versus proces zdravého rozvoje člověka si už umíte doplnit sami. 

A ještě pro ty, kteří se zdokonalují, učí se a vyživují se v oblasti symbolů a symboliky, pár informací navíc o barvách nejen listů: Zelená barva jarních a letních listů je způsobena chlorofylem. S poklesem denního světla (ne chladu) stromy zpomalují produkci chlorofylu, až ji úplně zastaví. Jak zelený pigment odchází z listu, začnou "sebeobjevovat" další barvy, které byly dosud chlorofylem maskovány.

První odstíny, které se na podzimním listí objeví, jsou žluté: je způsobeno přírodním a přirozeným barvivem (pigment) - karotenoid (karoteny a xantofyly). Karotenoidy, produkující žluté a oranžové barvy, se vyskytují také např. v kořenu mrkve nebo žlutých květech. Červená a fialová barva listů je tvořena pigmenty antokyany. Tyto pigmenty zbarvují červeně a fialově také třeba borůvky, červená jablka, švestky či fialky. Jejich přítomnost pravděpodobně pomáhá snížit bod mrznutí listu, poskytuje mu určitou ochranu před chladem a umožňuje listům zůstat na místě déle, což stromům dává více času na absorpci živin. Některé stromy mají antokyany v listech po celý rok, ale mnoho jich tuto sloučeninu produkuje až na podzim.

RA