Symbol: Ptáci

Vlétnou-li do vašich snů opeřenci, představují "lety obrazotvornosti" nebo myšlenky a nápady, které poletují prostorem okolo tam a zpět...

Pak záleží na tom zda jsou ptáci v kleci nebo jinak spoutaní a zavření nebo mají například zlomené křídlo, možná obě, nemohou volně létat a mohou i kulhat

V takovém případě, že pták ve snu nemůže létat, sen naznačuje snícímu, že jeho představivost je sevřená nebo zmrzačená okolnostmi, dřinou a podobně.

Přistřihování křídel ve snu je znamením umírnění, odumírání, snad divokých a fantastických, ale již překonaných názorů a hodnot. V tomto případě bude stříhání nezbytným přípravným krokem na další vývojové stádium snícího.

Neméně důležitá je barva peří i to, zda je pták vůbec opeřen, je-li oškubán, nebo se pohybuje jen po zemi

Neméně důležité je, jaký druh zastupuje-li ptačí říši: je-li to kuře nebo páv, sova nebo husa, tukan nebo čáp a tak dál...

Každý z nich něco jedinečného vnáší a snáší.

Mrtvý pták ve snu znamená, že musíte změnit způsob, jakým se k něčemu chováte: mrtvý vztah, mrtvé přátelství nebo dokonce mrtvá, nefunkční práce. 

Pták (dle dalších symbolů) může představovat vaši intuici nebo vaši schopnost rozhodovat se: vaše intuice je umrtvena a rozhodnost není vaší silnou stránkou. Raději "umřete" (děláte, že nejste) , a necháte se vláčet cizími rozhodnutími. Také neradi vyslovuje svůj názor. Sen vám doporučuje změnit tento postoj a chování, protože s sebou tento postoj a chování nese jisté zdravotní potíže... 

(více O snech)