O významu

10.04.2022

Čísla jsou ve snech překvapivě přesná a mohou poskytnout spolehlivou stopu ke skutečnému významu snu hned, jakmile člověk porozumí zvláštnímu způsobu, jakým si nevědomá mysl vychutnává své hrátky s čísly. Například: Jedenáctá hodina a snad poslední okamžik provést nutné změny, aby snící člověk došel naplnění. Může to být i doba těsně před nebo těsně po jedenácté hodině. A pamatujte, je to velmi důležité, sny nelze vykládat podle jednoho symbolu ve snu. Proto klasické snáře selhávají, nefungují, jsou zavádějící a velmi často navádí snícího nepravým směrem nebo k tomu, že něčemu jemu nepatřícímu uvěří. Střežte se vysvětlovat sen "jen tak", "od pasu". Uvědomte si s velkou vážností, jak k vám sny promlouvají, a přestaňte sebe i sny brát na lehkou váhu.

Funkcí snu je zjevovat tajemství, přivádět něco do lidského vědomí.                                                    

Být dobrým "vykladačem" je umění a velká zodpovědnost.

Vzpomenu pro představu Josefa a Daniela, o kterých se píše už v Bibli. více v :  2. Klíče ke snovým symbolům

A vzpomenu také jeden výklad snu z 10. 4. 2020, který se mi zdál:

"Už se připravujete? Jste připraveni? Svět, jak jsme ho znali, dnes odchází a chce silně praštit nejen dveřmi. Krátko-dlouhý dopad se jeví a jevit bude. Jako by to někdo podle něčeho vymyslel...                                        Starý svět mizí. Nic nebude jako dřív. Proces Zmrtvýchvstání probíhá v každém z nás. Povstaneš nebo ne.    Pokud vstaneš, pak tam, kde patříš. "Nic" a "mezi" už neexistuje jako doteď. Fáze 2. běží.                               Krásné a veselé Velikonoce.

Celý sen a rozbor:  Příklady snů s výklady