MILIONY...

12.01.2023

Jsou milióny mužů a žen, kteří se cítí nenaplněni. Podléhají depresím a jsou nešťastní jako čtverhranný čep v kulatém otvoru. Jejich nadání, schopnosti a snění (moudrá doporučení Vyššího Já) jsou ve smutném rozporu s tím, jak si vydělávají na denní chléb. Není to jen žalostné mrhání jejich silami, je to také tragické mrhání lidským štěstím a radostí, které jsou přirozeným právem každého člověka na Zemi.

Práce bez lásky je pouze ztrátou času a energie. Nemůžete-li pracovat s láskou, je lepší, když neděláte nic až do té doby, než takovou práci najdete. Mezitím raději vezměte podporu od těch, kteří s láskou pracují. Protože: "Chléb, který byl upečen bez lásky, je trpký chléb, který neutiší víc než jenom polovinu hladu člověka."

Někdy je pravda opakována tak často, že pozbývá závažnosti. Ostré hrany její geniality se otupí a v takovém případě je zapotřebí nabrousit ji jako nůž, aby dostala nový vzhled. Nebo ji znovu tzv. objevit.

Pamatujte si, že jsme se narodili proto, abysme vynikli v nějakém povolání, zaměstnání, profesi. Existuje něco, co umíte dělat lépe než někdo jiný, čemu dodáte osobní kouzlo, které vyvěrá z vašeho individuálního charakteru, osobnosti, vnitřních motivů a snů - tím je třeba začít.

Velmi mne těší a naplňují vaše třebas jen drobné krůčky vedoucí k onomu poznání, je mi ctí být vám průvodcem. Radka Ardenae - Analytický výklad snů