Ukázky

Obzory ve snech jsou výhledy na možnosti uskutečnitelné v životě snícího. Vyhlídky a možnosti vidí ve snu tak, jak je doposud žije v bdělém životě (jeho postoje, jednání) a co může změnit; mohou být odhalenou iluzí nebo pravou touhou skrývající se za oponou (např. tmy, hory, mraky), která je sice zviditelněna, ale je omezena vnějším viděním (rozum, svědomí) - "něčím zdánlivě jistým" (*překážka) - tedy tím, co snící vidět ve skutečnosti raději nechce - nebo "nemůže" z nějakého důvodu, snad proto, že si myslí, že to nezvládne (*strach). 

Strach je ve snu vždy odhalen (*konflikt). Je nutné všímat si dalších snových detailů i ději ve snu. 

Výňatek z rozboru snu v heslech:

Úniky bez jasného cíle, zaměření; sen poukazuje na tvořivý potenciál ve snícím, kterému nebyla dána možnost se projevit, je rozptýlen.

Černě vyplněná krychle ve výhledu: jasně vyhrazená/vyznačená ("oddělený čtverec") v nebeské modři. Záměr, poslání, potenciál je znám - ví o něm, jen ho vidí černě.

Vnitřní potenciál ve snícím jedinci se zhmotní skutečný v čase a prostoru (může být realizován). A protože se klientce před tímto snem zdál sen o trojúhelníku, pak je to platné dvojnásob. To je jasné sdělení.

Čtverec je černý. 

Černá: vše tajemné, nevysvětlitelné, temné a především obsah nevědomí včetně "pekelného podsvětí" (často svědomí snícího je samotným peklem; *nedůvěra v sebe). Sklony být ve smutku a sklíčenosti (málo víry v sebe; nízká sebedůvěra). V tomto snu jde také o pasivní princip Jinu (světský, temný, utajený). Snící blokuje projev vlastního potenciálu (který je plně k dispozici) nevědomými vzorci chování, které "svědomitě" a zatvrzele dodržuje.

O (nejen) snových symbolech a o rozborech snů s praktickými ukázkami se můžete dočíst v knihách (pracuji na nich ve volném čase):

1. PŘED-STAV (se) a 

2. VÝZNAMY SNOVÝCH SYMBOLŮ

Hledám dárce a přispívatele (finanční výpomoc), kteří by mne podpořili na cestě k jejich dokončení a uvedení na trh.

V úctě děkuji, Radka.