ODPOUŠTĚNÍ

08.12.2022

ODPOUŠTĚNÍ ve snech mívá mnoho podob. Patří mezi ně například oheň - ohni se ale budu věnovat zvlášť v některém dalším příspěvku - podobně jako voda. 

Je třeba vědět, že oheň a voda se navzájem vylučují a mohou být použity k zobrazení vnitřního konfliktu. Tzn, že ve snu o odpouštění a opouštění se nikdy nesetkají.

Může to být třeba kabát, který dobrovolně sundáte - symbolizuje pocit i čin odlehčení, a tak mnoho dalšího. Odpouštět = opouštět je proces, který je třeba vědomě vést a vytvářet. Odpouštění je poznání lpění. Lpění mívá velký rozsah. Může bolet. Často se do toho nechce, protože lpění je omluvenkou pro odpovědnost psanou naší vlastní rukou, kterou si odebíráme vlastní schopnost učení se a být mistrem sobě sám. Je dobře navolit pravidelnost s disciplínou, a ruku v ruce navštěvovat strach z nepohodlí, který umí zavírat dlaně v pěsti. 

Máte-li zájem o výklad snu, napište: Kontakt a nabídka

Můžete být velmi překvapeni, jak výklad snu je hlubokým, upřímným vyznáním o vaší vnitřní skutečnosti a pravdě, o vašem stavu (tělesném, duševním i duchovním), o tom, zda-li strádáte nebo naopak - toužíte vykročit, nebo zrovna přešlapujete před rozhodnutím, o kterém vědomě snad ani netušíte, nebo vás například trápí zdraví, a vy ani nevíte co a jak - z jakého důvodu nebo příčiny se tak děje...a mnohé další.

Odpouštět a zdravě opouštět je umění, proces, který je třeba vědomě vést v učení se vytváření klidu a harmonie - smíru. Odpouštění je poznávání lpění. Lpění mívá velký rozsah.
Může bolet. Často se do toho nechce, protože lpění je omluvenka od zodpovědnosti psána naší rukou, kterou odebíráme sílu vlastní schopnosti učení se a být mistrem sobě sám.
Je dobré navolit tomuto učení sebepoznávání pravidelnost s disciplínou: 

pravidelně navštěvovat strach, který zavírá dlaně a tiskne je v pěsti stále míň a míň, až rozplyne se v uctivý respekt a zdravou pokoru. Rozhostí se soulad a harmonie.

Když pak řeknete "odpustil jsem", vyslovíte to ze sebe tak lehce a láskyplně, jako byste právě sdělovali, že jste dočetli skvělou knihu.

Umíme opouštět a odpouštět.
Ano, v tom sdělení, že je odpuštěno jsme v klidu smíru všeho vyjmenovaného v nás díky poznání a pojmenování všeho, co se dotýkalo neviditelného lpění.
Odpuštěním vzniká volný a čistý prostor milosrdenství, který naplňuje místo po osvícených stínech (Stín - strach).