Překážka

25.10.2022

Překážka na cestě neznamená konec krokům - naopak je možným začátkem poznání sama sebe - je znamením - symbolem v symbolice pro nový přístup, pohyb, směr.

Pro náš další vývoj ze středu osobní ze-mě-koule nabízející schůdné - více či méně - možnosti v proměnných...

Někdy je nutností vrátit se po cestě, kterou jsme přišli. A je to dobré: "zpátečka" je životně důležitá pro pohyb v místech, kde se nelze otočit, a je jediným možným pohybem k východu, který může být o záchraně života.

Často jen proto, že jsme po cestě nerozpoznali a přehlédli výstražná znamení bez jejichž spatření, poznání a pochopení v nich citlivých sdělení, se nacházíme v nedostatečné vlastní ochraně a vstupujeme bezvědomě do určitých nebezpečí... a nelze jít "na sílu" vpřed...

Žádná cesta není stejná, ani ta zpět. "Zpátečka" dokáže chránit a být tím nejrozumnějším počinem pro další život. Pokud ji nevyužíváme k únikům před zodpovědností.

Je-li zpátečka jedinou cestou, je to znamení jak jít vpřed jinak, než jsme uvykli, a často znamená jedinou cestu chránící holý život.   

"Dvakrát do jedné řeky nevstoupíš."